Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 2. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 0,5

Silvie Kratochvílová, 20. 7. (2010), Čtenářská gramotnost - Inspirace ze zahraničí , 3 804 zobrazení

Úroveň 0,5

Žáci chápou, že směr psaného textu je zleva doprava. Rozeznávají některá písmena abecedy a jsou si vědomi vztahu mezi písmeny a hláskami. Správně čtou známá slova, například slova v názvech jednoduchých textů nebo nápisy na předmětech ve třídě. Jsou schopni převyprávět hlavní myšlenky textu – například poté, co jim někdo přečte příběh z obrázkové knihy nebo se na něj podívají na videu. Předvídají události textu z informací na obalu nebo z ilustrací.

Na úrovni textu:

• Žáci si uvědomují, že tištěné slovo zůstává uchováno v nezměnitelné formě.

• Žáci určí pravděpodobné téma textu a předvídají myšlenky a události, které by mohly být zmíněny, přičemž používají informace, které jim sděluje obal knihy.

• Žáci propojí ilustrace s již získanými znalostmi textů a daného tématu.

• Žáci vyberou příběh, se kterým se mohou ztotožnit.

• Žáci čtou nahlas jednoduché slovní obraty a věty.

• Žáci začínají chápat základní pravidla psaného textu. Prstem sledují čtený text, sledují text očima ve správném směru, obrací stránky a chápou rozdíl mezi psaným textem a ilustrací.

• Žáci si vybavují slova a věty jednoduchých příběhů, které slyšeli dříve (například: Bylo nebylo…). Tyto věty jsou schopni přirozeně a plynně vyslovit.

• Žáci čtou věty, v nichž se opakují slova a které se rýmují. Doplňují slova do rýmů.

• Žáci odpovídají na přímé otázky a doplňují vyřčené věty: Co řekla slepička? Slepička řekla… Co by si slepička myslela, kdyby…?

• Žáci předvídají, co bude v příběhu řečeno dále. Např. A potom spolu žili šťastně a spokojeně…

• Žáci se zamýšlí nad tím, jak se určitá postava cítí.

• Žáci navrhují možné důvody, proč autor nebo výtvarník použil určité charakteristické rysy. Např. Proč asi výtvarník nakreslil slepičku právě takto?

• Žáci propojují události příběhu a pocity postav s vlastními pocity a událostmi svého života. Například: Kdy ses naposledy cítil jako slepička v příběhu?

• Žáci za pomoci textu a ilustrací převypráví vlastními slovy hlavní myšlenky.

Na úrovni slovní zásoby

• Žáci rozpoznají psanou formu vlastního jména. Jsou schopni přečíst i jména některých dalších spolužáků, přičemž vychází z prvního písmene slova a z dalších vnějších znaků slova. V některých případech se jim pletou slova se stejnými písmeny.

• Žáci začínají užívat terminologii (písmeno, slovo a věta).

• Žáci začínají propojovat psaná slova se známými objekty a lidmi. Například si spojí psané slovo s předmětem ve třídě a uvědomují si, že psané slovo může označovat nějakou věc, například tabuli, okno, knihu.

• Žáci se učí rozpoznávat některá slova pomocí jejich výrazných vnějších znaků.

Na úrovni fonologické

• Žáci imitují hlásky.

• Žáci imitují vyřčené dvě nebo tři hláskové skupiny a na krátkou dobu udrží v paměti sérii dvou nebo tří hlásek.

• Žáci navrhují rýmující se slova.

• Žáci spojují hlásky.

Pozornost, sebeřízení (schopnost řídit vlastní aktivity za účelem dosažení určitého cíle)

• Žáci udrží pozornost nad textem až do konce hlasitého čtení (může číst i někdo jiný).

• Žáci prokazují zájem a připravenost předvídat slova, přičemž vychází ze smyslu věty, kterou čtou.

• Žáci začínají užívat pozornost strategicky, např. podívají se nejprve na obrázky a pak na slova.

• Žáci se zajímají o to, co bude následovat (například chtějí otočit stránku, aby zjistili, co se stane).

Písmena a názvy písmen

• Žáci rozeznají nejpoužívanější písmena a rozdělují je na základě jejich tvaru.

• Žáci identifikují písmena, která viděli během předchozích aktivit zaměřených na procvičování vizuální paměti.

• Žáci jsou schopni vyjmenovat nejpoužívanější písmena.

• Žáci jsou schopni k některým hláskám přiřadit písmena.

Zdroj:

• English Developmental Continuum: http://www.education.vic.gov.au/

Další díly seriálu:

• Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 1. díl – Úvod: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/australske-kontinuum-cteni-1
• Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 3. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 1: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/australske-kontinuum-3

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.