Příprava na vyučování: Jeden den v životě starověkých Egypťanů

Roman Anýž, 28. 2. (2011), Čtenářská gramotnost - Tipy do výuky , 9 897 zobrazení

Vydejte se s žáky na dobrodružnou cestu do starověku a nahlédněte do každodenního života egyptských farmářů a šlechticů. Zapojte do čtení prvky divadla a vyzkoušejte si tak metodu Readers Theater. Poslechněte si audionahrávku, kterou vytvořili žáci 6. ročníku ZŠ přímo v hodině dějepisu.

Vzdělávací oblast, obor, průřezové téma nebo vyučovací předmět:

 • Člověk a společnost – Dějepis

Ročník:

 • 6. ročník

Jeden cíl základního vzdělávání, kterého je ve vyučovací jednotce dosahováno:

 • 1) umožnit žákům osvojit si strategie učení

Jedna klíčová kompetence, která je rozvíjena ve vyučovací jednotce:

 • Kompetence k učení: 2) [žák] vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení.

Použité metody:

 • Readers Theater

Podrobný popis vyučovací jednotky:

Cíl vyučovací jednotky:

 • Na konci lekce by žáci měli být schopni porovnat běžný život urozené egyptské rodiny a rodiny farmářské.
 • Na konci lekce by žáci měli být schopni uvést příklady archeologických nálezů – pozůstatků civilizace starověkého Egypta.

Nejvyšší hladina Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, které je dosahováno:

 • Hodnocení – porovnat

Očekávaný výstup vzdělávacího oboru:

 • Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury: žák porovná [...] postavení společenských skupin v jednotlivých státech [...]
 • Člověk v dějinách: žák uvede příklady zdrojů informací o minulosti

Učivo:

 • Nejstarší civilizace

Rozsah vyučovací jednotky:

 • 45 minut

Průběh vyučování:

1) Motivace: sejděte se s dětmi na koberci, v komunitním kruhu apod. Zeptejte se jich, co je slyšet, když šumí rákosí, když člověk vstává z postele, když si hrají děti, když se někdo umývá, když se obléká. Nechť zvuky předvedou.

2) Řekněte žákům, že dnes budou pracovat s textem, který vytvořili britští archeologové na základě svých výzkumů v Egyptě. Archeologové prozkoumali pozůstatky obydlí farmáře a šlechtice a pokusili se zrekonstruovat jeden běžný den v životě jejich obyvatel.

3) Rozdělte žáky do skupin po 3 – 4.

4) Vysvětlete jim úkol: Readers Theater je zvuková scénka. Může se podobat příběhu předčítanému v rozhlase. Úkolem skupiny je interpretovat jeden z příběhů. Navrhněte jim možnosti:
a. Zkraťte text, poškrtejte věty, které nejsou pro zachování podstaty příběhu nutné.
b. Některé věty přeměňte v přímou řeč.
c. Přidejte zvuky a ruchy (tekoucí voda, zvuky domácnosti, hostiny, zvířat…)
d. Rozdělte si role a úlohy, určete vypravěče, nebo se ve vyprávění střídejte.
e. Vše dobře nacvičte.

5) Rozdejte texty a nechte skupiny pracovat, pomáhejte tam, kde je třeba.

6) Na přípravu dejte skupinám 15 – 20 minut času.

7) Prezentujte výsledek. Sejděte se u pracoviště každé skupiny a vyslechněte jejich interpretaci. Oceňte skupinu potleskem…

8 ) Společně shrňte a zapište si, co jste se během této hodiny naučili o starověkém Egyptě. Řiďte se otázkami na pracovním listu.

Reflexe vyučovací jednotky (sebereflexe učitele, případně výběr z ohlasů a reakcí žáků na tuto vyučovací jednotku):

 • Tato hodina bývá velmi oblíbená. Všichni při ní zažijí spoustu legrace. Informace z textu bývají mnohem lépe pochopeny a uloženy v paměti, než při běžném čtení. Lekce je časově náročná, pokud se má vejít do 45 minut, ale při dobrém řízení to zvládnout lze.

Přílohy:

  Pracovní list: Jeden den v životě starověkých Egypťanů (34,5 kB, 664 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Ukázky z prací žáků: audionahrávka Šlechtici

Ukázky z prací žáků: audionahrávka Farmáři

Fotografie zachycující výuku:

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.