Metodika k pořádání soutěží školních časopisů – 2. díl – Městská (obecní) soutěž

Dalibor Dudek, 9. 5. (2014), Mediální výchova, Mediální výchova - Školní časopisy, Mediální výchova - Soutěž školních časopisů , 7 081 zobrazení

Na úrovni městské (obecní) soutěže mohou být vedle pohledu na celkovou úroveň časopisu vyzdviženy některé jeho specifické oblasti.

Cílem městské (obecní) soutěže je podpořit kvalitu školních časopisů a poukázat na ni.

Specifika městské (obecní) soutěže

Jde o první úroveň, ve které soutěží časopis jako celek. Navíc je vhodné pro tuto úroveň použít i některé z oblastí individuálního hodnocení. Účast v soutěži žákům nabízí získání zkušenosti, poznatků i zábavy a navíc nové kontakty.

Pokud by se v soutěži sešlo více časopisů vytvářených pouze žáky prvního stupně, lze rozlišit kategorie pro I. a II. stupeň.

Doporučit lze následující oblasti hodnocení

• rozhovor
• reportáž
• fotografie
• názorové články
• komiks
• celkový vzhled časopisu
• promyšlenost rubrik
• maximální podíl žáků na vzniku časopisu

Pořadatelé soutěže a organizační stupně

Naše zkušenost a doporučení vychází z pořádání celostátní soutěže formou přímé účasti. Soutěž však může být organizována i jako vícestupňová. Organizace rozsáhlejší soutěže předpokládá předchozí zkušenosti a spolupráci s novináři, grafiky a pracovníky v reklamě. Velkou výhodou a téměř podmínkou při pořádání soutěže je spolupráce s místními nebo regionálními periodiky, případně s jednotlivými novináři. Je zapotřebí zdůraznit, že v našem pojetí nejde o soutěž jednorázovou. Aby redakce mohla zvítězit, musí na sobě zapracovat a školní časopis musí projít několika kroky:

• Zaslání vyplněné přihlášky do soutěže, ve které redakce popíše, co nyní dělá, a především, co konkrétně chce zlepšit. K přihlášce připojí aktuální číslo časopisu.

• Po obdržení průběžného hodnocení (posuzuje odborná porota) musí v průběhu školního roku zaslat redakce nejméně jedno další (již vylepšené) číslo svého časopisu. K němu připojit vyplněné shrnutí (co se podařilo vyplnit, co nikoliv a proč).

• Časopisy opět posoudí odborná porota. Hodnotí pokrok, kterého redakce dosáhly. Kladné hodnocení obdrží jen takový časopis, který bude ve všech sledovaných oblastech prokazovat vysokou kvalitu. Počet takových hodnocení není omezen – může ho získat každý školní časopis.
Při pořádání vícestupňové soutěže by vyšší stupně měly přinést především podnětné zkušenosti pro široký okruh školních redakcí (včetně těch, které neuspěly). Redakce by při vyhlášení výsledků prezentovaly své časopisy. Zde by také mohly školní redakce soutěžit i v jednotlivých (vybraných) oblastech (reportáž, komiks, apod.).

Porota

Pořadatel jmenuje předsedu a členy poroty. Porota určuje vítěze soutěže. Předseda poroty koordinuje její činnost a rozhoduje o případných sporných bodech průběhu a hodnocení soutěže. Porota má předem dohodnutý počet členů. Předseda poroty může pověřit další nezávislé hodnotitele provedením specifických hodnocení.

Vyhlášení soutěže

O způsobu vyhlášení soutěže rozhodne její vyhlašovatel. Doporučit lze webové stránky, elektronickou poštu, případně síť (spolupracujících) škol. Potvrzení příjmu přihlášky je podmínkou. Jakékoli změny jsou organizátorem vyhrazeny. Zodpovědnou osobou za soutěžící redakce je vyučující. Ten určuje kontaktní osobu pro zasílání průběžného i závěrečného hodnocení a další komunikaci. Soutěžícími jsou jednotlivé redakce školních časopisů. Předmětem soutěže je kvalita školního časopisu v souvislosti s předem danými oblastmi. Posouzení kvality je subjektivní; vychází z profesionálních zkušeností porotců a dohodnutých indikátorů kvality.

Oblasti hodnocení

Rozhodující je uvědomit si, co vše rozhoduje o kvalitě časopisu – práce redakce nad časopisem a jeho obsah: rozhovory, reportáže, komentáře (názorové články), zpravodajství, propagace časopisu (případně reklama uvnitř časopisu), novinářská etika, promyšlenost rubrik, celkový vzhled časopisu (layout), kvalita fotografií a foto-příběhů, kvalita obrázků a komiksů, další oblast (pro případné udělení čestného uznání).

Doporučená kritéria

Čeho si u jednotlivých oblastí především všímat?

• Práce redakce: promyšlenost redakčních činností
• Rozhovor: jasné a promyšlené otázky, čtivá forma, téma
• Reportáž: téma, titulek, spojení popisu s názorem, emoce, provázanost s fotografiemi
• Názorové články: např. anketa – téma, zpracování, grafická forma, neopomenutí počtu účastníků; recenze – oddělení názoru od popisu, srozumitelnost
• Zpravodajství: popis události bez komentáře, aktuálnost, úplnost, srozumitelnost
• Propagace časopisu: plán postupného vylepšování, různé propagační akce, plakáty, nástěnky, internet, spolupráce s místními organizacemi a tiskem
• Novinářská etika: citlivý obsah, pravdivost informací, přiznané zdroje přebíraných informací a obrazového doprovodu
• Promyšlenost rubrik: přehlednost, tematická pestrost, stálé i občasné
• Celkový vzhled časopisu: hravost a nápaditost stránek, spojení textu s obrazem, tiskové zrcadlo, titulní stránka s přehledně uspořádanými prvky a nejdůležitějším vzkazem čtenářům, celkové vyznění a originality logotypu, výstižnost sloganu
• Fotografie: kvalita reprodukce, výběr tématu, fotogeničnost snímku
• Komiks: rozvržení etap příběhu, původnost, výtvarná kvalita, správnost a čitelnost textu

Hodnocení poroty

V realizovaném a doporučeném pojetí soutěže zapisují školní redaktoři do přihlášky a následně i do závěrečného vyjádření k jednotlivým oblastem své poznámky. Viz přihláška do soutěže a shrnutí: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-soutez-casopisy/nc-2012. Redakce obdrží průběžné a závěrečné hodnocení ve formě slovního hodnocení doplněného o body (maximum 3 body, pro získání certifikátu kvality nemůže mít žádná z oblastí méně, než 2,5 bodu).
Kromě průběžného vyjádření odborné poroty mají školní redaktoři (ale také učitelé a členové poroty) k dispozici podrobné rozbory jednotlivých oblastí na našich webech: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/kategorie/medialni-vychova/mv-soutez-casopisy a http://www.sotkoviny.cz/jak-na-casak.

Ceny

Vítězné redakce obdrží v našem pojetí soutěže především potvrzení o kvalitě časopisu. Podmínkou pro jeho získání je vysoká kvalita všech oblastí, případně výrazné zlepšení kvality časopisu. Doporučujeme uspořádat pro vítězné redakce školních časopisů workshopy a tvůrčí setkání s novináři.

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.