Metodika k pořádání soutěží školních literárních sborníků – 1. díl – Soutěží celá škola

Ladislava Whitcroft, 31. 12. (2013), Tvůrčí psaní - Soutěž literárních sborníků , 6 034 zobrazení

Následující metodika je určena učitelům základních škol, kteří zvažují, že by na své škole uspořádali soutěž školních literárních sborníků. Zároveň nabízí tipy, jak žáky inspirovat k tvorbě kvalitního školního sborníku. Metodika využívá materiály a zkušenosti, které o.s. Abeceda shromáždilo během pořádání třech ročníků soutěže Nadílka našich dílek. Jak by tedy měla probíhat soutěž, aby byla co nejvíce didakticky přínosná (aby se žáci něco důležitého naučili)?

Cíle soutěže

Na úvod bych ráda zdůraznila, že cílem soutěže není ve škole vytvářet soutěživou atmosféru. Naopak soutěž by měla žáky vést k tomu, aby se naučili spolupracovat a vážit si práce druhých. Proto je důležité, aby i hodnocení vzniklých sborníků vyznělo pozitivně. V celostátní soutěži školních sborníků jsme například ocenili každý z doručených sborníků (kromě hlavních cen pro vítěze byla udělována čestná uznání za konkrétní přínos daného sborníku). Dalším z hlavních cílů pak nesporně je i rozvoj kreativního myšlení a podpora vlastní tvorby žáků, která nebývá vždy ve školách dostatečně oceňována. Nejlépe žákům ukážeme, že oceňujeme jejich kreativitu a snahu, když jejich dílka zpřístupníme druhým a budeme s nimi o nich diskutovat. V neposlední řadě je vydání vlastního sborníku krásným příkladem projektového vyučování. Žáci musejí vznik sborníku společně naplánovat a uskutečnit. Soutěž tedy rozvíjí tolik potřebné projektové myšlení a klíčové kompetence, které později žáci uplatní v životě a práci.

Průběh soutěže

Na úrovni školy mohou sborníky vydávat jednotlivé třídy, nebo menší redakční týmy (třeba tři desetičlenné v jedné třídě). Pokud na své škole žádný sborník nevydáte, ani jste nikdy dříve nevydávali, měli byste začít tím, že si s žáky ujasníte pojem „sborník“. K tomu můžete použít náš web. Zde jsme zveřejnili sborníky, které se zúčastnily našich soutěží Nadílka našich dílek:

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/tvurci-psani/tp-soutez-sborniky/sborniky-ke-stazeni-1
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/tvurci-psani/tp-soutez-sborniky/sborniky-ke-stazeni-2
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/tvurci-psani/tp-soutez-sborniky/sborniky-ke-stazeni-3
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/tvurci-psani/tp-soutez-sborniky/sborniky-4.

Žáci si ve skupinkách stáhnou a prohlédnou některé sborníky, popř. můžete některé sborníky vytisknout. Nezapomeňte však zdůraznit, že sborníky ve své originální podobě byly samozřejmě svázané, což vy nemůžete autenticky reprodukovat. Na našem webu naleznete i fotky obálek sborníků, kterými se také žáci mohou nechat inspirovat:

http://abeceda-foto.rajce.idnes.cz/Sborniky_z_mimoprazskych_ZS_-_Nadilka_nasich_dilek_2010
http://abeceda-foto.rajce.idnes.cz/Nadilka_nasich_dilek_2011_-_ukazky_sborniku/
http://abeceda-foto.rajce.idnes.cz/Nadilka_nasich_dilek_2012_-_uvodni/

Samozřejmě můžete žákům ukázat i profesionální sborníky, které naleznete v knihovnách, antikvariátech či knihkupectvích. Nejlepší je zvolit sborníky začínajících spisovatelů.

Během následující diskuze by si žáci měli ujasnit, co je sborník a co vše obsahuje. Mohlo by jim pomoci, když jim předložíte ke srovnání sborník a básnickou sbírku, nebo sborník a román. Co mají společného a v čem se liší? Žáci mohou vytvořit Vennův diagram, aby si lépe uvědomili shody a rozdíly… Během společného či skupinového brainstormingu následně mohou vymýšlet, jaký typ sborníku by chtěli vytvářet (co bude jeho jednotící myšlenkou) a jak by se jejich sborník měl jmenovat.

