Připravili jsme E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO UČITELE k oblastem čtenářská gramotnost, mediální výchova a tvůrčí psaní. Řešení úloh, pročítání doplňujících informací a zamýšlení se nad otázkami by vám mělo zabrat u každého kurzu zhruba hodinu času. Pokud budete úspěšní, můžete si na závěr vytisknout osvědčení o absolvování kurzu.

 

E-learning aneb Hra o dvou dějstvích – 1. díl – Pan Veselý a PISA

E-learning aneb Hra o dvou dějstvích – 2. díl – Pan Veselý expertem na čtenářskou gramotnost

Tento kurz je celý věnován čtenářské gramotnosti. Provází jím učitel Radek Veselý, který podrobněji zkoumá poslední šetření PISA zaměřené na čtenářskou gramotnost. Dozví se například, jaké typy úloh dělaly českým žákům největší problémy. Ve druhém díle pan Veselý objevuje metody a strategie, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti.

 

S paní učitelkou v redakci školního časopisu – 1. díl e-learningu

S paní učitelkou v redakci školního časopisu – 2. díl e-learningu

V kurzu mediální výchovy navštívíte redakci školního časopisu, kde právě probíhá diskuse o dalším směřování časopisu. Budete umět žákům poradit? Kurz je připraven tak, abyste jím mohli následně provést i své žáky, případně využít otázky jednotlivě.

 

 

E-learning k tvůrčímu psaní

Tento e-learning vám pomůže při zavádění tvůrčího psaní do výuky. Čeká tu na vás deset úloh, během nichž si zodpovíte základní otázky co, proč a jak učit.