Příprava na vyučování: Hledání sebe sama tvůrčím psaním

Zdeněk Brom, 2. 6. (2011), Tvůrčí psaní - Tipy do výuky , 6 730 zobrazení

Občas se zeptá snad každý sám sebe, kým vlastně je a jaký má v životě cíl. Pro někoho asi není snadné si hned odpovědět, ale už položení si takových otázek jej někam posouvá.

Foto: Zdeněk Brom

Foto: Zdeněk Brom

Motto:

Když to tak po sobě čtu, tak se nad sebou fakt musím zamyslet.“ (deváťák Libor)

Vzdělávací oblast, obor, průřezové téma nebo vyučovací předmět:

 • Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk

Ročník:

 • 8. ročník ZŠ

Jeden cíl základního vzdělávání, kterého je ve vyučovací jednotce dosahováno:

 • Poznávání vlastní osobnosti pomocí tvůrčího psaní.

Jedna klíčová kompetence, která je rozvíjena ve vyučovací jednotce:

 • Osobnostní a sociální: Žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj.

Použité metody:

 • Slovní rozcvička, práce dle instrukcí, tvůrčí psaní

Podrobný popis vyučovací jednotky:

Cíl vyučovací jednotky:

 • Pomocí tvůrčího psaní si uvědomovat sama sebe a zároveň rozvíjet jazykové schopnosti a dovednosti.

Nejvyšší hladina Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, které je dosahováno:

 • Hodnocení: žák argumentuje, uvádí příklady, posuzuje.
 • Tvoření: žák produkuje originální výtvor.

Očekávaný výstup vzdělávacího oboru:

 • Využívá poznatky o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

Učivo:

 • Vyprávění, báseň

Rozsah vyučovací jednotky:

 • 45 minut

Průběh vyučování:

1. Rozcvičení

Abychom mohli dobře tvořit, je dobré se rozcvičit. K tomu stačí obyčejný tenisový míček a stoupnout si se žáky do kroužku. Rozcvičku zahajuje učitel, který nechá míček kolovat nebo určí, že si jej žáci mohou volně házet za daných pravidel. Tedy: „Dál může poslat (hodit) míček jen ten, kdo řekne jedno sloveso.“ (Vyučující pochopitelně může volit i podstatné jméno, přídavné jméno… Prostě podle libosti. Téměř vždy zaručeně pobaví citoslovce.)

2. Pracovní list

Druhý díl rozcvičky následuje vsedě. Žákům rozdáme pracovní list (viz příloha) a učitel zadává úkoly, které jsou tentokrát časově omezeny na 1 minutu:
- napište co nejvíce slov, kterými byste popsali počítač
- napište co nejvíce slov, kterými byste vyjádřili jaro
Dbáme na to, aby to byla vždy pouze slova a ne slovní spojení. Když se jedná o počítač, tak např. pomocník, hra, práce… a nikoli: hraji si na něm.

Po skončení časového termínu necháme buď všechny, nebo jen některé žáky přečíst jejich slova. Záleží na počtu žáků ve třídě. Případně je možné, aby několik žáků přečetlo svoje slova; ostatní pak jen doplňují, co ještě nebylo řečeno.

3. Slova, která mne charakterizují

Po rozcvičce, která má za cíl rozproudit myšlení žáků, přistoupíme ke stěžejnímu úkolu. Žáky požádáme, aby napsali co nejvíce slov, které se vztahují k nim samotným. Např.: veselý, rychlý, jednička… Na vypracování úkolu necháme žákům alespoň tři minuty.

4. Text o mně

Když žáci napíší svá slova, požádáme je, aby napsali svůj vlastní text (vyprávění nebo báseň o nich samotných), ve kterém využijí slova, jež si právě napsali.

Může se stát, že žáci nebudou vědět, jak začít. Jako motivující ukázku lze použít přiložené práce jiných žáků. Nejvíce motivující ale je, když učitel sám se žáky na textu pracuje a část svého díla žákům ukáže a sdílí ho s nimi.

Na práci mají žáci nejméně 15 minut a je vhodné jim oznámit, že výsledné texty spolu budou sdílet buď formou vystavení textů na nástěnce, nebo vzájemným hlasitým předčítáním. (V praxi nechávám zájemce svá díla předčítat, ale protože ne každému je tato forma příjemná, mohou svůj text ostatním poskytnout k tichému přečtení.)

Pokud žák chce, může k textu vytvořit i obrázek.

5. Autorské čtení, nabídka prací k přečtení

Po skončení práce žáci, kteří měli sami zájem, své práce přečetli. Následně jsme si texty rozložili po lavicích a pročítali si je. Pokud žáci nejsou na tento způsob sdílení svých prací zvyklí, je možné texty dát na nástěnku a žáci si je přečtou tam.

Reflexe vyučovací jednotky:

 • Při rozcvičce jsem vnímal, jak pohotově žáci dokáží hledat slova a jak širokou mají slovní zásobu.
 • Všechny texty jsem si vyslechnul nebo přečetl. Vždy jsem žákovi poděkoval a krátce sdělil svůj dojem z jeho textu, případně se zeptal na místa, která mi byla málo srozumitelná. Práce žáků jsem vzájemně neporovnával.

Z reflexe žáků:

Nejdřív jsem vůbec nevěděla, co bych o sobě měla psát. Styděla jsem se. Pak mě to ale vzalo a nechtělo se mi končit.“ – Romana – 4. třída

Dobrý bylo, když jsem mohla číst texty svých spolužáků. Viděla jsem je z jiného pohledu.“ – Tamara – 9. třída

Přílohy:

  Pracovní list: Hledání sebe sama (270,0 kB, 331 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Ukázky z prací žáků: Hledání sebe sama (263,5 kB, 230 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.


Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (13 hlasů, průměr: 4,77 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.