Výuka zeměpisu ve Francii – 2. díl – Případová studie

Zuzana Loubet del Bayle, 14. 12. (2012), Čtenářská gramotnost - Inspirace ze zahraničí , 8 666 zobrazení

Ve francouzském zeměpisu se používá induktivní metoda výuky. Většina kapitol proto začíná tzv. „případovou studií“, kde žák analyzuje konkrétní příklad (zde otázku vody v Maroku). Na 2. stupni ZŠ obsahuje případová studie 4 až 5 dokumentů různého typu – texty, mapy různých měřítek, tabulky, diagramy, fotografie… Tento konkrétní příklad pak žák pomocí map ve světovém měřítku zobecní a odvodí z něj teoretické znalosti.

V předchozím díle jsem vám ukázala, jak žáci sami hledají problematiku kapitoly. V tomto díle vám představím, jak vypadá práce s případovou studií.

Na úvod připomínám rozpis celé kapitoly Dostupnost vody.

Kapitola Dostupnost vody
Časová dotace 3 – 4 vyučovací hodiny (vyučovací hodina = 55 minut)
Důležité pojmy Dostatečný přístup k pitné vodě, oáza, přímořské letovisko, územní plánování, kapilárová závlaha, sladká voda, mořská voda, pitná voda
Problematika  Proč nemají všichni lidé přístup k pitné vodě?
Osnova a příklady 1 – Případová studie: Voda v MarokuAktivita 1: Voda jako zdroj konfliktůAktivita 2: Územní plánování a jeho problémy 2 Dostupnost vody ve světovém měřítkuAktivita 3: Voda ve světě
Dovednosti Umět popsat a analyzovat fotografii a mapy různých měřítekNajít informaci v textuPopsat vývoj na základě grafu

Voda v Maroku (případová studie)

Aktivita 1: Voda jako zdroj konfliktů

Dokumenty k této případové studii jsem vybrala na základě následující problematiky: Jaké konflikty vyvolává v Maroku nedostatek vody?

Dokument 1: Zdroje vody v Maroku

Otázky k dokumentu:

1) Jsou zdroje vody v Maroku dostačující?
Zde se žák učí vyčíst důležité informace z mapy a vysvětlit je. S pomocí vysvětlivek vidíme, že na většině území Maroka je nedostatek zdrojů vody. Nejvíce zdrojů je na severu země, celá jižní polovina naopak trpí velkým suchem (méně než 100 m3 za rok). Maroko se totiž nachází v subtropickém podnebném pásu, což vysvětluje nedostatek srážek. Učitel může doplnit, že dvě třetiny zdrojů jsou čerpány z povrchových vod.

Dokument 2: Voda pro golfová hřiště na úkor obyvatel

„Počet golfových hřišť v zemi by se měl v příštích dvou letech zdvojnásobit. Týká se to například hlavního přímořského letoviska Agadiru, kde k současným třem hřištím přibudou dvě další.

K údržbě golfových hřišť je potřeba obrovské množství vody, kterou pak postrádají ostatní obyvatelé, mimo jiné také zemědělci. Země totiž trpí nedostatkem vody. To způsobuje konflikty ohledně využití vody: je potřeba k pití, k rozvoji turismu a také k zavlažování v zemědělství. Každý turista spotřebuje 500 litrů vody denně, zatímco spotřeba Maročanů je pouhých 70 litrů denně. V zemi s tak velkým nedostatkem vody je proto stavění golfových hřišť nesmyslné.“

Podle časopisu L’Express, duben 2009

 Dokument 3: Přímořské letovisko Agadir

1: Turistický komplex        2: Město Agadir                    3: Zavlažovaná pole

Dokument 4: Oáza v oblasti Souss-Massa-Draa

1: Zavlažovací kanál        2: Zavlažovaná pole          3: Nezavlažovaná půda

Dokument 5: Spotřeba vody v Maroku

K analýze dokumentů může učitel zvolit klasický postup „otázka/odpověď“. Další možností je rozdat žákům tabulku, kde mají shrnout nejdůležitější informace z dokumentů. V tabulce jsou zmíněny tři oblasti lidské činnosti, které si vzájemně konkurují ohledně spotřeby vody. Jednotlivé dokumenty poskytují informace, které se doplňují.

Lidská činnost  Dok.  Informace z dokumentů 
    Zemědělství  2  - Voda je používaná k zavlažování.
 3  - Zavlažovaná pole jsou v blízkosti města.
 4  - Zavlažování umožňuje pěstovat plodiny uprostřed pouště.
 5  - Zavlažování a chov představují 87% celkové spotřeby vody v Maroku.
  Turismus  2  - Turisté spotřebují 7x více vody než Maročané.
 3  - Uprostřed hotelových komplexů jsou bazény, navzdory blízkosti moře.
 Volný čas (golf)  2  - Počet golfových hřišť rychle stoupá.

 Shrnutí:

Každá případová studie je ve Francii ukončena formou shrnutí. Nejpřínosnější je, když ho žáci vytvoří sami. Na základě odpovědí na otázky a na základě tabulky mají v několika řádcích odpověď na úvodní problematiku: Jaké konflikty vyvolává v Maroku nedostatek vody? Tímto způsobem získá učitel zpětnou vazbu a hned vidí, jestli si žáci z hodiny odnesli to, co si odnést měli.

