Ze zákulisí školního sborníku Mezi pražci mladějovické úzkokolejky – Rozhovor na dálku 1

Radek Sárközi, 5. 12. (2012), Tvůrčí psaní - Literární sborníky, Tvůrčí psaní - Soutěž literárních sborníků , komentář , 9 856 zobrazení

Přečtěte si zajímavé informace o sborníku Mezi pražci mladějovické úzkokolejky, který vznikl na ZŠ Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, 571 01 Moravská Třebová. Na naše otázky odpovídal Vlastimil Novák.

Přivedla vás soutěž Nadílka našich dílek k vytvoření školního sborníku? Pokud ne, popište prosím, kde se vzal nápad začít s vydáváním literárního sborníku.

Sborníky Mezi pražci mladějovské úzkokolejky vznikají jako součást stejnojmenného expedičního projektu, který se pravidelně koná v září v Průmyslovém muzeu Mladějov a jeho okolí. Výchovně vzdělávací projekt je určen pro žáky 7. či 8. tříd. Sborníky popisují činnosti, které během několika dní žáci v projektech absolvují, prezentují výsledky jejich odborné i tvořivé práce.

Prvotní inspirací pro vydávání projektových sborníků byly obdobné práce tvořené žáky SRG Přírodní škola. Nápad realizace samotných projektů v mladějovském muzeu vznikl v průběhu projektu pořádaného Pedagogickou fakultou UK v Praze Metodika pro implementaci Výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví do školních vzdělávacích programů, jehož se naše škola zúčastnila.

Podnítila vás soutěž Nadílka našich dílek k nějakým vylepšením vašeho sborníku? Buď již vydaného, nebo teprve plánovaného… Jestliže ano, co všechno se vám už podařilo vylepšit? A co ještě plánujete zlepšit? Co se vám naopak moc nedaří? Proč?

Soutěž nám především umožnila porovnat náš sborník s jinými. Na základě tohoto srovnání jsme se pokusili tisknout sborník barevně, ale pro o poznání větší finanční náročnost jsme od toho zase upustili.

Jak váš sborník vzniká? (Od prvotního nápadu přes jeho tvorbu až po vydání, distribuci a propagaci…) Kolik času jste tvorbě sborníku věnovali?

Největší část sborníku vzniká přímo během realizace projektu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky, obvykle tří dnů, které žáci tráví v Průmyslovém muzeu Mladějov. Protože jednotlivé články reflektují činnosti realizované v projektu, je základní osnova sborníku stanovená již předem. Některé příspěvky se námětem pravidelně opakují. Jedním z nich je deník projektu. V prvních ročnících měl tento článek na starosti vybraný „kronikář“, ale výsledek jednou působil příliš povrchně, jindy zase přehnaně pateticky. Mnohem lépe se osvědčilo kolektivní psaní deníku, kdy se večer všichni sejdou, jeden zapisuje a ostatní říkají své zážitky z celého dne. Nakonec stačí poznatky chronologicky seřadit. Výsledek je mnohem šťavnatější a autentičtější.

I většina ostatních článků je výsledkem kolektivu, kde každý účastník projektu vytvoří kousek – přírodovědné články zabývající se tím, co bylo v projektu zkoumáno a pozorováno ve své konečné podobě vznikají v hodinách přírodopisu. Příspěvky technicko-historického zaměření vznikají přímo v muzeu – hlavním informačním zdrojem je u nich vyprávění muzejníků.

K tradičním činnostem v projektu, které mají i písemnou podobu ve sborníku, patří divadelní hra (v posledním ročníku film) námětem vycházející z dějin areálu muzea. Scénáře píší přímo během projektu žáci, kteří si na tento nejnáročnější úkol troufnou. Výsledná podoba scénáře, která se dostane do sborníku, je vždy ještě trochu jiná, pozměněná improvizacemi hrajících žáků (divadelním představením pobyt žáků v muzeu zpravidla končí).

Po návratu do školy se již jen v rámci výtvarné výchovy dokončují ilustrace, na něž je kladen velký důraz, neboť celý projekt je orientován velmi tvořivě. Nakonec se vytváří konečná podoba jednotlivých stránek.

Tisk sborníku je možné vzhledem k dobré kvalitě tiskáren realizovat přímo ve škole – i na této činnosti mají podíl žáci – rovnají listy, sešívají sborníky.

Pro veřejnost je sborník k dispozici zdarma na výstavě ve vestibulu moravskotřebovské radnice, kde se každoročně prezentují veškeré výsledky projektu.

Co bylo na vydání sborníku nejsložitější? Jak jste motivovali žáky, aby se do této činnosti zapojili?

Účast na projektu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky je pro žáky obvykle dobrovolná, účastní se ho maximálně 23 žáků (počet je omezen kapacitou muzea). Do projektu se hlásí aktivní děti, kterým většinou nečiní problém zapojit se do veškerých činností v projektu. Proto práce na sborníku nepotřebuje zvláštní motivaci – je jedním z předem známých výstupů projektu.

Zatím se organizátorům celkem daří v průběhu projektu vytvořit takovou atmosféru, že většina účastníků spontánně plní všechny úkoly se zaujetím a snahou dosáhnout co nejlepších výsledků.

V čem vidíte největší přínos práce na sborníku?

Sepisováním sborníků se vytváří trvalá hmatatelná hodnota. Žáci si uvědomují, že tvoří něco, co má smysl, že to není jen činnost pro ni samotnou, ale něco, čím se mohou prezentovat na veřejnosti. Tomu také odpovídá kvalita jejich práce.

Od kdy vaše škola vydává sborníky? Kolik různých sborníků jste již vydali? Jaký byl náklad (počet vyrobených kusů) jednotlivých sborníků? Jak výrobu sborníků financujete?

Sborníky škola vydává od roku 2007, kdy proběhl první ročník Mezi pražci mladějovské úzkokolejky. Krom těchto pravidelných každoročních sborníků byl v roce 2010 vydán sborník u příležitosti velké výstavy žákovských prací Žáci v objetí/zajetí tvořivosti, která se konala v Hradci Králové.

Náklad sborníků se odvíjí od zájmu veřejnosti (vzhledem k tisku ve škole je možné rychle reagovat na aktuální poptávku), obyčejně se náklad pohybuje kolem 70 kusů.

Kdybyste ostatním školám, které ještě nezačaly vydávat sborník, měli něco poradit, co by to bylo?

K vytvoření zajímavého sborníku není zapotřebí mnoho času (pro náš sborník stačí jen několik hodin práce) ani peněz. Jediné, co je nutné, je dobré inspirativní téma a několik šikovných žáků, kteří se najdou na každé škole.

• Kdo z redakce s námi tento Rozhovor na dálku vedl: Mgr. Vlastimil Novák, organizátor projektu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky

• Kontakty na redakci: vnovak@3zsmt.cz

• Webová adresa, kde jsou  sborníky k dispozici: http://www.3zsmt.cz/projekty.html

 Příloha:

• Sborník Mezi pražci mladějovické úzkokolejky

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

, Komentář

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.