Příprava na vyučování: Připrav šéfovi tiskovou zprávu

Zdeněk Brom, 18. 8. (2011), Mediální výchova - Tipy do výuky , 6 424 zobrazení

Ne vždy je při psaní textu dostatek času. Přesto musí vzniknout kvalitní a použitelný text. Tiskoví mluvčí o tom vědí své. Z podobné modelové situace vychází i následující metodika.

Foto: Zdeněk Brom

Foto: Zdeněk Brom

Vzdělávací oblast, obor, průřezové téma nebo vyučovací předmět:

Jazyk a jazyková komunikace, Mediální výchova

Ročník:

8. ročník ZŠ

Jeden cíl základního vzdělávání, kterého je ve vyučovací jednotce dosahováno:

2) Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Jedna klíčová kompetence, která je rozvíjena ve vyučovací jednotce:

  • Kompetence k řešení problémů [žák]: 8 ) samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Použité metody:

  • Práce s textem, řešení problémové situace, práce ve dvojicích, tvůrčí psaní, sebereflexe.

Podrobný popis vyučovací jednotky:

Cíl vyučovací jednotky:

  • Žák napíše krátkou zprávu na zadané téma v omezeném časovém termínu.

Nejvyšší hladina Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, které je dosahováno (vyberte z 6 hladin):

  • Syntéza

Očekávaný výstup vzdělávacího oboru:

  • Využívá poznatky o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

Učivo:

  • Zpráva, tisková zpráva

Rozsah vyučovací jednotky:

  • 45 minut

Průběh vyučování:

1) Hodina nezačíná ani motivačním rozhovorem, ani větším vysvětlováním. Učitel by měl na začátku naopak neustále vytvářet nervózní atmosféru z nedostatku času neustálým koukáním na hodinky, častým přecházením mezi žáky atd.

Úvodní vysvětlovací text je jednoduchý:

„Jste tiskoví mluvčí strojírenské továrny, která má problémy s únikem oleje do zdejší říčky. Já jsem ředitel této továrny a za 20 minut musím na tiskovou konferenci, kde asi budou padat nepříjemné dotazy. Připravte mi proto text zprávy, ve které oslovím ekologické spolky a společnosti, které se danou problematikou zabývají, a také navrhnu způsob, jak ekologickou havárii s olejem řešit. Rozdělte se do dvojic, zasedněte k počítačům, kde si můžete vyhledat potřebné informace, a za 20 minut očekávám Vaše zprávy. Jeden ze dvojice zprávu přečte. Děkuji za pozornost, pracujte!“

2) Následuje rozdání pracovního listu a pokud možno stálé upozorňování žáků na časový termín. Inu, v praxi vždy neexistují ideální podmínky. Dvojice zpracovávají zprávu společně, ale každý píše na svůj pracovní list.

3) Přesně za 20 minut vyzveme žáky, aby přerušili psaní. Jeden ze dvojice potom připravenou zprávu přečte. Učitel buď ústně hodnotí zprávu hned, nebo si při čtení dělá ke zprávám poznámky a ústně hodnotí až na konec, když jsou všechny zprávy přečteny.

4) Po hodnocení učitel se žáky diskutuje o pocitech, které při psaní v časovém stresu měli, jak se jim psaní vedlo, co se jim povedlo a co ne. Tyto postřehy následně žáci zpracují písemně na pracovní list.

Nakonec žáci vypracují tabulku zpětného hodnocení.

Reflexe vyučovací jednotky:

  • Při psaní zprávy jsem nejenom vytvářel časově vypjatou atmosféru, ale také vnímal, jak na ni žáci reagují a jak se s ní vyrovnávají.
  • Všechny zprávy, i ty nedokončené, jsem vyslechnul a hodnotil. Nedokončenost zprávy byla pouze jedním z hodnotících faktorů. Sledoval jsem i schopnost zpracovat odborné informace srozumitelným způsobem, jejich šíři atd.

Z reflexe žáků:

„Teda, psát v takovém stresu, to bylo něco. Musel jsem se hodně soustředit, abych dal vůbec něco dohromady.“ Jan, 8. třída

„Mně to vyhovovalo. Stručně a jasně zadaný úkol. Pak už záleželo jen na nás. Brala jsem to jako výzvu.“ Simona, 8. třída.

Příloha:

  Pracovní a hodnotící list (260,0 kB, 207 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (9 hlasů, průměr: 4,11 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.