Edice Čti+ – 1. díl – Udržování rovnováhy

Tereza Srpová, 30. 11. (2010), Čtenářská gramotnost - Tipy do výuky , 8 384 zobrazení

Hledáte knihy malého rozsahu, které byste mohli cíleně využít k podpoře čtení s porozuměním na 1. stupni ZŠ? Potom vám doporučujeme vybírat z žánrově a tematicky pestré nabídky edice Čti+. V tomto díle seriálu vám ukážeme, jak můžete pracovat s knížečkou Udržování rovnováhy, kterou využijete zejména v hodinách přírodovědy a ekologické výchovy.

Udržování rovnováhy je překladová kniha. Při výuce oceníte klasickou strukturu knihy – nechybí obsah, anotace na zadní straně obálky, rejstřík nebo slovník méně frekventovaných výrazů apod. Učte žáky pracovat s jednotlivými částmi knihy, poznávat jejich odlišné funkce a samostatně vyhledávat informace.

Jak pracovat s obálkou knihy a anotací

obalka_udr

Obálka knihy

Ukažte žákům obálku knihy a zeptejte se, zda poznají zvířata na obrázku a jak by tento obrázek mohl souviset s názvem knihy. O čem asi kniha bude? Po několika nápadech se žáků zeptejte: Jak jinak zjišťujete informace o tom, co v knize najdete? Jak si vybíráte knihu, kterou budete číst? Všechny názory žáků přijměte, popř. napište na tabuli. Žáci pravděpodobně uvedou, že knihu prolistují, podívají se na obsah, zeptají se někoho, kdo knihu četl apod. Pokud žáci uvedou i možnost přečíst si informace ze zadní strany knihy (popř. na internetu), poučte je o tom, že se takovému textu říká anotace (pokud pojem neznají). V případě, že nikdo neuvede možnost přečíst si anotaci na zadní straně obálky, dejte žákům přečíst text anotace knihy Udržování rovnováhy a zeptejte se, kde by takovéto povídání o knížce hledali.

Po přečtení anotace knihy Udržování rovnováhy

„Víš, že si rostliny vyrábí svou potravu? Víš, že ptáci klubáci a buvolové spolu žijí ve zvláštním vztahu? V této knize se dozvíš, jak spolu žijí nejrůznější druhy živočichů a rostlin tak, aby přežily. Objevíš, jak se rostliny a zvířata přizpůsobují změnám životního prostředí. Zjistíš také, jak udržovat rovnováhu, kterou příroda potřebuje.“

chtějte od žáků slyšet, zda jim text pomohl k tomu, aby se dozvěděli více. Odpovídá to jejich počátečnímu odhadu? Anotace by měla informovat. Žáci nyní alespoň umí pojmenovat zvířata na obálce a zjistili, že spolu žijí v nějakém vztahu, i když zatím nevědí v jakém. To by mělo působit motivačně, žáci se budou chtít dozvědět více, budou si chtít knihu přečíst. Tuto funkci anotace byste s žáky během diskuze také mohli vyvodit.

Další aktivity před čtením

Pokud chceme, aby byli žáci na čtení textu připraveni, měli bychom před čtením věnovat čas i dalším aktivitám. Např. před čtením kapitoly „Potravní řetězec“ můžeme využít obrázky, jednoduché grafické schéma, klíčová slova a slovník.

Obrázky: chrobák, slunečnice, myš, sova
Grafické schéma potravního řetězce: O→O→O→O
Klíčová slova: producenti, primární konzumenti, sekundární konzumenti, rozkladači
Slovník: je na str. 24

Žáci dostanou za úkol obrázky srovnat do schématu podle toho, kdo se kým živí. Poté k obrázkům zkusí přiřadit klíčová slova, ke každému obrázku jedno. Mohou využít slovník, kde naleznou vysvětlení slova primární a sekundární. Společně zdůvodňují své uspořádání a pokoušejí se vysvětlit význam klíčových slov. Udávají příklady slov příbuzných ke klíčovým slovům a vysvětlují jejich význam (např. produkovat, produkt, filmový producent, konzum ve smyslu malého obchodu, rozkládat…).

Pokud by se vám to pro vaše žáky zdálo příliš snadné, zvolte o něco složitější zadání, např. jiné konzumenty. Úkoly před čtením zadávejte přiměřeně složité, aby se žáci z textu ještě měli co dozvídat. Zase by ale neměly být příliš těžké, protože žáci chtějí mít pocit, že o tématu již něco vědí, že k němu mají co říct. To, zda byly jejich počáteční znalosti dostatečné, by si měli ověřit až právě během četby textu. Např. po přečtení textu „Producenti – začátek potravního řetězce“ budou žáci schopni pojmenovat celé schéma odborným názvem „potravní řetězec“ a také si ověří, že prvním článkem v tomto řetězci má být rostlina, tedy slunečnice, kterou nazýváme producentem.

Využívejte obrázky a schémata z knihy i v průběhu čtení a po něm

obrazek1_udr

Obrázek ze str. 5

Kapitola „Potravní řetězec“ dále vybízí k tomu, abyste si pohráli s obrázky a schématy, které zde naleznete. Můžete naskenovat obrázek slunečnice ze str. 5 a vymazat z něj text popisků (voda, cukry, kyslík…). Na základě textu na str. 4 a 5 budou žáci schopni tyto popisky dopsat. Buď můžete slova žákům vypsat a oni je jen správně umístí do prázdných políček, nebo mohou slova vyvodit sami z přečteného textu.  Koneckonců lze zvolit i verzi úplného vymazání políček, poté by žáci přiřazovali k obrázku slova a zároveň i doplnili šipky, tedy směr působení. (V tomto případě by bylo vhodné zvolit jiný obrázek slunečnice, aby nebylo poznat, kde byla původně umístěna políčka s textem.)

