Pohled na finské kurikulum pro základní vzdělávání – 3. díl – Finština jako mateřský jazyk (překlad dle jednotlivých ročníků) 1. – 2. ročník

Ladislava Whitcroft, 28. 7. (2010), Čtenářská gramotnost - Inspirace ze zahraničí , 4 499 zobrazení

Finština jako mateřský jazyk (1. – 2. ročník)

V prvním a druhém ročníku je klíčovým cílem výuky mateřského jazyka a literatury pokračovat ve výuce jazyka, která začala v domácím prostředí a během rané, a zvláště pak předškolní, výchovy. Výuka se skládá z ucelené ústní a psané komunikace, která je propojena s žákovým každodenním životem, zahrnuje všechny oblasti jazyka a podporuje žákovo vlastní učení.

CÍLE

Interaktivní dovednosti žáků se rozvinou:
· Zvyknou si na interaktivní školní prostředí
· Naučí se soustředěně naslouchat
· Naučí se pokládat otázky, odpovídat na otázky a uvádět do souvislosti vlastní vědomosti, zkušenosti, myšlenky a názory
· Rozvinou jazykové vyjadřování a fyzické reakce

Čtenářské dovednosti a psaní žáků se rozvinou:
· Naučí se základní techniky čtení a psaní a pojmy, které jsou nezbytné během procesu jejich výuky; pochopí důležitost procvičování a pravidelného čtení i psaní
· Rozvinou své čtenářské a písemné dovednosti, včetně mediální gramotnosti, stejně jako komunikační schopnosti v informačně technologickém učebním prostředí
· Naučí se sledovat sami sebe během vlastního procesu čtení a psaní.
· Postupně se naučí zohledňovat konvence psaného jazyka při tvorbě svých textů

Žákův vztah k literatuře a jazyku se rozvine:
· Seznámí se s psanou formou jazyka prostřednictvím poslechu a četby; obohatí se jejich představivost, slovní zásoba a způsoby vyjadřování a získají potřebný materiál pro vlastní myšlenkové pochody a vyjadřování
· Naučí se vybrat si četbu, která je zajímá, a číst knihy, které odpovídají jejich čtenářským dovednostem
· Zvyknou si na zkoumání jazyka, jeho významu a forem
· Zvyknou si na to, že při mluvení o textu se používají pojmy jako hláska, písmeno, slabika, slovo, věta, interpunkce, název, text a představa

ZÁKLADNÍ OBSAH

Interaktivní dovednosti
· Ústní a písemné vyjadřování v různých interaktivních školních situacích, při práci ve dvojicích, malých skupinách a během diskuzí celé třídy
· Soustředěné, přesné a deduktivní naslouchání
· Interpretace slyšeného, viděného, prožitého a přečteného pomocí improvizace, vyprávění a dramatizace, integrace těchto schopností i do dalších uměleckých předmětů

Čtení a psaní
· Každodenní četba a psaní různorodých materiálů
· Analyzování tištěných i elektronických textů během skupinové diskuze
· Bohaté procvičování shody mezi hláskami a písmeny
· Procvičování obvyklých forem psaného a mluveného spisovného jazyka
· Určování významu slov, rozvoj od krátkých slov směrem k dlouhým a složitějším; postupný rozvoj od čtení nahlas ke čtení potichu
· Představení a aplikace strategií, které zlepšují porozumění textu
· Rozčlenění promluvy na slova, slabiky a hlásky; procvičování psaním slov
· Psaní písmen, učení se malým a velkým písmům, tiskací a psací písmena a kombinace písmen
· Učí se správně držet pero a tužku, učí se správnému držení těla během psaní, koordinovat práci ruky a psát na počítači
· Pravopis na úrovni hlásek a vět: mezery mezi slovy, dělení slov mezi řádky, počáteční velká písmena u vlastních jmen a na začátku věty, interpunkce na konci věty a její používání ve vlastních textech žáků
· Tvorba textů založených na pozorování a každodenních zážitcích, názorech a představivosti žáků s důrazem na obsah a prožitek radosti spojený s procesem tvorby

Literatura a jazyk
· Literární a jiné texty; žáci naslouchají četbě textů, sledují ilustrace a postupně se sami učí číst
· Četba a vztah ke knihám; ústřední je zážitek z četby a všeobecné zkušenosti; využití literatury ke stimulaci kreativity
· Diskuze o literatuře a s nimi spojené pojmy jako hlavní postava, prostředí a zápletka; propojení přečteného s vlastními životními zkušenostmi a tím, co již žáci někdy četli, slyšeli nebo viděli
· Žáci se naučí používat knihovnu
· Studium jazyka, jeho forem a významů

POPIS ŽÁDOUCÍHO VÝKONU NA KONCI DRUHÉHO ROČNÍKU

Interaktivní dovednosti žáků se rozvinou:
· Zvyknou si verbálně se vyjadřovat a vědí, jak tlumočit svá pozorování a zkušenosti malé skupině tak, aby posluchači byli schopni sledovat vyřčené
· Žáci jsou schopni přiměřeně reagovat v každodenních situacích; sledují ústní vyprávění a rozhovor ostatních žáků, usilují o vzájemnou výměnu názorů a reagují na slyšené vlastními nápady a otázkami
· Soustředí se na cvičení zaměřená na slovní významy

Dovednosti žáků v oblastech čtení a psaní se rozvinou:
· Posunou se od fáze počátečního čtení, základní techniky se zlepší; budou číst dostatečně plynně tak, aby byli schopni číst texty určené pro jejich věkovou skupinu
· Začnou si během čtení všímat toho, zda přečtenému rozumí; budou schopni vyvozovat závěry z přečteného
· Jsou schopni vyjadřovat se písemně tak, že zvládají denní situace, během nichž potřebují něco psát, kromě toho jsou schopni při psaní využívat vlastní představivost
· Při psaní rukou jsou schopni spojit písmena a vytvořit na počítači původní text
· Jsou schopni psát jednoduchá a známá slova téměř bez chyby, začali používat interpunkci na konci věty a velká písmena na začátku věty

Vztah žáků k literatuře a jazyku se rozvine:
· Vyhledávají přiměřenou četbu, která je baví; využívají čtenářské dovednosti jak při čtení pro zábavu, tak i při vyhledávání informací
· Přečetli si alespoň pár dětských knížek přiměřených jejich čtenářským dovednostem, jejich mediální gramotnost bude postačovat k tomu, aby mohli sledovat programy určené jejich věkové skupině
· Jsou schopni pro jejich věkovou skupinu přiměřených postřehů týkajících se jazyka, cítí se motivováni k analyzování fonetické a slabičné struktury slov a jsou schopni seřadit písmena podle abecedy a používat abecední řazení
· Zvykli si užívat naučené pojmy, když hovoří o jazyku a textech

Zdroje:

· National Core Curriculum for Basic Education 2004: http://www.oph.fi/english/sources_of_information/core_curricula_and_qualification_requirements/basic_education
· National Core Curriculum for Basic Education 2004 (7.3 Mother tongue and literature): http://www.oph.fi/download/47675_POPS_net_new_2.pdf

Další díly seriálu:

• Pohled na finské kurikulum pro základní vzdělávání – 2. díl – Mateřský jazyk: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/kategorie/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici
• Pohled na finské kurikulum pro základní vzdělávání – 4. díl – Finština jako mateřský jazyk (překlad dle jednotlivých ročníků) 3. – 5. ročník: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/finske-kurikulum-4

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.