Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 8. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 6

Silvie Kratochvílová, 26. 7. (2010), Čtenářská gramotnost - Inspirace ze zahraničí , 2 913 zobrazení

6. úroveň

Žáci čtou, prohlížejí si, analyzují, hodnotí a diskutují o současných a klasických fiktivních textech, které se zabývají pro ně relevantními osobními, sociálními a kulturními či politickými tématy. Kromě toho pracují s širokým spektrem informativních textů a textů, jejichž cílem je o něčem přesvědčit, a identifikují různé záměry těchto textů. Vysvětlují, jak čas, místo a kulturní prostředí ovlivňují formu a obsah textů. Porovnávají typické rysy určitých textů a pracují s informacemi z různých zdrojů.

Na úrovni textu

• Žáci popíší plán četby pro typy textů, které odpovídají této úrovni, přičemž explicitně zmíní aktivity, které se naučili na úrovni 5-5,75.

• Žáci pročtou text za použití strategií skimming a scannig a strategií rozvinutých na úrovni 5-5,75. Tyto strategie dobře ovládají a umí si z nich vybírat dle potřeby. (Pozn. Skimmnig je zběžné čtení, při němž se čtenář orientačně seznámí s textem. Scanning používáme, když potřebujeme vyhledat v textu nějakou konkrétní informaci.)

• Žáci rozpoznají příklady charakteristických rysů textu, jejichž identifikaci rozvinuly na úrovni 5 až 5,75. Identifikují, jak tyto rysy ovlivňují sdělení textu a co se na jejich základě naučí.

• Žáci jsou schopni samostatně číst řadu textů, buď potichu, nebo nahlas, jak jim to vyhovuje. Pokud to vyžaduje pochopení nebo jiné komunikační účely, mohou přecházet z jednoho způsobu na druhý.

• K určení přesného významu neznámých slov užívají žáci řadu strategií, které byly za účelem rozšiřování slovní zásoby rozvinuty na úrovni 5-5,75.

• Žáci strategicky a systematicky používají různé větné strategie popsané na úrovních 5 až 5,75, aby porozuměli větám, se kterými pracují.

• Žáci aplikují strategie, které jsou určeny k porozumění odstavců a které byly popsány na úrovních 5 až 5,75.

• Žáci používají strategie sloužící k syntéze odstavců, které byly popsány na úrovních 5-5,75. Tyto strategie aplikují, když se snaží porozumět příslušným typům textů.

• Žáci zaznamenávají hlavní myšlenky ve formě poznámek, přičemž používají nejvhodnějšího možnou strategii.

• Žáci náležitě upevní a přehodnotí poznatky a úsudky z četby.

• Žáci prokáží schopnost chápat explicitně vyjádřené informace obsažené v textech, které jsou čteny na úrovni 5 až 6. Porovnají dva a více textů. Převypráví klíčové a méně důležité myšlenky textu, lokalizují, vyberou a zapíší určité informace, doloží své interpretace informacemi z textu. Určí, na jaké otázky text odpovídá, a prokáží, že rozumí obrazným a symbolickým textům.

• Žáci prokáží různé způsoby deduktivního uvažování popsaného pro úroveň 5 až 5,75. Porovnávají a zhodnotí deduktivní interpretaci dvou a více textů a rozpoznají, jak se text může měnit, když je zasazen do různých sociálních, kulturních, historických nebo pracovních prostředí.

• Žáci navrhují, jaký měl autor při psaní textu záměr, vyvozují autorovo hledisko nebo postoj a hodnotí, jestli text dobře dosáhl svých cílů a jak politické, sociální a historické okolnosti ovlivnily uváděné informace.

• Žáci popíší charakteristické rysy textu a to, jaký mají vliv na dosažení cílů textu: 1. Identifikují symboly, které mají zvláštní kulturní nebo dobový význam. 2. Porovnají a uvedou do kontrastu typické znaky konkrétních forem textů, jako například užívání obrazného a stereotypního vyjadřování v reklamě nebo užívání symboliky v příbězích a poezii.

• Žáci hovoří o aktivitách, které užívají pro porozumění textu: 1. Věnují se argumentům, které autor prezentuje. 2. Identifikují, jak kulturní nebo historické okolnosti ovlivnily v textu prezentované názory a informace. 3. Určí aktivity, které používají, když se učí čtený text.

• Žáci popisují, v čem jim čtení pomáhá a v čem tkví jeho přínos – například když chtějí zjistit, co si myslí jiní lidé, a jak se díky četbě efektivně učí novým věcem.

Zdroj:

• English Developmetal Continuum: http://www.education.vic.gov.au/

Další díly seriálu:

• Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 7. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 5: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/australske-kontinuum-cteni-7
• Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 9. díl – Potřebujeme u nás podobný dokument?: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/australske-kontinuum-cteni-9

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.