Školní časopis a techniky sociologického výzkumu – 3. díl – Jak na dotazník

Dagmar Strnadová, 7. 3. (2012), Mediální výchova - Školní časopisy , 11 106 zobrazení

Dotazník je nejpoužívanější technikou sociologického výzkumu, výsledky jeho šetření jsou hojně zveřejňovány v médiích, a tak není divu, že je tato technika čím dál častěji užívána i redaktory školních časopisů. Vytvořit kvalitní dotazník, z něhož získáme relevantní informace, však není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Přečtěte si naše tipy, jak si s tvorbou dotazníku poradit.

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka z dotazníku - školní časopis Písařík

Ukázka zpracovaného dotazníku - školní časopis Písařík

 

 

 

 

 

 

 

Dotazník se skládá ze série otázek, jejichž cílem je získat názory a fakta od respondentů (dotazovaných). Může mít celou řadu konkrétních podob – dotazníkem jsou i např. sčítací archy při volbách, prezenční listiny, záznamy, výkazy, listy šetření apod.

Výhody použití dotazníku

 • Není finančně příliš nákladný.
 • Je časově úsporný (při výzkumu i zpracování).
 • Při jeho využití není potřeba mnoho výzkumníků.
 • Jeho použití se dá snadno zopakovat.
 • Tazatelé jsou snadno připravení k jeho použití.
 • Při vyplňování si můžete rozmyslet odpověď.
 • Předem je dáno pořadí a formulace otázek – tj. výchozí situace je pro všechny dotazované stejná.

Umožňuje kombinaci s další technikou sociologického výzkumu – pozorováním.

Přes tyto výhody mohou při sestavování otázek v dotazníku nastat problémy

 • Otázky mohou být např. špatně formulovány.
 • Navržené odpovědi nemusí poskytovat potřebný prostor pro vyjádření respondenta.
 • Forma nebo obsah dotazníku může odradit od jeho vyplňování.
 • Ani výsledky nemusí být dostatečně podstatné pro naplnění cíle dotazování.
 • Nevýhodou dotazníku je také obtížnější ověřování platnosti a správnosti odpovědí, protože lidé mohou něco jiného říkat (psát), myslet si i dělat.
 • Někdy může být obtížné získat dostatečné množství dotazovaných.

Jaké jsou požadavky správného dotazníku

 • Ptáme se na všechny zkoumané problémy, na které chceme získat odpověď.
 • Otázky musí být formulovány tak, aby na ně bylo možné jasně odpovědět.
 • Otázky nesmí dotazovaného „otrávit“ či „znechutit“, nesmí být těžké a složité.
 • Otázky musí být srozumitelné, jednoznačné, jednoduché, umožňující odpovídat upřímně.
 • Dotazník nesmí být rozsáhlý a časově náročný.
 • Otázky se musí vztahovat k formulovaným předpokladům, aby je mohly testovat (potvrdí se, upřesní či vyvrátí).
 • Otázky by měly tvořit uzavřený celek, logicky na sebe navazovat.
 • Zjistit „proč se něco děje“ je úkolem výzkumníka – otázky by tedy neměly začínat slovem „proč“.

Jak postupovat při tvorbě dotazníku

Na počátku tvorby dotazníku je důležité si stanovit hypotézu (předpoklad, tvrzení), kterou testujeme a chceme buď potvrdit, nebo vyvrátit. Délka dotazníku je běžně uváděna v rozmezí 40 až 50 otázek a doba vyplňování 20 minut, ale tolik času je málokdo ochoten vyplňování dotazníku věnovat. Více než 20 otázek zpravidla dotazovanou osobu odradí. Zejména v případě dětí a využití dotazníků ve školních časopisech je důležité udržet dobu vyplňování maximálně do deseti minut. Důležité tedy je, aby otázky byly jednoznačné, srozumitelné, stručné, abychom se ptali skutečně jen na to, co potřebujeme zjistit, abychom zůstali „nad věcí“ a nepřenášeli do dotazníku náš názor. (Více o problematice otázek viz článek Školní časopis a techniky sociologického výzkumu – 1. díl – Otázky).

Jak správně řadit otázky v dotazníku

Na začátku dotazníku by měly být zařazeny zajímavé otázky, které upoutají pozornost. Měly by být jednoduché, srozumitelné, motivující, případně vysvětlující. Uprostřed by se měly nacházet stěžejní otázky, jejichž vyplnění vyžaduje soustředění, a na konci otázky méně závažné.

Na úvod je vhodné napsat několik řádků týkajících se oslovení, požádání o vyplnění dotazníku, představení jeho náplně, zdůraznění významu, smyslu dotazníku a přínosu správného vyplnění pro samotného dotazovaného, zmínění přibližné délky vyplňování.

Na závěr dotazníku je vhodné poděkovat za čas strávený jeho vyplňováním. Také lze uvést stručné pokyny k odevzdání dotazníku.

Dotazník by měl po dokončení projít alespoň dvěma testy
• vyplnit by jej měl tvůrce dotazníku
• následně by jej měla vyplnit malá skupinka dotazovaných, aby bylo možné v případě nejasností dotazník ještě upravit

Dotazované osoby obvykle motivujeme k vyplnění dotazníku, musíme je umět přesvědčit, aby byly ochotné věnovat dotazníku část svého času.

Přílohy:

  Dotazník – Jak vás baví matematika? (282,5 kB, 35 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Hypotéza a vyhodnocení (255,5 kB, 26 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Další díly seriálu:

• Školní časopis a techniky sociologického výzkumu – 2. díl – Rozhovor: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-casopisy/techniky-soc-vyzkumu-2
• Školní časopis a techniky sociologického výzkumu – 4. díl –  Mít, či nemít v časopise anketu?: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-casopisy/techniky-soc-vyzkumu-4

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.