Manipulace filmem – 1. díl – Masmédia

Petr Procházka, 21. 6. (2011), Mediální výchova - Film , komentář , 11 892 zobrazení

Když pražské klubové kino Aero kdysi uvádělo třídenní přehlídku filmů Cinema Conspiracy: Konspirace, manipulace, film – festival, který všechno popře, bylo to zamýšleno jako happening k pobavení. Ovšem manipulace masmédii, tedy i filmem, existuje od samého jeho zrodu.

Logo Cinema Conspiracy

Logo Cinema Conspiracy

Od základu lze konstatovat, že každý film je manipulativní. Filmař používá veškerých technik kinematografie – kompozici, světlo, barvu, styl, střih, postavy, hudbu – aby se divák cítil určitým způsobem. Každé vytváření atmosféry je manipulace emocí. Film by vás ale měl přimět k přemýšlení, jinak nestojí za to se na něj dívat.

Proč manipulace filmem? Film je od samého svého počátku nejdůležitějším článkem masmediálního průmyslu. Je zábavou a zároveň zdrojem informací. Je to syntetická forma umění – obsahuje obrazové (výtvarné) sdělení, sdělení slovní (jazykové) i emocionální (psychologické). V souhrnu je ideálním propagačním a propagandistickým nástrojem. Počínaje Leninem všichni diktátoři považovali film za nejsilnější zdroj pro ovlivňování mas.

Masmédia

V definici to jsou mediální formy, určené k dosažení co největšího publika – televize, film, rádio, tisková periodika (noviny, časopisy), knihy, hudební nosiče, videohry a internet. Jsou nejmocnějším nástrojem pro manipulaci mas. Masmédia disponují možností šířit informace a zprávy, definují, co je „normální“, a utvářejí většinové názory často způsobem „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“. Je tedy potřeba vzít do úvahy frekvenci, s níž se ty které informace (zprávy, symboly) objevují, v jaké intenzitě a jakým směrem jsou cíleny, jaký názor se snaží veřejnosti vštípit.

Masmédia, potažmo jejich hybatelé, utvářejí společenské mínění, „vyrábějí“ hnutí i styly. V současnosti je manipulativní faktor masmédií natolik sofistikovaně vypracován, že i pro zkušeného odborníka je velmi těžké oddělit manipulativní část od prostého sdělení. Příkladem mohou být hnutí nebo styly, které jsou zdánlivě okrajové (např. v 70. letech v hudbě a módě punk), ve skutečnosti jsou však prodloužením mainstreamového myšlení. Masmédia si vytvářejí své vlastní rebely, které si ovšem nenápadně usměrňují a dovedně propagují, aby se staly normou. Masy totiž stále hledají novou zábavu a se samozřejmostí za produkty zábavy utrácejí. Tyto produkty obsahují pečlivě vykalkulované impulzy a symboly, jež nejsou ničím víc, než pouhou zábavnou propagandou ve smyslu dalšího a dalšího prodeje onoho vykalkulovaného (čti ověřeného) produktu.

Propagace a propaganda

Ve zkratce je to vědomá snaha řídit vnímání lidí. Raní obhájci univerzální gramotnosti a svobodného tisku vnímali pouze dvě možnosti propagace (propagandy): může být buď pravdivá, nebo falešná. Nebrali v potaz pojem neskutečnost. Průmysl masové komunikace, tedy masmédia, se ovšem příliš nezabývá pravdivostí nebo falešností, ale právě neskutečností - onou nekonečnou touhou člověka po rozptýlení. Veřejnost byla natrénována, aby produkty pro rozptýlení, a to z jakéhokoli pohledu vnímání, milovala do té míry, že ráda utrácí peníze za pouhé „vystavení se propagaci“. Propagace dnes není nátlakovou nebo autoritativní komunikační formou, jakou známe z fungování diktátorských režimů, propagace se stala synonymem zábavy a potěšení. Ať se nám to líbí nebo ne.

Cíl propagace, tedy snaha prodat produkty a myšlenky masám, vedl k obřímu zapojení výzkumu lidského chování a lidské duše do průmyslu masové komunikace. Psychologie, sociologie, lingvistika, kognitivní vědy, sémiotika apod. jsou z velké části financovány reklamními korporacemi, jejichž týmy mají k dispozici miliardy na výzkum, testování, shromažďování a zpracování sociálních údajů a následnou praktickou aplikaci výsledků k propagaci daných produktů či myšlenek.

Masmédia definují normy pro to, co je normální. Nejsou reklamou! Masmédia svou všudypřítomností vytvářejí živé prostředí. Obklopují nás ze všech stran a nepřetržitě, poskytují klíčové spojení mezi jedincem a společností. Propojení různých forem médií tak umožňuje existenci propagace (propagandy) jaksi bez povšimnutí právě proto, že toto živé a společné prostředí masmédia sama vytvářejí.

Další díly seriálu a články:

• Manipulace filmem – 2. díl – Film a psychologie: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-film/manipulace-filmem-2
• Filmy k mediální výchově – 4. díl – Manipulace filmem: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-tipy/manipulace-filmem

Ukázky:

• Jan Hus (r.: Otakar Vávra): http://www.youtube.com/watch?v=4WRJ_FVOtvk
• Sex Pistols – Anarchy in the UK: http://www.youtube.com/watch?v=QRiE44woWTo
• James Dean – Rebel bez příčiny (trailer): http://www.youtube.com/watch?v=cAlzg0S51GY

Doporučené prameny:

• Tisková zpráva přehlídky filmů Cinema Conspiracy: http://www.pressweb.cz/zprava/10387
• Filmy z přehlídky Cinema Conspiracy: http://www.cinemaconspiracy.cz/?page=program
• Sdělovací prostředky a metody manipulace (Noam Chomsky): http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/masove-sdilovaci-prostoedky-a-metody-manipulace
• Ftorek, Jozef: Public relations jako ovlivňování mínění, Grada, Praha, 2009

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (2 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

, Komentář

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.