Šotkova záložka ke čtenářským strategiím (metodika pro učitele)

Ladislava Whitcroft, 31. 12. (2012), Čtenářská gramotnost - Čtenářské strategie , komentář , 38 709 zobrazení

Záložka ŠOTEK RADÍ MLADÝM ČTENÁŘŮM přináší přehled čtenářských strategií neboli vědomých postupů, které nám pomáhají pochopit čtený text. O čtenářských strategiích se dočtete více na našich webových stránkách v seriálu, jehož první díl naleznete zde: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/cg-strategie-1. Zvažte prosím, zda záložky žákům pouze rozdat, nebo je používat jako pomůcky ve výuce.

Stáhněte si Šotkovu záložku do knížky ve formátu PDF.

  Vzdělávací a propagační záložka do knížky (1,1 MB, 6 934 stažení)

   

Záložka je určena žákům ZŠ. Tomu odpovídá i jazyk, kterým jsou zpracovány jednotlivé čtenářské strategie. Místo názvů jednotlivých strategií (Předvídání, Kladení otázek…) je použit konkrétní pokyn, který popisuje, jakým způsobem během čtení přemýšlíme. Například čtenářská strategie Předvídání je zastoupena pokynem Předvídej. Pod těmito pokyny naleznete startéry neboli návodné počátky vět, které žákům pomáhají nastartovat vlastní myšlenky (Knížka bude o…).

Jak začít

1. Žáci si (sami nebo ve dvojicích) prohlédnou a pročtou přední stranu záložky a odpoví na otázky:

  • Proč a pro koho byla záložka vytvořena?
  • Jaký je vztah mezi obrázky a texty vedle nich?
  • Vysvětli význam třetího, čtvrtého a sedmého obrázku odshora (či jiných).
  • Vyber některý z obrázků a zkus navrhnout, co by tam mohlo být místo něj.
  • Napadnou tě nějaké další věty, které by mohly být napsány pod některým z tučně vytištěných pokynů?

2. Povídáme si s žáky o tom, jak během čtení přemýšlíme. Používáme při tom záložku. Žáci se pokouší vzpomenout na nějaký příklad, kdy během čtení předvídali, kladli si otázky, hledali souvislosti atd.

Učitel může žákům své přemýšlení modelovat. Ukáže jim například obálku knihy Matemagie a nechává jim nahlédnout do své hlavy tak, že „přemýšlí nahlas“:

Obálka knihy (Ball, Johny: Matmagie, Slovart, Praha 2010)

Nedávno jsem dostal/a od kamaráda tuto knihu. Při pohledu na obálku jsem se dočetl/a, že se kniha jmenuje Matemagie a podtitul má Bez matematiky ani ránu. Předvídal/a jsem tedy, že se v knize bude psát o matematice. Nejdřív jsem nerozuměl/a slovu „matemagie“. Hned jsem si ale uvědomil/a, že se skládá ze slov matematika a magie. Pak mě zaujal obrázek kouzelnického klobouku. Podle něj a názvu knihy (Matemagie) jsem usoudila, že knížka bude dávat do souvislosti matematiku a magii. Předvídala jsem tedy, že se bude jednat o zábavné a fascinující čtení, které souvisí s matematikou.

Žáci vybírají ze záložky, co vše učitel zmínil (předvídal, uvědomil si, že něčemu nerozumí, a postaral se o nápravu, usuzoval).

Žáci se ve dvojicích či skupinkách dívají na záložku a vzpomínají, kdy naposledy něco četli. Pak uvádějí příklady, jak při čtení přemýšleli (které čtenářské strategie používali). Jako nápověda jim slouží návodné počátky vět (startéry) uvedené u jednotlivých strategií. Ve skupinách sdílejí, na co přišli.

Každý žák sám odpoví písemně na otázky:

  • Co tě nejvíce zaujalo z toho, co jsi slyšel/a od svých spolužáků?
  • Shodli jste se na něčem?

Odpovědi dobrovolníci sdílejí se zbytkem třídy.

Jak záložku využít při práci s texty

Se záložkou pracujeme při čtení různých typů textů (beletrie, naučných textů, návodů, letáků, obalů od výrobků atd.). Žáci pomocí záložky zaznamenávají, které ze strategií (pokynů) na záložce jim pomáhají při porozumění danému textu (zda si kladli otázky, hledali souvislosti, představovali si atd.). Tuto činnost můžeme spojit s vytvářením společného plakátu, kam budeme zaznamenávat nejzajímavější myšlenky, které nás napadaly při čtení různých textů. Ke každé myšlence dopíšeme název pokynu (čtenářské strategie), který nás k dané myšlence dovedl. Například:

Kniha: Tobiáš Lolness
Myšlenka: Tato příhoda o dolování mízy ze stromu mi připomíná, že i v našem světě je příroda zneužívána (např. kácení deštných pralesů).
Pokyn, který mi pomohl: Hledej souvislosti

Těmto záznamům můžeme vyčlenit i celou nástěnku, kam budeme psát zajímavé myšlenky (použít můžeme lepicí papírky, záznamy doplněné úryvky z textu či kresbami atd.). Žáci sami rozhodnou, který způsob záznamů a uspořádání nástěnky se jim nejvíce líbí.

Zaměříme se na to, jak se liší používané strategie při práci s různými typy textů. Například při práci s básničkami vystupuje do popředí čtenářská strategie „Vytváření představ“ zastoupená na záložce pokynem „Představuj si“ (představujeme si, jak něco vypadá, zní, voní, chutná, jaké to v nás vyvolává pociy…). Při práci s naučnými texty zase hodně určujeme, které informace jsou důležité (pokyn „Vyber, co je důležité“).

Záložka také může posloužit jako pomůcka při práci ve čtenářských dílnách, během nichž dostanou žáci prostor, aby si sami potichu četli. Po četbě následuje reakce na přečtený text. Žáci píší své myšlenky a sdílejí je se sousedem, ve skupinách či se zbytkem třídy. Žáci v takovém případě záložku používají jako pomůcku – nápovědu či inspiraci k tomu, o čem by mohli psát či diskutovat.

Výroba vlastní záložky

Nakonec si mohou obdobnou záložku vyrobit žáci sami (nejlépe ale ve skupinkách). Na internetu nebo v knize citátů si najdou citát o čtení či knihách, který do záložky nějakým zajímavým způsobem zakomponují na jednu stranu záložky (na naší záložce ho pronáší Šotek). Pak vymyslí, co napsat a nakreslit na opačnou stranu. Tuto stránku mohou věnovat třeba některé z konkrétních čtenářských strategií. Například sem mohou vypsat, co vše jim pomáhá, když něčemu v textu nerozumějí (přečtu si to ještě jednou a pomaleji, podívám se na obrázky, podívám se, co se píše před a po slovu, kterému nerozumím…). Tyto tipy mohou žáci doplnit vlastním obrázkem. Kromě toho mohou také záložku věnovat výběru nejzajímavějších myšlenek, které je napadaly při čtení různých knížek či jedné konkrétní knihy. Nechte žáky popřemýšlet, co všechno by ještě na takové záložce mohlo být… Určitě je napadne spousta zajímavých myšlenek.

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (32 hlasů, průměr: 4,88 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

, Komentář

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.