Výukový projekt: Vysněná země v Prezi

Michal Černý, 1. 2. (2012), Tvůrčí psaní - Tipy do výuky , 7 418 zobrazení

Prezi je známý nástroj na tvorbu nelineárních prezentací, které mají blíže k myšlenkové mapě než k PowerPointu. Jeho využití může být velice různorodé a výsledné prezentace jsou pro žáky zajímavé a zábavné. V následující přípravě se zaměříme na zajímavou aktivitu, která může pomoci s rozvojem představivosti, fantazie a kreativity.

Pár slov k prezentacím

Nelineární prezentace informací se zdá být významným fenoménem posledních několika let. Je téměř jisté, že v nejbližší době bude stejně důležité vytvořit podobné grafické zachycení myšlenek, jako napsat souvislý text. Proto má smysl se tvorbě těchto prezentací věnovat. Následující návod může být v tomto směru inspirací.

Ukázka prezentace v Prezi

Ukázka prezentace v Prezi

Ještě než se pustíte do samotného projektu, je třeba žákům říci, jaké jsou základní rozdíly mezi lineární a nelineární prezentací:

  • V nelineární prezentaci jde o zachycení myšlenkové struktury, nikoli o souslednost jednotlivých „slidů“. Můžete si tak vytvořit část prezentace věnující se kultuře, jinou oblast věnovanou ekonomice, další třeba politickému uspořádání atp.
  • Prezentace má být dynamická - je dobré propojovat jednotlivé část tak, jak spolu souvisí – úřad krále může odkazovat na historii, těžební průmysl na nerostné bohatství,…
  • Má být multimediální - nebojte se vkládat diagramy, obrázky či videa.
  • Není třeba si nic dopředu rozmýšlet, tvorba probíhá tak, jak člověk uvažuje.
  • Nemusí být formální - nebojte se užít různá písma pro zachycení odlišných informací.
  • Nelineární prezentace musí být hravá, dynamická, zábavná.

Rozhodně je dobré nabídnout žákům nějakou ukázku toho, jak taková prezentace může vypadat. Na webu Prezi (http://prezi.com/) jsou jich k dispozici stovky. Příkladů proto můžete předvést více a na každém z nich upozornit na to, co je v něm udělané dobře.

Jak motivovat žáky

Po tomto spíše obecném úvodu přichází na řadu motivace: „Představte si, že byste měli popsat nějakou svoji vysněnou zemi. Je jedno, zda bude skutečná, nebo si ji jen vytvoříte ve vaší fantazii. Jak by takový popis mohl vypadat? Kde by bylo možné začít? V klasické prezentaci či slohové práci byste museli vytvořit určitý řád či pořadí, jak budou jednotlivá témata – třeba přírodní podmínky, kultura, zemědělství, historie atd. procházena. My si dnes ukážeme Prezi, pomocí kterého je možné tvořit nelineární prezentace, které vypadají více jako myšlenková mapa, nežli jako souvislý text. A v této aplikaci vytvoříme popis celé vysněné země. Bude záležet na každém z vás, jakým oblastem se bude věnovat, do jakých detailů půjde.“

Začínáme s Prezi

Dříve než se žáci pustí do samotné práce na tvorbě své vysněné země, je nutné je seznámit s tím, jak Prezi pracuje. V tomto ohledu je dobré se domluvit například s informatiky. Prezi je možné použít stejně dobře pro tvorbu vysněné země, prezentace odborného tématu, či jako velmi netradiční webový rozcestník k nějakému problému. Je tedy možné jej snadno užít nejen jako prezentační, ale také jako publikační platformu.

Jako první krok je nutné provést registraci. Prezi nabízí velice výhodnou variantu pro školy (je bezplatná), takže je dobré zvolit tu. Na celé registraci není nic obtížného, jen je třeba zdůraznit žákům, aby si zapamatovali své heslo a e-mail, které při registraci využívají.

Nyní je již možné pustit se do samotné tvorby prezentace. Po klepnutí na New Prezi je třeba zadat název a popisek nové prezentace. V našem případě by to měl být zřejmě název země a její stručná charakteristika. V další položce dialogu je možné zvolit šablonu, a pak se již můžete přepnout do samotného módu pro tvoření prezentací.

Ovládání

Dosti netradiční je ovládání aplikace, se kterým je třeba žáky seznámit. Textové pole je možné vložit na plochu kamkoli prostým dvojklikem. Otevře se jednoduché dialogové okno, kde je možné zvolit barvu či zarovnání textu, a zda jde o prostý text, nadpis či podnadpis. Napsaný text se vloží klepnutím na tlačítko OK.

