Jak na scénář – 4. díl – Technický scénář

Petr Procházka, 25. 2. (2011), Mediální výchova - Film , 17 214 zobrazení

Než započne složitý proces realizace filmu, než se do procesu zapojí produkční tým se svými čísly, než se technika vydá ze skladů, kameraman poprvé spustí kameru a zazní režisérovo „Akce!“, je třeba mít v rukou technický scénář.

Když literární scénář dostane definitivní podobu, tedy obsahuje všechny elementy popsané v předchozích kapitolách, je připomínkován a „dotvarován“ dramaturgem, je potřeba jej převést do technické řeči filmu. Tuto fázi scénáře píše zpravidla režisér ve spolupráci s kameramanem, ve velkých produkcích pak také s výtvarníkem, střihačem, hudebním skladatelem či zvukařem.

Technický scénář již na bázi scénáře literárního obsahuje přesné a konkrétní povely pro všechny filmařské výkonné složky, jak, kde a co točit. Předtím ještě kvůli návaznosti scén a výsledné estetizaci díla upřesní režisér s kameramanem podle návrhů location managera definitivní místa, lokace natáčení. Pro psaní technického scénáře je tedy nutné mít k ruce fotografie z obhlídek lokací.

Co technický scénář obsahuje

Na začátku každého technického scénáře je úplný výčet postav s uvedením počtu záběrů, v nichž hrají (to je důležité pro vypracování natáčecího, výrobního plánu a rozpočtu), seznam staveb v ateliéru i exteriéru, jednotlivých exteriérových motivů a popisy dekorací (pro dodržení stylizace díla).

Technický scénář je přesným plánem pro první fázi výroby filmu – natáčení. Je to podrobná „mapa“ všech cest, odboček, jejich nástrah a návod, jak se nástrahám vyhnout či je využít pro klad výsledného díla. Scénář udává počet záběrů, z nichž se skládají jednotlivé obrazy, vždy s vyčíslením metráže a s označením exteriér, ateliér, reál. Jsou v něm obsaženy poznámky o technice snímání, použití panthera (jeřábu), zadní projekce, jízdy kamery, označení ruchů, nástupu a intenzity (dramatičnosti) hudby apod.

Scénář je již číslován a dělen na záběry – s ohledem na jejich vzájemnou návaznost, světelné, barevné i kompoziční vazby. Je důležité přesně popsat i pohyb uvnitř každého záběru a jejich konkrétní estetizaci (místopis, velikost záběru, typ objektivu, výslednou viráž, světelnost atd.). U každého záběru je označena jeho délka (v časových jednotkách i metráži filmu) a velikost, rakurs – sklon a pohyb kamery. Z metráže jednotlivých obrazů se pak (odhadem) určí přibližná metráž celého filmu.

V technickém scénáři si režisér přesně opoznámkuje herecké akce, intonaci dialogů a spolu s dramaturgem označí tzv. dramaturgické akcenty – významné, zlomové body, elementy někdy i jen mimoděk, podprahově upozorňující na důležitou rekvizitu či zvukovou složku děje, tzv. předznamenání.

Interpunkce

Jak jsem již uvedl, tato fáze scénáře konkretizuje i vazby mezi záběry, popisuje filmovou interpunkci. Stejně jako v mluvené řeči si všímáme intonace – klesání a zvyšování hlasu, pauzy, vykřičníku, velkých písmen atd., tak i filmová řeč se řídí podobnými pravidly. V technickém scénáři jsou popsána místa filmové interpunkce, a to jak obrazové – prolínačka, zatmívačka, dvojexpozice aj., tak i zvukové – zesilování, zeslabování, prolnutí aj. V jejich kombinaci tím ve výsledku dostává dílo nový tvar, vyznění. S těmito faktory je potřeba počítat právě při psaní technického scénáře.

K technickému scénáři je v praxi vypracován i storyboard, podrobné rozkreslení scén a záběrů, ve kterém je konkretizováno řazení podle prostředí, v němž se scény odehrávají, a v pořadí, v jakém budou natáčeny. Tímto ve výsledku vznikne k rukám nejužšího výrobního štábu „režijní kniha“. Na vypracování storyboardu pracuje speciální kreslíř, často je ale jeho autorem i sám režisér. U nás býval mistrem rozkreslovaných scénářů František Vláčil (za nádherné a samostatné umělecké dílo lze považovat jeho režijní knihu k filmu Markéta Lazarová), ve světě pak např. Alan Parker (The Wall) nebo David Lynch (Eraserhead).

Poznámka: Technický scénář je závazný pro všechny členy výrobního štábu! Je hlavním podkladem k vypracování dispozic, jež pak pro každý natáčecí den připraví produkční.

Další díl seriálu:

• Jak na scénář – 3. díl – Literární scénář: vyjadřovací prostředky a estetika: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-film/scenar-3

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (17 hlasů, průměr: 4,29 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.