Vedeme žáky k samostatnému psaní – 1. díl – Představení základních metod

Ladislava Whitcroft, 3. 9. (2010), Tvůrčí psaní - Inspirace ze zahraničí , 12 435 zobrazení

Proces psaní může být pro žáky zdrojem velké radosti a uspokojení, musíme k němu ale přistupovat promyšleně, protože jinak se stane spíše utrpením. Nestačí jen jedinci podat propisku a papír, vyzvat ho, aby napsal něco o svém rodném městě, a čekat, že žák naši „námahu“ odmění skvělým originálním dílkem…

Kvalitní učitelé se snaží vést žáky k cíli pomocí postupných kroků. Poskytují jim tak oporu, kterou ale postupně odbourávají (tato strategie se v angličtině nazývá scaffolding neboli lešení). Výsledkem je, že žák díky podpoře učitele nakonec dosáhne cíle – naučí se samostatně psát různé typy textů. Které metody využívají učitelé v zahraničí? Například modelované, společné, interaktivní a řízené psaní.

Psaní modelované učitelem aneb psaní nahlas (Writing aloud, Modelled Writing)

Psaní modelované učitelem je prvním krokem na cestě k samostatnému psaní. Tato metoda se užívá hlavně v nižších ročnících, může však být použita i v pozdějších letech. Učitel píše text na tabuli, přičemž „uvažuje nahlas“. Tím, že učitel komentuje každý svůj krok, osvětluje žákům vlastní myšlenkové pochody během procesu psaní a nechává jim tak vlastně „nahlédnout do své hlavy“. Žáci díky tomu zjistí, co proces psaní obnáší, a uvědomí si, že se učitel potýká se stejnými výzvami jako oni.

Během promluvy učitel žákům vysvětlí například to, že pisatel vždy přemýšlí o svém publiku. Pří výběru slov jim ukáže, že je možné pracovat i metodou „pokus – omyl“. Učí je, jak by si měli psaní dopředu plánovat, jak psát hrubý koncept, jak revidovat, opravovat a upravovat text. Zároveň učitel žákům názorně ukazuje, jakým způsobem se dají rozvíjet původní nápady. Tento postup se používá při práci s různými typy textů, například učitel může krátce napsat o něčem, co se ve třídě událo, nebo vypracovat seznam věcí, které je potřeba zařídit před školním výletem. Protože psaní textu je ponecháno na učiteli, žáci se mohou lépe soustředit na sledování a naslouchání. Takto lze žáky učit i pravopis (aplikaci gramatických a pravopisných pravidel v průběhu psaní textu).

Společné psaní (Shared writing)

Dalším krokem je společné psaní, během něhož žáci vytvářejí text dohromady s učitelem. Vznikající text je zapisován na tabuli učitelem a žáci se tak mohou lépe soustředit na vlastní proces tvorby textu. Učitel žáky zároveň povzbuzuje a vede. Žáci pod jeho vedením věnují pozornost různým formám textu, učí se vytvářet složitější věty, provádí v textu změny a kontrolují jeho správnost. Jelikož učitel za žáky vše píše, ti se mohou plně soustředit na jednotlivé kroky procesu tvorby textu. Tento postup se využívá ve všech ročnících, ale opět převážně v počátečních letech, kdy začínající pisatelé potřebují více vedení a podpory.

Interaktivní psaní (Interactive writing)

Při interaktivním psaní navíc učitel podá v některých momentech psací náčiní žákovi a nechá ho napsat další slovo či slova.

Řízené psaní (Guided writing)

Po společném psaní následuje řízené psaní, během něhož učitel obvykle pracuje s malými skupinkami žáků nebo s jednotlivými žáky, kteří samostatně píší text. Žáci používají dovednosti, které se naučili během modelovaného a společného psaní. Dostává se jim přitom různé míry podpory od učitele, který přechází od žáka k žákovi. Tato podpora je důležitá zejména proto, že přechod od fáze, kdy za žáka vše bylo psáno, k fázi samostatného psaní, bývá mnohdy obtížný.

Učitel často zařazuje do úvodní části lekce krátký výklad, v němž osvětlí znaky daného typu textu, gramatiku, interpunkci apod. Při řízeném psaní se mohou používat různé typy textů jako vzor a různé předtištěné šablony, které slouží jako opora nebo jakási osnova.

Pokud Vás uvedené metody zaujaly, přečtěte si další díly našeho seriálu, v nichž se podrobněji rozepíšeme o každé z nich a na konkrétních příkladech ukážeme, jak tímto způsobem můžete s žáky pracovat.

Zdroje:

· Teaching Writing to Children: A Scaffolded Approach: http://www.primary-education-oasis.com/teaching-writing-to-children.html
· Guided writing frequently asked questions: http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/48331
· Writing aloud: http://www.teachervision.fen.com/reading-and-language-arts/skill-builder/48882.html
· Shared writing: http://www.teachervision.fen.com/reading-and-language-arts/skill-builder/48883.html

Další díl seriálu:

• Vedeme žáky k samostatnému psaní – 2. díl – Psaní modelované učitelem (Modelled Writing): http://www.ctenarska-gramotnost.cz/tvurci-psani/tp-zahranici/metody-psani-2

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (4 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.