Internetové stránky ke čtenářské gramotnosti – 1. díl – Seznam doporučených webů

Silvie Kratochvílová, 3. 8. (2010), Čtenářská gramotnost - Zdroje k tématu Komentáře nejsou povoleny , 11 992 zobrazení

Tento výčet doporučených webových stránek je určen jak učitelům, tak i všem ostatním, kteří se zajímají o problematiku čtenářství. Uvedený seznam bude postupně doplňován.

I.
Název webové stránky: Mapy učebního pokroku, Kontinuum čtení
Adresa webu: http://www.education.vic.gov.au/

Web je vhodný pro všechny, kdo se zajímají o hodnocení porozumění textu a chtějí se podívat, jakým způsobem je čtení hodnoceno v cizině. Tento oficiální australský web pro učitele obsahuje mimo jiné také tzv. vývojová kontinua. Kontinuum pro předmět angličtina se skládá z kontinua čtení (záložka vlevo reading), psaní (záložka vlevo writing), naslouchání a ústního projevu (záložka vlevo speaking and listening). Kontinuum čtení je velmi užitečná pomůcka pro pedagogy, která může být využita při hodnocení i sebehodnocení žáků. Kontinuum zároveň učitele navádí k užívání vhodných metod, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti, sebeučení a sebehodnocení.
Jednotlivé úrovně, od 0,5 až po 6, obsahují tzv. indikátory vývoje (indicators of progress) – podrobně rozepsané požadavky na žáka v různých oblastech (např. slovní zásoby, chování při čtení, textu, výslovnosti).
Součástí stránek jsou také kontinua čtení pro žáky, pro které je angličtina druhým jazykem.
Klíčová slova: strategie čtení, metody čtení, porozumění

II.
Další odkazy na podobné stránky s tématikou hodnocení čtení:


Hodnocení čtení a porozumění textu ve Velké Británii:
Adresa webu: http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/110237

Hodnocení čtení a porozumění textu na Novém Zélandě naleznete zde:
Adresa webu: http://nzcurriculum.tki.org.nz/National-Standards/Reading-and-writing-standards/The-standards/

III.
Název webové stránky: Databáze učebních strategií (strategie čtení)
Adresa webu: http://canadaonline.about.com/

Tyto stránky přinášejí zajímavé informace z oblasti učebních strategií. Nabízí učitelům návod, jak rozpoznat vyspělého a slabého čtenáře, možné důvody, proč mohou lidé špatně textům rozumět a řešení problémů. Stránky se zejména věnují cílům a dělení čtenářských strategií. Zajímavé pro české učitele cizích jazyků mohou být strategie využívané při výuce cizích jazyků. Stránky obsahují také rady, jak zvládnout porozumění textu.
Klíčová slova: čtenářské strategie, metody čtení, porozumění textu

IV.
Název webové stránky: Reading strategies
Adresa webu: http://www.edu.gov.on.ca/eng/studentsuccess/thinkliteracy/files/Reading.pdf

Text shrnuje a popisuje důležité čtenářské strategie, které je vhodné u žáků rozvíjet. Tento dkument je součástí oficiálních kanadských dokumentů.
Klíčová slova: čtenářské strategie, metody čtení, porozumění textu

V.
Název webové stránky:  Kritické myšlení
Adresa webu: www.kritickemysleni.cz

Webové stránky o.s. Kritické myšlení nabízí učitelům informace o vzdělávacích aktivitách tohoto sdružení v oblasti kritického myšlení. K dispozici je archiv Kritických listů, ve kterém najdete inspirativní náměty pro výuku a odborné články k problematice kritického myšlení.
klíčová slova: čtenářské strategie, metody čtení, porozumění textu

VI.
Název webové stránky: Čtenářův sympatický rádce
Adresa webu: http://www.ctesyrad.cz/sady

Stránky jsou vhodné jak pro učitele, tak pro mládež a dospělé. Najdete zde recenze nových knižních titulů. Inspirovat se můžete i oblíbenou četbou známých osobností a samotných čtenářů webu.
Klíčová slova: nové tituly, čtenářské tipy

VII.
Název webové stránky: Projekt na rozvoj čtenářské gramotnosti na ZŠ Kontexty
Adresa webu: http://www.kon-texty.eu/

Webové stránky již nejsou aktualizované, přesto se na nich český učitel může inspirovat při výuce ke čtenářské gramotnosti. Čtyři pražské ZŠ se spojily, aby do výuky společně zavedly metody a přístupy, které u žáků rozvíjejí čtenářskou gramotnost, a to nejen v hodinách českého jazyka, ale i v dalších předmětech (fyzika, rodinná výchova, přírodopis). Na stránkách najdete i ukázky hodin. Nevýhodou stránek je kolísající úroveň těchto ukázek, u některých chybí pracovní listy a další materiály.
Klíčová slova: metody, ukázky hodin, čtenářská gramotnost, hodnocení

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (3 hlasů, průměr: 4,33 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články