Výuka poezie a literární weby

Michal Černý, 9. 1. (2012), Tvůrčí psaní - Tipy do výuky , komentář , 14 845 zobrazení

Učit psát poezii může znít jako určitý protimluv, neboť právě tato tvůrčí činnost by měla být maximálně svobodná a nespoutaná. Přesto existuje řada činností, které žákům mohou poezii přiblížit, učinit zajímavou a přitažlivou a v její tvorbě žáky posunout dále.

Za první republiky bylo psaní básní nedílnou součástí výuky na gymnáziích. Nešlo ale o nějakou svobodnou autorskou činnost, ale spíše o znalost základních pravidel a postupů, které je třeba aplikovat, aby vzniklo poetické dílo. Dnes je každému zřejmé, že více než o umění zde šlo o šroubovanou průměrnost, a že tímto směrem se výuka psaní poezie vést nemá.

Přitom je třeba mít na paměti, že mnozí lidé dnes poezii nečtou, nebo čtou velmi málo. Známý bonmot říká, že chce-li nakladatel vydat sbírku básní, musí napřed vydat nejméně tři kuchařky. Práce na poli poezie musí být ve školní výuce nejméně na dvou frontách. Jednak je to pěstování lásky k poezii a její četbě, a pak k samotnému psaní. Myslím si, že tyto dvě složky od sebe není možné oddělovat, že jde o spojené nádoby.

Ve výuce českého jazyka stále poměrně silně převládá trend výuky dějin literatury, takže trvá relativně velice dlouho, než se žáci dostanou k formě poezie, která by pro ně byla zajímavá a pochopitelná. Je vždy úlohou pedagoga, aby dokázal najít dobrou vyváženost mezi kvalitou a přístupností. Ostatně k tomu, aby žák ocenil kvalitu, je třeba jej vhodným způsobem formovat.

Co tím chtěl autor říct?

Zřejmě největším „zločinem“ českého školství v oblasti literatury je známá otázka: „Co tím chtěl básník říct?“ Správná odpověď na ni neexistuje. Kdyby to chtěl říci, tak to může napsat prozaicky. Báseň mu ale dává možnost překročit samotná slova, obsahem překročit formu. A právě to je klíčový moment pro celou výuku. Básně se nepíší pro samolibé komponování veršovánek, ale také třeba proto, že jimi chce básník sdělit nesdělitelné, jít za hranici slov.

Pokud se podaří toto učiteli vystihnout, tak má napůl vyhráno. Pak již jen stačí žákům dávat dostatečné množství podnětů, učit je dívat se na věci z jiného úhlu pohledu, než je běžné. Vhodným vedením je možné dosáhnout toho, že se žáci skutečně mohou začít na svět dívat jinak a hledat v něm krásu, často pečlivě schovanou. Jistě je také užitečné o básních mluvit, přemýšlet nad tím, co znamenají, číst je a číst je nahlas. To vše je nepochybně součástí formování základní tvůrčí i čtenářské gramotnosti.

Literární servery

Pokud již žáci mají základní stimul pro tvorbu, je důležité, aby získali zpětnou vazbu o svých dílech. Právě interakce se čtenáři a dobrá kritika je něčím, co je může posunout podstatně dále, než jakkoli kvalitní literární tvorba čistě školní. Zde hrají důležitou roli literární servery, na které je možné umísťovat různé texty, číst ostatní autory, diskutovat o básních, rozebírat je atp.

Myslím, že i to patří do určité míry k důležitým prvkům v oblasti rozvoje „poetického umění“ – schopnost kriticky číst a o umění diskutovat. Tím, že jsou na těchto serverech přítomné silné a aktivní komunity, mohou se téměř jistě dočkat žáci nejrůznějších ohlasů. Je třeba je připravit na to, že někdy mohou být tvrdé, ne každý jejich díla pochopí, ale že se zde mohou mnohému naučit. I zde by měl být aktivní pedagog, který se v diskusích může žáka zastat nebo mu vhodným způsobem s tvorbou pomoci, ocenit jej atp.

