Občanské sdružení Abeceda získalo finanční podporu z ESF v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Individuální projekty ostatní 7.1 Počáteční vzdělávání 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání) ve výši 15 120 805,63 Kč na projekt Čtenářská gramotnost a projektové vyučování.

Cílem projektu je podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti na základních školách, a to ve třech oblastech:

 1. Čtenářství a čtenářská gramotnost
 2. Čtenářská gramotnost a mediální výchova
 3. Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní

Čtenářskou gramotnost pojímáme jako „schopnost porozumět psanému textu, zabývat se jím, přemýšlet o něm a používat ho k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti“. (OECD PISA)

Tento projekt je tříletý (od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012). Pro jednotlivé roky jsou stanoveny následující priority:

2010: Mapování stavu čtenářské gramotnosti na školách
2011: Individuální podpora zapojených škol
2012: Přenesení příkladů dobré praxe na co nejvíce škol

Hlavní výstupy z projektu:

 1. Webový portál pro učitele (www.ctenarska-gramotnost.cz)
 2. Webový portál pro žáky (www.sotkoviny.cz)
 3. Soutěž školních časopisů (Náš časopis 2010, 2011, 2012)
 4. Soutěž školních literárních sborníků (Nadílka našich dílek 2010, 2011, 2012)
 5. Dvoudenní workshopy pro soutěžící (EŠC Litomyšl)
 6. Putovní výstava školních časopisů a literárních sborníků po všech krajích ČR
 7. Tři CD-ROMy s metodikami pro učitele (ke každé oblasti jeden)
 8. Elektronická učebnice čtenářské gramotnosti pro žáky
 9. Konference o čtenářské gramotnosti