K ilustraci zmíněné aktivity jsme pro vás připravili  Pracovní list 1: Slunečnice bez textu, je ke stažení v příloze na konci článku.

Výborně se k ověření porozumění textu hodí i Recept na potravu pro rostliny, jenž je přidán k textu. Zkuste opět pár políček vymazat a nechte žáky, ať recept doplní.

Recept na potravu rostliny
Přísady:
• …
• …
Postup:
Za použití ……….. smíchejte přísady a přeměňte je na ……… a ………….

Po přečtení článku „Konzumenti – střední články potravního řetězce“ by zase žáci měli umět dokreslit organismy do jednotlivých pater prázdné energetické pyramidy včetně doplnění klíčových slov (producenti, primární a sekundární konzumenti). Nebojte se opravdu kreslit, můžete tuto aktivitu pojmout i jako náplň pro hodinu výtvarné výchovy. Čím více předměty propojíte, tím lépe.

Obrázek ze str. 9

Obrázek ze str. 9

U článku „Rozkladači – konec potravního řetězce“ se nabízí možnost rozstříhat obrázky a texty na str. 9 (Přírodní úklidová četa) a nechat žáky, ať přiřadí texty zpět k obrázkům (viz příloha Pracovní list 2: Rozkladači).

Nezapomeňte, že na poslední stránce knihy a také na webových stránkách http://www.ctiplus.cz naleznete další úkoly a didaktická doporučení, která můžete zařadit do výuky. Osobně oceňuji úkol, ve kterém mají žáci zjistit, kde je v nakresleném potravním řetězci chyba.

Témata hodná zamyšlení

V průběhu čtení se od vysvětlení potravního řetězce dostáváte k problematice udržování rovnováhy v potravní síti. Dočtete se o druzích symbiotických vztahů (kde mj. získáte odpověď na otázku, jaký vztah mají mezi sebou buvol a klubák) a o narušení rovnováhy způsobeném třeba populační explozí jednoho druhu, ale hlavně lidskou činností. Předposlední kapitola je věnována skleníkovému efektu a globálnímu oteplování. Na příkladu života ledních medvědů je ukázáno, jak oteplení třeba jen o několik stupňů celsia může ohrozit populaci těchto zvířat. Téma je popsáno velmi jednoduše a srozumitelně. Kniha nám ukazuje, že nemusíme čekat, až děti do nějakého tématu tzv. dorostou. Podstatu skleníkového efektu mohou pochopit i žáci na prvním stupni, pokud je jim téma podáno formou, kterou nabízí tato kniha.

Závěrečná kapitola pojednává o ochraně prostředí a opět toto téma zobrazuje na konkrétním příkladu, na záchraně tučňáků obalených ropou, která unikla z potopené lodi. Téma je doplněno sadou obrázků ukazujících tučňáky špinavé od ropy, tučňáky v ozdravných bazénech, krmení tučňáků a následné vypuštění tučňáků zpět do moře. Zde by mohli žáci znovu jen z obrázků odhadnout celý příběh zasažených ptáků.

Díky tomu, že kniha pojednává o výše zmíněných tématech, má učitel v hodině mnoho podnětů pro diskusi se žáky. Žáci také mohou tvořit myšlenkové mapy, na kterých zobrazí vliv člověka na udržování/narušování rovnováhy na planetě. Mohou si vybrat jedno zvíře a očima toho zvířete popsat jeho soužití s ostatními organismy v okolí. Vhodné jsou příklady živočichů žijících v symbiotických vztazích (jinak bude situaci popisovat komár, jinak kůň). Důležité je, aby se dítě vžilo do role onoho zvířete a popisovalo vše v první osobě jednotného čísla. V neposlední řadě je vhodné zařadit volné psaní na téma „Já, ochránce planety, aneb jak mohu přispět k udržování rovnováhy“. Žáci mohou aktivity, kterými lidé chrání planetu, pantomimicky předvádět, druzí budou hádat, oč se jedná. Aktivity by měl vymyslet učitel tak, aby se daly předvést (vysazování stromků, péče o poraněná zvířata, vynášení odpadků do tříděného odpadu, šetření vodou při čištění zubů…).

Téma udržování rovnováhy berte také jako možnost dozvědět se mnoho zajímavého o některých živočišných i rostlinných druzích, o tom, co potřebují k životu, a jak to získávají.

Věřím, že v této i jiných knížkách z edice Čti+ naleznete mnoho podnětů, které vám pomohou při výuce a rozvoji čtenářské gramotnosti vašich žáků.

Zdroj:

• Irvine, S.: Udržování rovnováhy, Fraus, Plzeň 2009
• Edice Čti+: http://www.ctiplus.cz

Přílohy:

  Pracovní list 1: Slunečnice bez textu (2,5 MB, 228 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Pracovní list 2: Rozkladači (5,1 MB, 171 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Další díl seriálu:

• Edice Čti+ – 2. díl – Vyprávění nestatečného rytíře: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-tipy/edice-cti-2

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (4 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.