Čtenářské strategie – 3. díl – Jak učit strategie (obecný popis jednotlivých fází)

Ladislava Whitcroft, 21. 10. (2010), Čtenářská gramotnost - Čtenářské strategie , 14 165 zobrazení

V dalších dvou dílech seriálu se podíváme na to, jakým způsobem je vhodné učit čtenářské strategie. Nejprve se zaměříme na obecný popis jednotlivých fází výuky, v následujícím díle pak budeme celý proces názorně demonstrovat na konkrétním příkladu práce se strategií kladení otázek.

Postupné předávání odpovědnosti

5484879_697653b956_z2

Foto: Judy Baxter

Při výuce čtenářských strategií se často setkáváme s termínem Gradual Release of Responsibility neboli postupné předávání odpovědnosti za učení. S tímto pojmem poprvé přišli Pearson a Gallagher, a to v roce 1993. Jak již sám název napovídá, podstatou uvedeného modelu je, že žáky postupnými kroky vedeme k tomu, aby se naučili strategie samostatně používat, neboli postupně jim předáváme odpovědnost za vlastní učení.

Lešení aneb opora, kterou postupně odebíráme

Učitel v průběhu celého procesu poskytuje žákům oporu, kterou postupně odebírá. Tomuto způsobu výuky se říká scaffolding neboli lešení. Jedná se totiž o dočasnou podporu, kterou odstraníme v momentě, kdy jí již není potřeba.

Celý proces začíná modelováním dané strategie. Během této fáze učitel názorným způsobem ukazuje žákům, jak na to. Pracuje s danou strategií, přičemž přemýšlí nahlas, každý krok nahlas komentuje a zapisuje na tabuli, zatímco ho žáci pozorují a naslouchají mu. Přemýšlení nahlas je velmi důležitou součástí výuky, protože během něj konkrétně ukazujeme, jaké jsou naše myšlenkové pochody, neboli činíme abstraktní konkrétním.

Při společné práci učitele s žáky je nejlepší, když učitel stále vše zapisuje na tabuli, aby se žáci mohli na práci více soustředit. Následuje řízené procvičování, během něhož žáci pracují samostatně či ve skupinkách pod učitelovým vedením, dokud nejsou schopni se strategií pracovat zcela samostatně.

Celý popsaný proces by se dal shrnout do následujících bodů:
JÁ PRACUJI – VY MĚ SLEDUJETE
JÁ PRACUJI – VY POMÁHÁTE
PRACUJETE SPOLEČNĚ – JÁ POMÁHÁM
PRACUJETE SAMOSTATNĚ – JÁ SE DÍVÁM

Jak správně začít

Laura Robbová ve své knize Reading Strategies that Work píše, že vlastní zkušenost ji přivedla k závěru, že modelování a přemýšlení nahlas samy o sobě nestačí. Ohledně počáteční fáze navrhuje, abychom výuku začali tím, že zjistíme, co žáci o dané strategii již vědí a jak se vztahuje k jejich dosavadním životním zkušenostem. Tanny McGregorová se zase domnívá, že je důležité představit strategie nějakým konkrétním způsobem. Autorka uvádí celou řadu zajímavých aktivit, při nichž používá různé pomůcky. Např. propojenost myšlení a čtení demonstruje za pomoci mísy na salát, ve které připravuje „čtenářský salát“, v němž se mísí naše myšlení s čteným textem (do mísy vhazuje lístečky s nápisem „text“ pokaždé, když něco přečte, a lístečky nazvané „myšlení“ přidává vždy, když se nad textem nějak zamýšlí). Takový způsob práce je přínosný i proto, že žáky více motivuje a činí hodinu zábavnější.

Metakognice hraje významnou roli

Během všech fází je důležité vést žáky k tomu, aby si neustále uvědomovali, jak se strategií pracují. Zkrátka aby se soustředili na to, co se děje v jejich hlavách. Ptejte se jich proto opakovaně: „Jak jsi k tomu došel?“ „Proč si to myslíš?“ Důležitou součástí výuky jsou diskuze o tom, jak dané strategie fungují a v čem tkví jejich přínos. Žáky tak učíme nejen přemýšlet, ale i hovořit o tom, jak přemýšlejí. Debbie Millerová se na stránkách své knihy často zmiňuje o částech hodin, kdy se studenti otočí jeden k druhému a povídají si o tom, k čemu a jakým způsobem dospěli, jak se jim práce líbila, co jim činilo problémy atd. Autorka takové diskuze velice hezky pojmenovala „eye-to-eye, knee-to-knee“ (z očí do očí, koleny k sobě). Nepochybuji o tom, že právě tyto části si žáci velmi užívali.

Pokud vás článek zaujal a chtěli byste se o výuce strategií dozvědět více, přečtěte si další díl našeho seriálu, ve kterém uvedený postup demonstrujeme na konkrétním příkladu práce s jednou strategií.

Zdroje:

• Robb, Laura: Reading Strategies that Work: Teaching Your Students to Become Better Readers, Scholastic Inc. 1996
• McGregor, Tanny: Comprehension Connections, Heinemann 2007
• Miller, Debbie: Reading with Meaning, Pembroke Publishers, Kanada 2002
• Building Comprehension through Explicit Teaching of Comprehension Strategies: http://www.ciera.org/library/presos/2001/2001MRACIERA/nduke/01cmndk.pdf
• Report of the National Reading Panel, „Teaching Children to Read“: http://www.nationalreadingpanel.org/Publications/summary.htm

Doporučené zdroje:

•Šafránková, Kateřina: Jak modelovat čtenářské strategie, IN: Kritické listy č. 36
•Košťálová, Hana: Neviditelné čtenářství, IN: Kritické listy 36

Další díly seriálu:

• Čtenářské strategie – 4. díl – Jak učit strategie (konkrétní příklad: práce se strategií kladení otázek k textu): http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/ctenarske-strategie-4
• Čtenářské strategie – 2. díl – Co vše sem patří & trocha historie: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/ctenarske-strategie-2

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (10 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.