Blog jako alternativa školního časopisu – 1. díl – V čem je lepší?

Michal Černý, 7. 12. (2011), Mediální výchova - Školní časopisy , 12 804 zobrazení

Školní časopisy patří nepochybně mezi základní prvky budování čtenářské gramotnosti, slouží k rozvoji kritického myšlení, prohlubují schopnosti spolupráce a práce v týmu a žáci se při jejich tvorbě mohou mnohému naučit. V dnešním článku se podíváme na to, jakým způsobem je možné vydávat školní časopis formou blogu a jaká pozitiva i negativa tato tvorba přináší.

sotek-s-notasem-barvaŠkolní časopisy plní v rámci ekosystému třídy či školy v mnoha ohledech velice důležitou roli. Představují médium, které žáky spojuje, umožňuje jim reflexi dění okolo nich. Zde je možné vidět jednu z největších deviz papírových časopisů – nabízejí možnost dětem přímo nad nimi diskutovat, číst je v kolektivu. Text tak překračuje hranice syntaxe a sémantiky a stává se sociálním. I když se již v dnešní době silně rozšiřují elektronické čtečky nebo internet v mobilních telefonech, myslím, že právě v tomto ohledu bude mít papírové vydání stále velkou devizu oproti svému elektronickému protějšku.

Internetový magazín

Také internetový magazín ale může přinášet řadu pozitivních efektů, které jsou pro klasické časopisy téměř nedosažitelné. Předně není svázán omezeným rozsahem a množstvím článků. Pokud chceme, aby se do tvorby zapojilo skutečně co nejvíce žáků, tak právě webový magazín představuje jednu z možných, velice dobře schůdných cest. Další nespornou výhodou je možnost používat multimediální data - od fotografií, audio nahrávek, přes infografiku až po videa či animace. Tím se dává publikování do velké míry zcela nový rozměr. Dochází ke smývání hranic mezi textem a dalšími formami komunikace, nutí autory těchto článků přemýšlet v širších souvislostech, hledat více materiálů atp.

Nezanedbatelné také je, že webový magazín již nemusí být orientován jen dovnitř školy, ale může se svým zaměřením snažit oslovit širší okruh čtenářů. Zde je třeba upozornit na to, že pokud se rozhodnete takto orientovaný magazín vydávat, je třeba pamatovat na dva důležité momenty. Předně je nutné reflektovat klima i tradici školy, zaměření žáků ve třídách atp. Je jasné, že pokud dáme žákům v šesté či sedmé třídě pro ně vzdálené a abstraktní téma, kterému nerozumí, jejich literární ambice to nijak významně nepodpoří. Současně je ale dobré najít téma, kterému se na webu nevěnují všichni, tak aby mohl být magazín opravdu zajímavý pro více lidí.

Myslím, že na tomto místě je třeba zmínit ještě jednu velice důležitou věc, která s online publikováním úzce souvisí a to je interakce. Pokud si přečteme článek v časopise, obvykle na něj nijak veřejně nereagujeme. Naopak na webu je možné hned přispět do diskuse. Myslím, že právě tato interakce čtenáře s autorem, může být dosti významnou přidanou hodnotou pro webový magazín jako školní projekt.

V neposlední řadě je zde také parametr ceny. Modely financování školních časopisů jsou zřejmě dva základní. Buď jde o aktivitu přímo podporovanou vedením školy a to také na jeho vydávání uvolňuje určité zdroje (peníze, materiál, pedagoga,…), nebo jde o projekty žákovské a pak se časopis mezi žáky šíří formou prodeje. Možné je samozřejmě také cokoli mezi těmito dvěma krajními polohami. Ať tak či onak, finance jsou značně omezujícím faktorem. Pokud se rozhodnete pro online magazín, jde nepochybně o také krok k nižším nákladům, které mohou být teoreticky až nulové.

Za velmi významné je pak možné v rámci online školních časopisů považovat také dobrou propagaci školy. Rodiče mohou vidět, co dělají jejich děti, jakými tématy škola žije, jaké má problémy, nebo co se jí naopak daří. Stále více se mluví o projektech jako je komunitní či otevřená škola, jejichž cílem je otevřenost vůči rodičům i celému okolí školy a jejich zatažení do procesu výuky a výchovy. Webový časopis jistě není jediným možným realizátorem těchto myšlenek, ale může jim významným způsobem přispět.

Jak začít

Pokud se rozhodnete pro projekt online školního časopisu, je jistě dobré práci mezi žáky vhodným způsobem rozdělit. To je možné učinit několika způsoby. Prvním je simulace skutečné redakce. Každý žák ve třídě dostane na určité časové období „profesi“ a té se bude věnovat. Je třeba zajistit pozici šéfredaktora, který bude rozhodovat, co kdy vydá a na jakých tématech bude ten který redaktor pracovat. Nejpočetnější bude jistě skupina redaktorů, tedy tvůrců samotného obsahu. Nebudou chybět ani korektoři, fotograf nebo technik, který bude dávat články na web a celkově jej spravovat.

Druhou variantou je, že každý žák si vyzkouší vše. To je možné zajistit například tak, že se rozdělí třída do skupinek a každý žák bude muset jednou za čtrnáct dní (či jiný časový interval) publikovat kompletně nějaký článek. Ten bude obsahovat nejen text, ale také multimediální prvky, odkazy, projde korekturou a žák jej musí si na web také sám nahrát.

Oba přístupy mají cosi do sebe. První nabízí možnost zakusit skutečnou redakční práci, ale skrývá v sobě riziko, že si žáci nevyzkouší vše. Druhý naopak vede obvykle k podstatně méně kvalitním výsledkům a určité nekonzistenci magazínu. Přihlédnout je také nutné ke schopnostem a zájmům konkrétních žáků.

Pokud přemýšlíte, na jaké publikační platformě takový časopis vybudovat, tak najít uspokojivou odpověď není snadné. Osobně bych na tomto místě zřejmě doporučil službu Blogger, která v tom základním pro školní magazín nabízí vše potřebné – od podpory širokého autorského kolektivu, přes atraktivní vzhled, až po integrované základní statistiky.

Závěr

Téma školních webových magazínů je velice zajímavé, v mnoha ohledech také speciální a do určité míry lišící se od klasických papírových vydání. V dalších dílech našeho seriálu se podíváme jednak na specifika psaní pro web nebo projdeme zajímavé publikační platformy. Online magazín je stále něčím moderním, zajímavým a pro žáky blízkým médiem, které je může efektivně přitáhnout k tvůrčímu psaní i čtení a to zcela nenásilným a přirozeným způsobem.

Zdroje:

• Černý, M: Tvorba internetového magazínu v mediální výchově: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/8097/TVORBA-INTERNETOVEHO-MAGAZINU-V-MEDIALNI-VYCHOVE.html
• Černá, M. – Černý, M: Tvorba online školního časopisu: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/14559/TVORBA-ONLINE-SKOLNIHO-CASOPISU.html
• Černá, M. – Černý, M.: Publikace na internetu: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/13733/PUBLIKACE-NA-INTERNETU.html
• Soukeníková, E. a kol.: Punkl.: http://www.punkl.cz/

Další díl seriálu:

• Blog jako alternativa školního časopisu – 2. díl – Fotoblog: učíme žáky vnímat obraz: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-casopisy/blog-jako-skolni-casopis-2

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (8 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.