Příprava na vyučování: Doba bronzová

Roman Anýž, 2. 2. (2011), Čtenářská gramotnost - Tipy do výuky , komentáře (4) , 19 698 zobrazení

Přečtěte si další přípravu na hodinu dějepisu od učitele Romana Anýže, tentokráte pro 6. ročník ZŠ. Podívejte se, jaké metody lze zvolit pro práci s naučným textem, aby docházelo k rozvoji čtenářských dovedností žáků.

Vzdělávací oblast, obor, průřezové téma nebo vyučovací předmět:

 • Člověk a společnost – Dějepis

Ročník:

 • 6. ročník

Jeden cíl základního vzdělávání, kterého je ve vyučovací jednotce dosahováno:

 • 1) umožnit žákům osvojit si strategie učení

Jedna klíčová kompetence, která je rozvíjena ve vyučovací jednotce:

 • Kompetence k učení: 2) [žák] vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení

Použité metody:

 • Evokační video
 • Brainstorming
 • Rozhodování o vhodných nadpisech / titulcích
 • Rozhodování o vhodných ilustracích k jednotlivým odstavcům textu

Podrobný popis vyučovací jednotky:

Cíl vyučovací jednotky:

 • Na konci lekce by žáci měli umět vlastními slovy uvést a vysvětlit změny, které v pravěkých lidských společnostech přinesla dovednost zpracovávat kovy.
 • Žáci dokáží jmenovat některé archeologické kultury pravěkých Čech

Nejvyšší hladina Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, které je dosahováno:

 • Pochopení – ilustrovat, objasnit, vyjádřit vlastními slovy, vyjádřit jinou formou

Očekávaný výstup vzdělávacího oboru:

 • Počátky lidské společnosti: Žák objasní význam [...] zpracování kovů pro lidskou společnost
 • Počátky lidské společnosti: Žák uvede příklady archeologických kultur na našem území

Učivo:

 • Počátky lidské společnosti

Rozsah vyučovací jednotky:

 • 45 min.

Poznámka:

 • K této lekci bude každá pracovní skupina potřebovat buď sadu obrázků, které předem připraví učitel (tak jsem to udělal já) nebo přístup k internetu a tiskárně.

Průběh vyučování:

1) KRÁTKÝ FILM

Na začátek jeden krátký film od britské skupiny P3 professionals: Jednoho dne, na přelomu doby kamenné a bronzové http://www.overstream.net/view.php?oid=sgazrwuynpro.

Redakční poznámka: Bohužel, video s českými titulky na uvedeném odkazu už nefunguje. Je k dispozici pouze originální verze na YouTube bez titulků: http://youtu.be/EZ15vUjgqvw. Je možné využít české video Dějiny udatného národa českého – Doba kovů: http://youtu.be/KuQmcjPq4Dg, není ale tak vtipné jako to britské.

2) VSTUP VYUČUJÍCÍHO

Ačkoli jde v první řadě o vtipnou scénku, je v ní skryto i mnoho zajímavého k přemýšlení o době, kdy lidé poměrně masově přešli od kamenných ke kovovým pracovním nástrojům. Stalo se to v době, které říkáme bronzová. A opět v různých částech světa v různou dobu, nejdříve však kolem 3000 BC, v době, kdy se na Blízkém východě objevily první starověké civilizace, jako je Egypt, Sumer a další. U nás, ve střední Evropě, doba bronzová začala kolem 2000 BC (tedy zhruba před 4 tisíci lety). Kov znali lidé již dříve. V Srbsku například archeologové objevili kulturu zabývající se dolováním a tavbou mědi již zhruba 5500 BC. Avšak až do doby bronzové byly kovové výrobky spíše vzácné. Některé společnosti měděné výrobky nepoužívaly vůbec. Tady se vtipná scénka patrně blíží skutečnosti. Vypadá to, že kov – v tomto případě bronz (slitina mědi a cínu) – musel nejdříve najít své příznivce. Když je našel, změnilo se opravdu velmi mnoho.

3) SKUPINOVÁ PRÁCE S PRACOVNÍM TEXTEM (viz příloha)

Každá skupina má za úkol:

a. Prostudovat celý pracovní text (metoda je na nich, ale mělo by jít o konsenzus).
b. Metodou brainstorming vytvořit každému odstavci textu přiléhavý název / titulek.
c. Ke každému odstavci přiřadit alespoň jeden obrázek (např. z obálky, kterou obdrží od učitele, nebo sami pomocí internetu), který dobře ilustruje, co se v textu píše a nalepit jej.

4) JEDNODUCHÁ PREZENTACE:

Práce zůstanou na stolcích a žáci obejdou pracoviště ostatních skupin. Mohou navíc třeba dostat úkol vybrat si nadpis, který je nejvíce zaujal a připravit vysvětlení.

5) ZÁVĚREČNÁ REFLEXE A ZÁPIS:

a. Co nového jste se dověděli o počátcích lidské společnosti?
b. Co nového jste se dověděli o sobě a o své skupině?
c. Co by bylo třeba příště udělat lépe…
d. Zápis do deníku každý libovolně (co tě zaujalo, co by sis chtěl/a zapamatovat, které otázky zůstávají? apod.)

Reflexe vyučovací jednotky (sebereflexe učitele, případně výběr z ohlasů a reakcí žáků na tuto vyučovací jednotku):

 • Žáci pracovali s nasazením. Úvodní video je pobavilo a přeneslo k dějepisu. Skupinová práce probíhala více méně hladce (s respektováním odlišností v preferenci práce ve skupině – někteří pracovali na okraji skupiny spíše než uvnitř). Úkol byl splněn dobře. Ideální je, když si žáci mohou vhodné ilustrace nalézt sami, pokud je učitel předpřipraví (což jsem udělal já), je dobré, aby obrázků bylo více než odstavců a aby některé byly nevhodné (pro téma se nehodily). Cíl byl podle mého názoru splněn, ověřil jsem to následující hodinu jednoduchým testem (viz příloha).

Přílohy:

  Pracovní list: Doba bronzová (30,5 kB, 1 042 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Test: Doba bronzová (31,5 kB, 670 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Ukázky z prací žáků: Doba bronzová (1,0 MB, 691 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (9 hlasů, průměr: 3,56 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Komentáře (4)

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.