Pokud žáci na toto cvičení nejsou zvyklí, tak jim učitel může pomoci. Například tak, že napíše s pomocí třídy na tabuli klíčová slova, která by se v textu měla objevit, žáci je pak použijí ve větách.

Další možností je napsat na tabuli osnovu:

  • Situace vodních zdrojů v Maroku
  • Které oblasti lidských činností spolu soupeří o vodu?
  • Proč je v současné situaci „stavění golfových hřišť nesmyslné“?

Učitel může nechat žákům 10 minut, aby sami sepsali shrnutí, a pak vyzvat některé z nich, aby svůj text přečetli. Ostatní žáci poslouchají, případně doplní, co v textu jejich spolužáků chybí. Je možné napsat nakonec shrnutí na tabuli, nejlépe s použitím částí textů žáků.

Aktivita 2: Územní plánování a jeho problémy

 Dokument 1: Špatné zacházení s vodou

 „Maroko neumí hospodárně zacházet s vodou: velkým problémem je plýtvání. Více než 60% vody v zemědělství je nenávratně ztraceno kvůli špatným praktikám v zavlažování a kvůli nedostatečné údržbě potrubí.“

Zdroj: ACME-eau, asociace, která bojuje za dostupnost vody pro všechny

 1) Proč zemědělství tolik plýtvá vodou?

Dokument 2: Kapilární zavlažování

„Kapilární zavlažování je vedoucí technologií ve snaze šetřit s vodou v zemědělství. Do brázd jsou zavedeny plastové hadice, které přivedou vodu až ke kořínku rostliny. Díky této technologii je možné snížit spotřebu vody až o 50 %. (…) Marocká vláda aktivně podporuje tento typ zavlažování, financuje proto 60 % nákladů na instalaci nového zařízení. Malí zemědělci, kterých je většina, však často nemají finanční prostředky k zaplacení zbylé částky. Nový způsob zavlažování navíc představuje zásadní změnu v jejich pracovních metodách, čemuž se těžko přizpůsobují.“

Zdroj: Gaëlle Dupont, Le Monde, 2009 et sources diverses

2) Proč systém kapilárního zavlažování umožňuje šetřit vodu?

3) Jak marocká vláda podporuje tento typ zavlažování?

4) Na jaké problémy naráží tento systém?

Dokument 3: Přehrada Bin El Ouidane

5) Jak jinak se dá vyřešit problém sucha?

Dostupnost vody ve světovém měřítku

Aktivita 3: Voda ve světě

 Dokument 1: Zdroje pitné vody ve světě roku 2009

 Dokument 2: Státy s největšími zdroji sladké vody (Zdroj: FAO)

Země    Životní úroveň  Zdroje sladké vody  (v km3 za rok)
 Brazílie  Průměrná   8 233
 Rusko  Průměrná   4 507
 USA  Vysoká   3 051
 Kanada  Vysoká   2 902
 Indonésie  Nízká   2 838
 Čína  Nízká   2 830
 Kolumbie  Průměrná  2 132
 Indie  Nízká  1 897
 Venezuela  Průměrná  1 233
 Bangladéš  Nízká   1 211
 Všech 10 zemí    30 834
 Zdroje všech zemí světa  40 000

1) Na kterých světadílech se nacházejí státy s největšími zdroji sladké vody?

2) Který světadíl má k dispozici málo zdrojů sladké vody?

3) Který stát je výjimkou? Proč?

Dokument 3: Přístup k pitné vodě ve světě roku 2009

4) Ve kterých oblastech má více než 95% obyvatel přístup k pitné vodě?

5) Jsou mezi nimi všechny státy s největšími zdroji sladké vody (dokument 2)?

Dokument 4: Vývoj spotřeby sladké vody ve světě

Závěr: zápis do sešitu

Nejdřív si připomeneme problematiku kapitoly: Proč nemají všichni lidé na světě přístup k pitné vodě? V závěrečném shrnutí na ni odpovíme.

Pokud má učitel dost času, tak je nejlepší, když zápis do sešitu formulují žáci vlastními slovy. Několik jich pak svůj zápis přečte a třída má za úkol zhodnotit, jestli na něco důležitého nezapomněli. Shrnutí může také nadiktovat učitel – je to rychlejší, ale z pedagogického hlediska méně zajímavé.

Zde je tedy možný zápis, který nadiktuje učitel:

Všichni obyvatelé planety nemají přístup k pitné vodě. Tato situace závisí na životní úrovni jednotlivých států, nedostatkem proto trpí především chudé země v Africe a Asii. Sladká voda je navíc nerovnoměrně rozdělena mezi jednotlivé státy světa: deset zemí se dělí o tři čtvrtiny celkových zásob. Spotřeba vody stále stoupá, především v zemědělství, zatímco její zdroje jsou méně vydatné. Nedostatek „modrého zlata“ proto vyvolává konflikty v mnoha částech světa.

Předchozí díl seriálu:

• Výuka zeměpisu ve Francii – 1. díl – Žáci hledají problematiku kapitoly: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/vyuka-ze-ve-fr-1

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (5 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.