Ukázky z kurikula státu New Jersey (výlet na Mars, biografie medvěda, zkoumání ohrožených zvířat)

Ladislava Whitcroft, 9. 9. (2010), Projektové vyučování - Inspirace ze zahraničí , 7 048 zobrazení

Rámcové kurikulum pro jazykovou gramotnost státu New Jersey (USA) se skládá z několika dokumentů, které celkově kladou velký důraz na mezipředmětové souvislosti, metody aktivního učení a propojenost s praxí i místní komunitou. Mezi tyto dokumenty se řadí i ukázky konkrétních tematických jednotek, kterými se tamní učitelé mohou nechat inspirovat při přípravě vlastních projektů. Některé z nich jsme pro vás přeložili (výlet na Mars, biografie medvěda, zkoumání ohrožených zvířat). Najdete je v přílohách na konci tohoto článku.

Kromě tematických jednotek kurikulum obsahuje například i konkrétní příklady aktivit užívaných během čtení, psaní i při poslechu a práci s vizuálními materiály. Tyto aktivity jsou přínosné zejména proto, že učitelům ukazují, jak mohou pracovat s určitými texty a vizuálními pomůckami.

Jak kurikulum definuje jazykové dovednosti a gramotnost

Dokument definuje jazykové dovednosti (language arts) jako soubor schopností, které nám umožňují logicky a kreativně přemýšlet, tlumočit své myšlenky, rozumět mluvené, psané i nonverbální komunikaci a smysluplně se na ní podílet, formulovat otázky, odpovídat na ně a vyhledávat, hodnotit i používat informace. Gramotnost je v kurikulu definována jako schopnost uvažovat a zajistit si přístup k potřebným vědomostem, přičemž není pouhým rozvojem určitého souboru dovedností, nýbrž zahrnuje i uvědomění si vlastního záměru během procesu myšlení i komunikace a schopnost využívat vlastní zdroje za účelem dosažení určitého záměru.

Pět základních cílů

Vzdělávací experti státu New Jersey vytvořili pět základních cílů, které by měli žáci v rámci kurikula dosáhnout:
1. Všichni žáci budou schopni promlouvat k různému publiku a za různým účelem.
2. Všichni žáci budou schopni aktivně naslouchat informacím z různých zdrojů a v různých situacích.
3. Všichni žáci budou schopni psát jasně, výstižně a budou si umět dobře rozvrhnout text. Budou umět pracovat s různými formami, obsahem a psát pro různé obecenstvo a za různým účelem.
4. Všichni žáci budou číst a rozumět různým druhům textů a budou je schopni kriticky posoudit.
5. Všichni žáci si budou uvědomovat netextové vizuální informace, kterým budou rozumět, a budou s nimi umět pracovat.

Vignettes (Medailonky) – příklady tematických jednotek

Jak již bylo zmíněno, pro potřeby českých učitelů jsme na ukázku přeložili několik textů, které jsou v kurikulu označené jako vignettes (medailonky). Jedná se o popis tematických jednotek, které obsahují zajímavé podněty, jež si každý učitel může přizpůsobit svým potřebám a použít je jako inspiraci při přípravě vlastních projektů. Zatímco pravý sloupec popisuje vlastní aktivity, v levém sloupci jsou uvedeny užité metody a cíle dané části tematické jednotky. Za každou jednotkou se nachází návrhy na hodnocení, otázky k zamyšlení a dodatečné aktivity. Medailonky jsou uspořádány podle věkových skupin žáků, pro které jsou určeny.

Přílohy:

  Od výzkumu k ústní prezentaci (3. až 6. ročník) - imaginární výlet na Mars (279,5 kB, 150 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Biografie medvěda (I. stupeň) (277,0 kB, 142 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Rozvoj kritického naslouchání a ústního i písemného projevu při zkoumání ohrožených zvířecích druhů (3. až 6. ročník) (276,5 kB, 110 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Zdroje:

· New Jersey Language Arts Literacy Curriculum Framework: http://www.state.nj.us/education/frameworks/lal/
· Vignettes for Language Arts Literacy: http://www.state.nj.us/education/frameworks/lal/chapt4e.pdf

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.