V následující části se pokusíme stručně přiblížit trojici serverů, které se právě poezii věnují a na kterých mohou žáci zveřejňovat svá díla. Ostatně již pocit, že nepíší jen pro učitele či do šuplíku, ale oslovují širší komunitu, může být silně motivující.

Písmák
Asi nevýznamnějším českým literárním webem je Písmák (http://www.pismak.cz/), který má denně asi 2800 návštěvníků. Díla je možné vkládat v řadě kategorií, hlavní těžiště ale leží v poezii. Každý autor může vyplnit svůj profil, od kterého zadá oblíbené autory, věk, názory atp. Text je možné libovolně formátovat, takže žáci mohou experimentovat také v oblasti vzhledu básně. Básně je možné také organizovat do sbírek.

Komunita je zde velice aktivní a poměrně náročná, pročež je dobré tento web doporučit především literárně vyspělejším autorům. Mimo samotné slovní hodnocení je možné získávat tipy, tedy jakési body za kvalitu. Sociální rozměr je podpořen integrovanou poštou nebo možností členství v různých literárních spolcích virtuálního charakteru.

Celkově jde o projekt mimořádně zdařilý, který může žákům ukázat, jaká je současná amatérská poezie a kde leží její možnosti či tematická těžiště. Pokud unesou (zvláště v počátcích) tvrdou kritiku a budou ji brát jako možnost posunout se dále, mají šanci relativně rychle překročit meze průměrnosti a poezii se začít skutečně aktivně věnovat. Jestliže získají širší čtenářskou základnu, jistě jim bude dobrou motivací pro vlastní tvorbu.logo_pismak

pismak

Ukázka z webu www.pismak.cz

Poeta
Pro školáky zřejmě přívětivějším projektem je Poeta (http://www.poeta.cz/). Také on nabízí poměrně aktivní komunitu, která ale není tak vyhraněně kritická jako v případě Písmáku. Nabízí možnost vkládání a komentování textů, citátů, umožňuje tvorbu sbírek nebo komunikaci s dalšími autory. Celkově se web snaží o co možná nejvstřícnější a nejotevřenější přístup a jednoduché ovládání. Zvláště do začátků bych si proto dovolil doporučit právě jej.

Ukázka z webu www.poeta.cz

Ukázka z webu www.poeta.cz

Liter
Jedním z nejstarších a největších literárních serverů je Liter (http://www.liter.cz/). Dlouhou dobu procházel určitou stagnací a nyní se dočkal nového designu i rozložení, takže je možné jen těžko odhadnout jeho další vývoj. Komunita je zatím relativně početná a tak je možné vzít v úvahu také tento web.

Závěr

Výše uvedené weby ukazují, že poezie má stále velké množství fanoušků a i mezi lidmi je překvapivě rozšířená. Její tvorba může být zajímavým způsobem hry, sebereflexí, popisem světa, na který slova nestačí. Zapojení žáků do tvorby na těchto webech může být pro jejich budoucí rozvoj velice důležité. V poezii nejde jen o tvorbu básní, ale o celkovou schopnost užívat slova, přemýšlet ve slovních kategoriích, nahlížet na věci netradičně nebo o kultivaci osobnosti. To vše by mělo patřit do běžné výbavy každého žáka, který opouští základní školu.

Zdroje:

• Černý, M.: Spisovatel-amatér na českém internetu: http://www.lupa.cz/clanky/spisovatel-amater-na-ceskem-internetu/
• Černá, M., Černý, M.: Publikace na internetu: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/13733/publikace-na-internetu.html/
• Srpová, T.: Čtení s předvídáním a poezie: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-tipy/cteni-s-predvidanim-a-poezie

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (6 hlasů, průměr: 4,83 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

, Komentář

  • Hesiona

    Dovolila bych si jen poznamenat, že situace na literárních serverech se během let poněkud změnila. Server Poeta v dnešní době už zdaleka není tak aktivní, ale snaží se o velmi vyhraněný postoj ke kvalitě příspěvků.

    Začínajícím básníkům by tak zřejmě přišel vhod Liter, který už začal lépe fungovat, a nabízí pozitivní přístup, téměř bez kritiky. Zda je to ale pro mladé autory prospěšné, to je druhá věc.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.