Rozhovor – 3. díl – Rozhovor jako sociální dovednost

Dalibor Dudek, 17. 1. (2011), Mediální výchova - Školní časopisy , 9 490 zobrazení

Geraldin Price se spolu s Patem Maierem v knize „Efektivní studijní dovednosti“ s podtitulem „Odemkněte svůj potenciál“ ptají: „Jak moc jste při čtení kritický?“ A nabízejí zhruba následující reflexi: „Uvažujete o tom, co zamýšlel autor svým textem? Důvěřujete textům bezvýhradně? Dokážete v textu vyhledat klíčové informace? Promýšlíte, jak lze informace v textu doložit nebo vyvrátit příklady? Usilujete o ozřejmění nesrozumitelných částí textu?“ Zkrátka ptají se, zda se nad textem zamýšlíme, jsme předvídaví a dokážeme-li číst mezi řádky. Ptají se na sociální dovednosti.

Motto

„Naslouchání je více než slyšení. Nasloucháme sluchem (slovům), zrakem (výrazu obličeje), srdcem (láskou). Hovořící nám sděluje více, než věcné informace, sděluje nám také své představy, postoje, předsudky, názory, přesvědčení. Říká nám, co si myslí, co cítí, co by chtěl, kým je.“
(Jaro Křivohlavý: Povídej – naslouchám).

Ptejte se a naslouchejte

Sociální dovobalka_efektivni_studijni_dovednostiednosti, či sociální inteligence nejsou totéž, co inteligence obecně. Například vedoucí pracovník může mít vysoké IQ, ale to ještě neznamená, že umí dobře vycházet s druhými lidmi, předvídat jejich reakce, být empatický apod. Výhodou však je, že zatímco naše obecná inteligence je nám dána, sociální inteligenci je možné rozvíjet.

A tak dnes nejen budoucí prodejci dostávají pro svoji praxi tuto základní radu: „Ptejte se a naslouchejte.“ Kladení otázek je totiž klíčem k pochopení druhého. Tím, že se ptáme, máme šanci porozumět tomu, co, jak, a proč potřebuje nebo zamýšlí. Jednou z důležitých lidských potřeb, je potřeba chápat druhé. Dát jim na vědomí, že nám na nich záleží, že spolu s nimi chceme dát dohromady správné řešení.

Podstatné je rovněž vnímat odpovědi. Poslech však zahrnuje i čtení mezi řádky, případně čtení řeči těla. Někdy to, co řekneme, není totéž, co míníme. Také proto bývá dobré mít pro rozhovor dobře promyšlený obsah i pořadí otázek. V rozhovoru jde přesto také o okamžitou reakci.

Čtení mezi řádky

Při četbě rozhovoru nás napadají různé otázky, třeba:
• Co od tohoto rozhovoru očekávám?
• Jak zpovídaný odpovídá?
• Co zdůrazňuje?
• Jaký problém rozhovor řeší?
• Mohu se ztotožnit s názory zpovídaného?
• Je mi svými názory sympatický?
• Dozvěděl(a) jsem se z rozhovoru něco nového?
• Nač bych se v souvislosti s tématem ještě zeptal(a)?
• Jaká slova, obraty, spojení používá redaktor i zpovídaný?
• Je zpovídaný ve svých odpovědích spíše „strojený“ nebo „otevřený“?

Jako učitel jsem nechával žáky, aby se pokoušeli ptát sami, předem si připravili „baterii“ otázek. Tím jsme nabídli oporu i méně poučeným čtenářům. Obdobně jako čtení mezi řádky nám pomáhalo čtení s předvídáním, další strategie vedoucí k hlubšímu pochopení textu, rozpoznávání jeho souvislostí. V určité části textu jsme se ptali:
• Co bude následovat?
• Co se stane?
• Jak zpovídaný odpoví?
• Jaká otázka bude následovat?
• Jak to dopadne?

K porozumění textu si můžeme pomoci čtením s otázkami, které sleduje text mezi řádky. Žáci si v určité fázi přečteného rozhovoru navzájem ve dvojici dávají otázky a odpovědi směřující k porozumění toho, co bylo otázkou nebo odpovědí ve čteném rozhovoru myšleno:
• Proč v otázce volí novinář taková slova?
• Proč odpovídá tak a tak…
• Je taková odpověď celá?
• Rozumí zpovídaný tomu, nač se redaktor ptá?
• Neskrývá se v rozhovoru reklama?

Portál Šotkoviny

Užívání čtenářských strategií vede k rozvoji aktivní slovní zásoby, napomáhá k posilování pozornosti, umožňuje žákům zvýšit úroveň jejich textů, kultivuje jejich komunikaci. Vede také k samostatnému uvažování a řešení různých situací. Mediální výchova přímo vybízí k rozvíjení komunikačních dovedností. Portál http://sotkoviny.cz, který je věnován žákům základních škol, obsahuje rubriku „Jak na časák“. Zde mají žáci možnost v pracovních listech rozvíjet své mediální dovednosti. Pracovní listy věnované tématu „rozhovor“ tvoří také přílohu tohoto článku.

Zdroje:

• Křivohlavý, Jaro: Povídej – naslouchám, Karmelitánské nakladatelství, Praha, 2010
• Price, Geraldin a Maier, Pat: Efektivní studijní dovednosti, Odemkněte svůj potenciál, Grada, Praha, 2010

Přílohy:

  Pracovní list 1 - Jak si připravit rozhovor (335,0 kB, 307 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Pracovní list 2 - Průběh rozhovoru (482,0 kB, 243 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Pracovní list 3 - Jak zpracovat rozhovor (479,0 kB, 217 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Pracovní list 4 - Jak si připravit otázky (477,5 kB, 223 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Pracovní list 5 - Jak se připravit na otázky v roli zpovídaného (477,5 kB, 168 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Pracovní list 6 - Šotek odpovídá na otázky k tématu "rozhovor" (471,5 kB, 191 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Další díly seriálu:

• Rozhovor – 4. díl – Jak se dělá (nedělá) rozhovor: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-casopisy/rozhovor-4
• Rozhovor – 2. díl – Jak na rozhovor aneb Doporučení pro obě strany: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-casopisy/rozhovor-2

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.