Vedeme žáky k samostatnému psaní – 4. díl – Řízené psaní

Ladislava Whitcroft, 14. 9. (2010), Tvůrčí psaní - Inspirace ze zahraničí , 6 283 zobrazení

V minulém článku jsme nastínili průběh hodin společného psaní. Dnes se zaměříme na „guided writing“ neboli řízené psaní, přičemž zároveň poukážeme na jeho možnou propojenost s hodinami společného psaní.

Základní charakteristika

Během hodin řízeného psaní učitel pracuje buď s malými skupinami žáků, nebo s jednotlivými žáky. Oproti hodinám společného psaní, během nichž učitel vše zapisuje na tabuli, v hodinách řízeného psaní žáci pracují samostatněji. Role učitele během těchto hodin spočívá hlavně v tom, že žáky usměrňuje, motivuje, pobízí a vede. Jak již bylo zmíněno výše, hodiny společného a řízeného psaní jsou často vzájemně propojeny (samozřejmě ne vždy tomu tak musí být).

Ukázka – nejdříve společná diskuze a společné psaní…

Jak může vypadat hodina řízeného psaní, která je zároveň propojena s předchozí hodinou společného psaní, ukazuje videonahrávka, která byla pořízena v jedné anglické škole. Žáci pátého ročníku měli za úkol napsat městskému úřadu dopis, který by vyjádřil jejich nespojenost s rozhodnutím zastavět park v jejich obci. Za povšimnutí stojí, že učitelka vybrala téma, které se přímo dotýká života v komunitě a se kterým se žáci mohou snadno ztotožnit. Vlastní hodině řízeného psaní předcházela lekce, během níž byli žáci seznámeni se situací, dostali mapu uvedené vesnice a diskutovali o možných důsledcích zástavby, a to i formou hry, v jejímž rámci byly jednotlivým skupinám žákům přiděleny role fiktivních obyvatel města (dětí z místní školy, podnikatelů, představitelů města a plánovací komise). Všechny argumenty, které vzešly z diskuze, si žáci zapisovali do sešitů, kam nalepili i mapu vesnice. Žáci pak společně s učitelkou napsali první odstavec dopisu, jehož cílem bylo přesvědčit zastupitele města, aby upustili od plánu zástavby.

…v další fázi navážeme řízeným psaním

Na tuto úvodní hodinu společné diskuze a společného psaní navázala vlastní hodina řízeného psaní. V úvodní části těchto hodin bývají žáci seznámeni s cílem a charakteristikami textu. Na videonahrávce vidíme, že učitelka na začátku hodiny zopakovala se studenty znaky textu, jehož cílem je někoho o něčem přesvědčit. Jak má takový text vypadat, si žáci ukázali na příkladu prvního odstavce, který společně s učitelkou napsali v předchozí hodině.

Poté žáci dostali za úkol samostatně pracovat na druhém odstavci dopisu. K dispozici měli sešity s poznámkami z předchozí hodiny a s mapou města. Důležitou částí hodiny řízeného psaní byla společná diskuze o jednotlivých větách, použitých větných strukturách a slovech. Učitelka společně s žáky analyzovala přečtené věty a vedla je k tomu, aby navrhli lepší řešení. Kromě výše uvedené práce s malou skupinou mohou probíhat hodiny řízeného psaní také tak, že učitelka chodí mezi žáky a věnuje se jim individuálně.

Nebojte se pomůcek

V hodinách řízeného psaní učitelé často používají různé formy vizuálních pomůcek a pracovních listů. Pokud žáci vytvářejí narativní text, pak jsou výbornou pomůckou tzv. mapy příběhu (story maps), které v podstatě slouží jako jakési pracovní listy. Učitel si je předem připraví, vytiskne a rozdá žákům, ti pak vyplňují jednotlivé části. Mapa příběhu může například obsahovat kostru děje nebo se zaměřit na postavy příběhu atd. (O mapách příběhu podrobněji pojednáme v samostatném článku.) Takových pracovních listů je samozřejmě celá řada a každý učitel si může vytvořit svou variantu, která nejlépe vyhovuje účelům dané lekce.

Hlavní přínosy

Hodiny řízeného psaní se mohou užívat pro práci se všemi druhy textů. Řízené psaní tvoří jakýsi přechod mezi společným a samostatným psaním. Zatímco v případě samostatného psaní může učitel ovlivnit psaný text pouze počátečními instrukcemi a na konci zhodnocením a zpětnou vazbou, během hodin řízeného psaní je učitel vždy nablízku, a může tedy zasahovat do procesu psaní v každém okamžiku. Hlavní přínos spočívá v tom, že učitel si okamžitě uvědomí, v čem žáci dělají chyby a co jim činí obtíže, poskytuje žákům nepřetržitou zpětnou vazbu, usměrňuje je a pomáhá jim rozvíjet vlastní nápady.

Zdroj:

· Video: http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/85981

Další díly seriálu:

• Vedeme žáky k samostatnému psaní – 3. díl – Společné psaní aneb Píšeme společně s žáky: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/tvurci-psani/tp-zahranici/metody-psani-3

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (2 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.