Libovolné objekty je možné přesouvat pomocí metody „táhni a pusť“. Pokud na nějaký objekt (je jedno, zda je to obrázek, text či cokoli jiného) klepnete jednou, zobrazí se ovládací kolečko. To umožňuje zvětšení či zmenšení objektu (tlačítka plus a mínus), jeho smazání a editaci, nebo pootočení (pomocí čárkovaného kruhu okolo něj).

O vkládání dalších objektů a nastavení prezentace se stará paleta v levém horním rohu. Pomocí položky Insert je možné do prezentace vkládat videa, soubory, obrázky či různé diagramy. Mimo to je k dispozici ještě položka Shapes která umožňuje do prezentace kreslit.

Tématicky souvislé části (například kulturu) je dobré psát na jedno místo a pak ji uzavřít do rámečku (položka Frame). Jde o důležitý prvek kvůli nastavení cest procházení, a pokud se žákům esteticky nelíbí, je možné zvolit jeho neviditelnou variantu. Pomocí Colors&Fonts si mohou nastavit grafický vzhled prezentace.

Velmi důležitou roli potom hraje Path, pomocí kterého je možné nastavit automatické procházení prezentace, tedy jakousi předdefinovanou cestu. Je ale jasné, že se jí nemusí čtenář držet. Tuto činnost je vhodné provádět až úplně na konci, až je prezentace hotová. V pravé části obrazovky je možné vidět ještě lupu a tlačítko Show, které ukáže, jak prezentace vypadá pro čtenáře.

Poté co s žáky takto projdete ovládání Prezi, je dobré jim zadat nějaký jednoduchý cvičný úkol, aby se ukázalo, zda si s prací v programu poradí. Například: „Vytvořte jednoduchou prezentaci, která bude obsahovat dvě témata „Káva“ a „Čaj“, pod obě vložte smysluplný text (třeba druhy čajů a kávy) a připojte obrázek. Vytvořte standardní cestu, která diváka provede po všech informacích o kávě a čaji s tím, že začnete u kávy.“ Pokud si s tímto úkolem žáci poradí, je možné (obvykle ve druhé hodině) přistoupit k samotné tvůrčí aktivitě.

Vysněná země

Pokud již žáci zvládají práci s Prezi, je možné přistoupit k samotnému projektu „Vysněné země“ (či libovolnému jinému). V prvé řadě je třeba jasně zformulovat zadání:

„Vytvořit popis vysněné země v Prezi není nic samoúčelného. Musíte vytvořit takovou strukturu, která by vám i každému, kdo si takovou prezentaci projde, umožnila napsat vlastní souvislý příběh. Měla by vám posloužit jako zdroj informací a jako pozadí pro případnou další literární tvorbu. Můžete v ní popsat historii země, její podnebí, kulturu, průmysl či zemědělství, jazyk, demografické a sociální složení obyvatel atp. Mělo by jít alespoň o pět oblastí, které takto popíšete.“

Je dobré žáky upozornit na to, že se v popisu nemusejí omezovat jen na slova. Mohou do Prezi vkládat nejrůznější diagramy, myšlenkové stromy a další popisné struktury – obrázky či další reálie k tématu.

Na samotnou tvorbu dejte žákům alespoň dvě hodiny, případně je možné práci pojmout jako dlouhodobější projekt. Výsledek by měl obsahovat také „předdefinovou trasu“, kterou může čtenář projít, aby se s onou vysněnou zemí seznámil.

Závěr

Cílem projektu je jednak seznámit žáky s nelineární prezentací a její tvorbou v Prezi, ale také podpora kreativity a rozvoj fantazie. Člověk nepřemýšlí lineárně, ale mezi jednotlivými pojmy a znalostmi vytváří vazby. A právě to by se mělo v této prezentaci a jejím hodnocení projevit. Čím komplexnější pohled na problém a originálnější řešení, tím lépe.

Výsledné prezentace je možné umístit na třídní stránky, vytvořit z nich určitý sborník a dále se k nim vracet. Například právě ve zmíněné tvorbě příběhů. Pomocí Prezi si žáci vytvořili svět, do kterého budou moci neustále vstupovat s příběhy, popisem jednotlivých postav, charakteristikami atp.

Během hodnocení je třeba ocenit také technické provedení prezentace a to, do jaké míry je originální. Je zřejmé, že i relativně nedotažený a nedomyšlený originální svět má větší hodnotu, než prostě přepsané prostředí Středozemě či Bradavic.

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (3 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.