Čtenářské strategie – 11. díl – Hledání souvislostí „text a svět“ (starší žáci)

Ladislava Whitcroft, 27. 1. (2011), Čtenářská gramotnost - Čtenářské strategie , komentáře (2) , 7 989 zobrazení

Ve vyšších ročnících můžete pro práci se strategií „hledání souvislostí text a svět“ použít například různé články z novin a časopisů. S takovými typy textů se žáci budou v běžném životě setkávat často, v českých školách se však s nimi bohužel zatím moc nepracuje.

Práce se staršími žáky: Článek „Ježíšek vyhrál“

Obálka časopisu Reflex

Obálka časopisu Reflex

Strategii můžete žákům vysvětlit například následujícím způsobem: „Při čtení mi pomáhá, když si uvědomuji, jak se to, o čem čtu, týká událostí ve světě. Co jsem se o daném problému či tématu  učil/a se ve škole, dozvěděl/a se od druhých lidí nebo viděl/a někde v ulicích atd.“

Článek „Ježíšek vyhrál“ s podtitulem „Vliv Santa Clause a dědy Mráze v Čechách upadá“ byl zveřejněn v týdeníku Reflex. Učitel ukáže článek žákům. Zdůrazní, že i obrázky a jiné grafické prvky jsou součástí textu. Na obrázku jsou vypodobněni Santa Claus, muž držící transparent „Zachraňte Ježíška“ a děda Mráz. Učitel modeluje strategii tím, že nahlas přemýšlí o tom, co se mu při pohledu na fotografie těchto tří postav vybaví. Tyto údaje k jednotlivým postavám zapisuje do tří sloupců na tabuli.

Učitelovo modelování:Na obrázku vidím tři fotky. Jedna znázorňuje Santu Clause. Toho vídám hlavně v amerických filmech, ale i ve výkladních skříních a ulicích svého města. Vím tedy, že je Santa Claus původně americká postava, která nosí o Vánocích dárky. Uprostřed je fotografie muže, který drží transparent „Zachraňte Ježíška“. Myslím, že se asi zúčastnil nějakého shromáždění na podporu Ježíška, protože jsem něco podobného viděl/a v ulicích Prahy. Demonstranti se snaží zabránit tomu, aby Santa Claus ovládl české prostředí, a snaží se prosadit Ježíška, který má u nás větší tradici. Poslední obrázek ukazuje dědu Mráze. Znám ho hlavně z Mrazíka, oblíbené ruské pohádky mého mládí. Děda Mráz byl v Čechách prosazován v dobách, kdy jsme spadali do vlivu Sovětského svazu. O tom jsem se učil/a v dějepise a slyšel/a o tom vyprávět. Po revoluci 1989 nastal trend k tzv. amerikanizaci a u nás se rozšířil vliv Santa Clause. To si pamatuji ze svého okolí. Podle nadpisu a těchto tří obrázků mohu dopředu předpovědět, že text bude zřejmě srovnávat vliv Santy Clause, dědy Mráze a Ježíška v Čechách. Podle názvu vidím, že text tvrdí, že Ježíšek má v Čechách největší vliv. To mi napovídá i koláčový graf, na kterém zabírá největší podíl Ježíšek. Co přesně čísla znamenají, se asi dozvím v textu. Na základě toho, co mi prozradil název a obrázky, odhaduji, že text bude srovnávat tyto tři postavy a přinášet různé argumenty, proč je Ježíšek v Čechách nejoblíbenější. Zřejmě se dozvím další informace o těchto postavách.“

Po modelování následuje diskuze. Učitel postupně ukazuje na teze zapsané na tabuli a ptá se žáků, zda si pamatují, odkud učitel danou informaci získal. Mohou žáci přidat ještě něco jiného? K čemu jim pomůže, když si dopředu vybaví, co o daném tématu vědí odjinud? (Když k četbě přistupuji takto připraven/a, mohu předvídat, o čem text bude, lépe a rychleji vše pochopím. K starým informacím pak snadněji přidávám nové…)

Při společné práci s učitelem pak žáci vyhledávají, co se v textu praví o uvedených postavách (informace) a jaké argumenty ve prospěch Ježíška autor uvádí. Při čtení zjistíme, že se autor zaměřil pouze na Santu Clause a Ježíška, pracujeme tedy jen s těmito dvěma postavami. Učitel žáky vede k tomu, aby vše nahlas komentovali. Pomoci jim můžeme návodnými otázkami: „Co jste již věděli a co je pro vás nová informace? Odkud máte tuto informaci, kde jste se to dozvěděli? O čem jste si mysleli něco jiného? Proč? U čeho si nejste jisti, co tím autor přesně myslí? S čím nesouhlasíte? Proč?“ I tyto informace zapisujeme spolu s komentáři (v pravém sloupci informace, komentář v levém sloupci). Formu slovního komentáře volíme proto, aby si žáci při společné práci s učitelem lépe uvědomili vlastní myšlenkové pochody a naučili se o nich hovořit. Kromě vět zodpovídajících uvedené otázky mohou samozřejmě přijít s vlastními komentáři. Pokud jsou obeznámeni s metodou INSERT, mohou si informace zároveň značkovat tímto způsobem.

V poslední fázi se zaměříme na to, které informace učitel uvedl v počátku při modelování, a srovnáme je s tím, co jsme se dozvěděli. Žáci mohou tentokrát pracovat ve dvojicích a určit tyto informace pomocí textu na tabuli, který tam učitel zapsal při modelování. Jistě přitom zjistí, že jsme se dozvěděli něco navíc, ale zároveň učitel řekl i něco, o čem se v textu přímo nehovoří. Jedná se hlavně o informace o vlivu dědy Mráze v dobách komunismu a Santy Clause jako symbolu Ameriky po sametové revoluci. Zeptejte se žáků, proč asi autor tyto informace neuvádí. Žáci by si měli uvědomit, že autoři většinou počítají s tím, že o tématu již máme nějaké předchozí vědomosti. I proto je aktivace předchozích vědomostí tak důležitá, protože bez ní bychom některým textům vůbec neporozuměli. Právě uvedený článek je toho dokladem.

Nakonec jsme pro vás opět připravili plakát, který můžete při výuce rozdat žákům. Najdete ho v příloze.

Přílohy:

  Jandourek, Jan: Ježíšek vyhrál, IN: Reflex, 12/2010 (441,9 kB, 275 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Plakát k propojování „text a svět“ (211,5 kB, 365 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Další díly seriálu:

• Čtenářské strategie – 12. díl – Kladení otázek: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/ctenarske-strategie-12
• Čtenářské strategie – 10. díl – Hledání souvislostí „text a svět“ (mladší žáci): http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/ctenarske-strategie-10

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (3 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Komentáře (2)

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.