Zároveň se žáci hned na začátku zamýšlejí nad tím, jak by měl takový kvalitní sborník vypadat. Opět k tomu můžete využít ukázky sborníků, které se zúčastnily soutěže Nadílka našich dílek. Žáci mohou například vybírat sborníky, které se jim nejvíce líbily, a svou volbu zdůvodňovat: „Proč se mi líbí právě tento sborník ze všech nejvíce?“ Ze svých argumentů pak sami vyvodí kritéria kvalitního školního sborníku (např. tento sborník se mi líbí, protože má hezké obrázky – kritérium „pěkné ilustrace“; náročnějším kritériem by bylo např. „propojení ilustrací s textem“). Nakonec můžete žákům ukázat kritéria, která jsme zveřejnili na našem webu www.sotkoviny.cz v článku Jak se pozná kvalitní školní literární sborník (http://www.sotkoviny.cz/vase-dilka/soutez-sborniku/jak-se-pozna-kvalitni-skolni-literarni-sbornik#a195). Zde se dočtete, že mezi kritéria kvalitního sborníku patří následující body:

1. zajímavé texty napsané žáky
2. pěkné ilustrace k textům nakreslené dětmi
3. jednotná grafická úprava všech stránek sborníku
4. originální název sborníku
5. motto, citát, věnování či poděkování
6. předmluva a doslov
7. přitažlivá obálka
8. informace o autorech textů i obrázků
9. obsah
10. tiráž
11. bibliofilské zpracování
12. a především: co nejvíce práce na sborníku odvedli žáci, nikoliv dospělí

Žáci porovnávají svá kritéria s dvanácti kritérii uvedenými v článku. Diskutujte s žáky nad tím, zda některé z kritérií má větší váhu než ostatní a proč (z formulace „a především:…“ vyplývá, že se jedná se o kritérium: „co nejvíce práce na sborníku odvedli žáci, nikoliv dospělí“). Na výstavních panelech, které jsme připravili ze soutěže Nadílka našich dílek, naleznete ke každému kritériu ukázku ze školního sborníku, která ho naplňuje (http://www.ctenarska-gramotnost.cz/Publicita).

Pro samotnou tvorbu školního literárního sborníku se opět můžete nechat inspirovat naším webem, kde jsme zveřejnili „rozhovory na dálku“ s některými redakcemi, které sborník vydaly. V odpovědi na jednu z otázek redakce dokonce přímo popisuj, jak jejich sborník vznikal:
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/tvurci-psani/tp-sborniky/sbornik-rozhovor-na-dalku-1
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/tvurci-psani/tp-sborniky/sbornik-rozhovor-na-dalku-2
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/tvurci-psani/tp-sborniky/sbornik-rozhovor-na-dalku-3

Během tvorby sborníků doporučujeme, aby se jednotlivé redakce navzájem mezi sebou navštěvovaly, vyměňovaly si zkušenosti a navrhovali si vzájemně, co by se ještě dalo na jejich sbornících vylepšit. Právě tak potlačíme ducha soutěživosti ve prospěch spolupráce.

Hodnocení sborníků

Hodnocení by se mělo odehrávat již v průběhu soutěže. Nezapomínejme i na tolik potřebné sebehodnocení. Žáci by průběžně měli porovnávat své výtvory s vytvořenými kritérii a navrhovat, jak by mohli svou práci vylepšit. Důležité je, aby své hodnocení byli schopni zdůvodnit. Měla by proto souběžně probíhat diskuze o tom, co vlastně dělá text zajímavým, jak se pozná originální název sborníku apod. Kromě svých prací žáci hodnotí i práce spolužáků. Průběžnému hodnocení může být vyhrazena i nástěnka ve třídě či na školní chodbě, kde žáci vystavují svá dílka. Ostatní spolužáci hodnotí dílka psaním krátkých vzkazů, udělováním hvězdiček či smajlíků apod.

Pro účely závěrečného hodnocení se sestaví porota. Navrhujeme, aby v porotě kromě učitelů zasedali i samotní žáci, popřípadě i rodiče, kteří poskytnou cenný pohled zvenčí. Členy poroty se mohou stát dobrovolníci nebo zvolíme členy losováním či hlasováním. Důležité je rovnoměrné zastoupení tříd. Porota hodnotí sborníky podle stanovených kritérií (viz http://www.sotkoviny.cz/vase-dilka/soutez-sborniku/jak-se-pozna-kvalitni-skolni-literarni-sbornik#a195). Jelikož v rámci školy může vzniknout omezené množství sborníků, hodnotitelé by se měli snažit, aby každý ze sborníků byl nějakým způsobem oceněn (kromě vítězů udělujeme i čestná uznání za konkrétní přínos) a aby ocenění bylo pokaždé náležitě zdůvodněno.

Vyhlášení výsledků soutěže

Vyhlášení výsledků soutěže školních literárních sborníků může mít formu celoškolní slavnosti, kam pozveme i rodiče a další hosty. Slavnostnější ráz akce žákům ukazuje, že jejich tvorba a úsilí je okolím oceňováno. Porota by měla zdůvodnit, proč udělila jednotlivé ceny. Na základě vlastních zkušeností doporučujeme, aby součástí vyhlášení výsledků soutěže byla i prezentace jednotlivých redakcí, během níž žáci společně odhalí, jak jejich sborník vznikal, a odpoví na dotazy publika. Dobrovolníci pak přečtou ukázku svých dílek a případně mohou pohovořit o tom, co je k jejich tvorbě inspirovalo.

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (6 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.