Příprava na vyučování: Reklama a její vliv na společnost

Anna Sobotková, 20. 3. (2012), Mediální výchova - Reklama, Mediální výchova - Tipy do výuky , 17 463 zobrazení

Dokáží vaši žáci vysvětlit rozdíl mezi skrytou a klamavou reklamou? Dovedou vůbec definovat, co to reklama je, a uměli by vytvořit reklamní slogan? Následující příprava vám ukáže postup, jak všech těchto cílů s žáky dosáhnout během dvou vyučovacích hodin.

Vzdělávací oblast, obor, průřezové téma nebo vyučovací předmět:

 • Jazyk a jazyková komunikace, Mediální výchova

Ročník:

 • 7. ročník

Jeden cíl základního vzdělávání, kterého je ve vyučovací jednotce dosahováno:

 • 1) umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

Jedna klíčová kompetence, která je rozvíjena ve vyučovací jednotce:

 • Kompetence k učení: 2) [žák] vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Použité metody:

 • Brainstorming, práce ve dvojicích, tvorba reklamního sloganu a prezentace

Podrobný popis vyučovací jednotky:

Cíl vyučovací jednotky:

 • Žáci na základě porozumění mediálním informacím vytvoří reklamní slogan.

Nejvyšší hladina Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, které je dosahováno:

 • Syntéza

Očekávaný výstup vzdělávacího oboru:

 • Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr autora.

Učivo:

 • Reklama, historie reklamy a rozeznávání fikce a reality v médiích

Rozsah vyučovací jednotky:

 • 2 vyučovací hodiny

Poznámka:

 • Vyučovací jednotka probíhá v běžné učebně

Průběh vyučování:

1) Motivace: Nejprve žáci dostanou za úkol napsat různá reklamní hesla, jež se vyskytují v reklamách, ve kterých vystupuje rodina. Žáci píší své nápady na tabuli, abychom pak s nimi mohli pracovat.

2) Brainstorming: Žáci zkouší odpovědět na tři otázky: Co je to vlastně reklama? Kdy vznikla reklama? Jakou reklamu byste označili za klamavou? Odpovědi opět píšeme na tabuli.

3) Žákům rozdáme Shrnutí teorie (PL1), v němž mají za úkol najít odpovědi na předešlé otázky. V odpovědích si podtrhnou klíčová slova (ne celé věty). Usoudí, zda na nějakou otázku nedostali v textu dostatečnou odpověď. Shrnutí teorie je výhodné pro žáky z toho důvodu, že si nemusí dělat základní poznámky a učí se v textu vyhledat podstatné informace. Na základě zjištěných informací upravíme zápis na tabuli (z brainstormingu), k zápisu se však budeme ještě během hodiny vracet.

4) Anketa: Které reklamy sledujete nejčastěji? Co vás na reklamě zaujme?

5) Rozdáme pracovní listy (PL2) s ukázkami reklamy a reklamních inzerátů a žáci ve dvojicích vypracují odpovědi na otázky pod textem.
• Co mají tyto dva články společného?
• Najděte pět rozdílů mezi oběma inzeráty.
• O kterém ze dvou příkladů si myslíte, že je to skrytá reklama?
• Diskutujte mezi sebou o reklamě. Jaké zboží jste si koupili, protože vás ovlivnila reklama? Jak jste s ním byli spokojení?

Poté diskutujeme společně na téma: Jak má vypadat reklamní sdělení? Co by mělo obsahovat a co v něm naopak nesmí být? (Například reklama na alkohol nesmí vytvářet obraz společnosti, kde se lidé baví díky alkoholu.) Žáci na základě nových informací upraví zápis na tabuli, zejména odpověď na otázku Co je to reklama? a Jakou reklamu byste označili za klamavou?

6) Vrátíme se ke Shrnutí teorie k části Kde jsou spotřebitelé nejvíce zranitelní. Žáci vysvětlují na příkladech, jak reklama apeluje na rodinu, jistotu, zdraví… Cílem je zjistit, jak děti vnímají reklamu, zda jí věří, nebo zda chápou, že reklama ukazuje pouze mediální svět, který nemá nic společného s realitou. Probíráme jednotlivé nápady z tabule (viz úvodní motivace) a říkáme si, která z rodin vystupujících v reklamě je realistická, která je pouhým nástrojem reklamy. Vysvětlujeme si prostřednictvím vlastních zážitků, že reklama má za úkol prodat zboží. Má za úkol ovlivnit emoce. Na závěr mohou žáci opět upravit zápis na tabuli (odpovědi na otázky z brainstormingu).

7) Žáci jsou rozděleni do dvojic a mají za úkol napsat vlastní reklamní slogan, který bude podle nich splňovat kritéria etické reklamy. Nesmí se v něm vyskytovat násilí nebo propagace cigaret a alkoholu. Na práci mají vymezený čas: 30 minut. Téma můžeme zúžit na tvorbu reklamního sloganu např. na nové bonbóny.

9) Žáci své slogany prezentují před tabulí. Ostatní mají za úkol dělat si poznámky k jednotlivým prezentacím a pak říci, zda by si zboží nabízené touto reklamou měli chuť koupit. Nakonec se prezentace vystaví na nástěnce přede dveřmi.

10) Žáci si do Shrnutí teorie dopíší otázku Co je to vlastně reklama? a pod ní formulují vlastní definici reklamy.

Přílohy:

  Pracovní list 1: Shrnutí teorie (254,5 kB, 900 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Pracovní list 2: Příklady a úkoly (255,5 kB, 873 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (5 hlasů, průměr: 4,40 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.