Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 1. díl – Úvod

Silvie Kratochvílová, 20. 7. (2010), Čtenářská gramotnost - Inspirace ze zahraničí , 9 294 zobrazení

Tento seriál přináší českým učitelům ukázku z australského vývojového kontinua (mapy učebního pokroku) pro oblast čtení, podle kterého tamní učitelé hodnotí schopnost správně číst a rozumět textu. Zároveň jsme pro vás připravili i několik zamyšlení na dané téma.

K čemu slouží vývojové kontinuum?

Vývojové kontinuum (neboli „mapa učebního pokroku“) pro oblast čtení slouží zejména k hodnocení čtenářských dovedností. Jedná se o tzv. vývojové hodnocení, které si můžeme představit jako velmi dlouhou přímku plnou bodů, které musíme během školní docházky postupně zdolat.

Díky kontinuu žáci vždy při hodnocení vědí, kde se právě nachází, co je v horizontu několika let čeká a jaký je jejich cíl. Rodiče získávají přehled o rozvoji svého dítěte. Kontinuum je zároveň výborným doprovodným prvkem v procesu sebehodnocení. Protože kontinuum není vázané na ročníky, učitelé získávají skvělý nástroj pro individualizaci výuky žáků. Kontinua jsou vhodná k individuálnímu hodnocení žáků a zároveň poskytují pedagogům jasný návod, které strategie v jednotlivých fázích rozvíjet. Kontinua jsou totiž podrobná a navádějí vyučujícího na typy aktivit, které rozvoj čtení a porozumění textu přímo podporují.

Australský příklad vývojového kontinua

V anglofonních zemích není tvorba kontinuí výjimkou, kontinua jsou součástí oficiálních dokumentů, které učitelé musí znát. Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení, psaní, naslouchání a ústního projevu je rozděleno na tzv. indikátory (ukazatele) vývoje (Indicators of Progress). Žáci postupují celkem po šesti úrovních, které se dále dělí na podúrovně. Každá oblast (čtení, psaní, naslouchání a ústní projev) je těmito vývojovými indikátory odstupňována. Každý z těchto indikátorů se pak dále dělí na jednotlivé části, které určují, čeho by měl žák dosáhnout na úrovni textu, na úrovni slovní zásoby, na úrovni fonologické, jakou by měl mít znalost písmen, do jaké míry by měl být schopen udržet pozornost a jak by měl zvládat sebeřízení (schopnost řídit své chování tak, aby odpovídalo situaci v souladu s našimi cíli). Všechny tyto části jsou však popsány pouze pro úroveň 0,5 a 1. V dalších úrovních najdeme jen některé z nich (úroveň 1,25: text, slovní zásoba, fonologie, písmena; úroveň 1,5 až 3: text, slovní zásoba, fonologie; úroveň 3,25 až 5,75: text, slovní zásoba; úroveň 6: text).

Pro české prostředí jsou nejsrozumitelnější nejnižší úrovně. Některé z australských dovedností jsou vnímány jako důležité i v Česku a požadavky na jejich zvládnutí se objevují i v RVP PV a ZV. Přesto při detailnějším prozkoumání nejnižší australské úrovně 0,5 a RVP PV vzdělávací oblast Jazyk a řeč zjistíme, že Australané mají k dispozici mnohem ucelenější a metodicky jasnější vodítka. I z pouhého prvního přečtení je pedagogovi jasné, jaký typ aktivit má při práci s textem ve třídě zvolit.

Na vlastní oči se o tom můžete přesvědčit v následujících dílech našeho seriálu, ve kterých Vám přinášíme překlad indikátorů vývoje pro oblast čtení. S ohledem na značný rozsah textu jsme se rozhodli nepřekládat všechny části. Z většiny dílů se dozvíte pouze, co by měli žáci ovládat na úrovni textu, pouze díl zabývající se nejnižší úrovní 0,5 zahrnuje všechny indikátory.

Zdroj:

• English Developmental Continuum: http://www.education.vic.gov.au/

Další díl seriálu:

• Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 2. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 0,5: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/australske-kontinuum-cteni-2

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.