Projekt iZone: Školy pro 21. století?

Ladislava Whitcroft, 21. 12. (2011), Čtenářská gramotnost - Inspirace ze zahraničí , komentář , 5 451 zobrazení

Nedávno jsem na jedné sociální síti narazila na vzkaz Sira Kena Robinsona: „Revoluce ve vzdělávání je možná, naléhavá a právě se děje“. Ke vzkazu byl připojen odkaz na článek o projektu iZone. Vzápětí jsem si přečetla nejen tento článek, ale podívala se i na další odkazy a videa, která s projektem souvisejí. Přiblížím vám, co jsem o iZone zjistila.

Co je iZone?

IZone je experiment několika newyorských inovativních škol. Do projektu se mohou zapojit školy navštěvované žáky, kterým je dvanáct až osmnáct let (americké „middle schools“ a „high schools“). Hlavními moty projektu je přizpůsobení výuky individuálním potřebám každého žáka, zapojení moderní technologie, projektové vyučování a výchova tvořivých, samostatně uvažujících osobností, které budou schopny čelit výzvám moderního věku.

To v praxi znamená, že v některých iZone školách neexistují klasické výukové hodiny, předměty a tradiční dělení podle věku. Místo toho žáci pracují v expertních skupinách, které se zaobírají aktuálními problémy vycházejícími z tzv. velkých myšlenek. Jedním z příkladů takového modulu je projekt „Vytvoř zelený prostor“, v jehož rámci žáci společně s experty na životní prostředí a architekty vytvořili projekt zelené střechy pro místní školu. V druhé části projektu se žáci spojili s místními politiky, aby vymysleli, jak projekt financovat. Svůj původní záměr pak nakonec opravdu uskutečnili.

Zapojení moderní technologie

IZone školy chtějí být školami pro 21. století. Proto se tvůrci konceptu při tvorbě kurikula soustředili především na to, jaké dovednosti budou žáci v budoucnosti skutečně potřebovat. Jako jeden z podstatných rysů budoucího směřování jim zákonitě vyšel vzestup významu moderní technologie a s tím související mobility, tj. možnosti pracovat kdykoliv a odkudkoliv.

Každý z žáků má svůj laptop, samozřejmostí je neustálé připojení k internetu. IZone školy mají k dispozici bohaté onlinové prostředí, jehož součástí jsou různé e-learningové kurzy a inovativní výukové softwary. Žáci mají přístup ke svým složkám a k výukovému prostředí z každého počítače, který je připojený k internetu. Mohou proto pracovat se svými soubory doma či kdekoliv jim to více vyhovuje. Studenti i učitelé spolu mohou komunikovat online. Učitelé také online monitorují žákův pokrok a motivují ho k další práci. Systém respektuje to, že někteří žáci potřebují individuální podporu, jiní raději pracují sami, každý z nás pracuje jiným tempem a jiným způsobem. Přes internet žáci komunikují nejen s učiteli a jeden s druhým, ale i s odborníky mimo školu, a to například přes Skype. Pro názornost připojuji zkušenost jedné z učitelek, která s iZone projektem spolupracuje: Její žáci několik měsíců komunikovali pomocí internetu s dětmi z Izraele. Psali si dopisy, vyměňovali si úkoly a nakonec se společně „setkali“ během virtuální konference přes Skype.

Pokud se chcete o projektu dozvědět více, doporučuji podívat se na následující videa. Obzvláště mě zaujalo video nazvané Blended Learning at the ischool (Kombinovaná výuka na iškole):
http://schools.nyc.gov/community/innovation/izone/Explore_More/default.htm

Podnět k diskuzi

Na závěr jsem si připravila dvě otázky k zamyšlení:
1. Všimněte si, že žáci vůbec nepracují s učebnicemi. Co si o tom myslíte?
2. Už nyní je patrné, že neustále klesá nutnost trávit na stejném místě (v kanceláři) určitou stanovenou dobu. Neměli bychom na tento způsob práce a uvažováni připravit i naše žáky?

Zdroje:

• IZone: http://schools.nyc.gov/community/innovation/izone/default.htm
• New York schools enter the iZone: http://www.bbc.co.uk/news/business-15358964

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (7 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

, Komentář

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.