Letní škola Začít spolu aneb Krok za krokem dalším školním rokem (aktualizováno)

Radek Sárközi, 18. 5. (2012), Projektové vyučování - Moderní vyučovací metody , 12 701 zobrazení

Občanské sdružení Step by Step ČR (www.sbscr.cz), které v našich základních i mateřských školách prosazuje mezinárodní inovativní vzdělávací program Začít spolu, pořádá každým rokem týdenní letní školy. Předloni se konala letní škola Začít spolu v Litomyšli, letos se uskuteční v neméně krásném městě Kutná Hora (od 20. do 24. srpna 2012). Jako každý rok tvoří letní školu čtyři paralelní kurzy – Základní kurz Začít spolu pro MŠ, Rozvíjející kurz Začít spolu pro MŠ, Základní kurz Začít spolu pro ZŠ a Rozvíjející kurz Začít spolu pro ZŠ.

Měl jsem to štěstí, že jsem se v srpnu roku 2010 mohl na letní škole v Litomyšli zúčastnit Základního kurzu Začít spolu pro ZŠ, který vedly učitelky z Plzně Zdenka Kreislová a Zdenka Rašková. Těm se povedlo na kurzu vytvořit skvělou pracovní atmosféru a celý týden motivovaly účastníky k tomu, aby si vyzkoušeli hlavní metody programu Začít spolu na vlastní kůži.

Základním rysem tohoto programu je práce v centrech aktivit. Třída na I. stupni nemá klasické uspořádání (tři řady lavic za sebou), ale tvoří ji jednotlivá centra určená pro skupinovou práci žáků. Nejčastějšími centry jsou centrum čtení, centrum psaní, centrum matematiky, ateliér a centrum pokusů a objevů. Můžete si ale vytvořit i další centra, např. centrum her nebo angličtiny…

V každém centru najdou žáci úkoly (nejčastěji ve formě pracovních listů), které musí splnit. Někdy jde o úkoly kooperativní (na jejich řešení musí pracovat všichni členové skupiny společně), jindy individuální (každý žák zodpovídá za svůj pracovní list, ale může se poradit se spolužákem ve skupině).

Stejná skupina žáků by postupně měla projít všemi centry aktivit. Osvědčilo se dát na to dětem dva týdny. Žáci tedy 14 dní pracují ve stejné skupině. Mají možnost se lépe navzájem poznat při společné práci a projít všemi aktivitami, které pro ně učitelka připravila. Po dvou týdnech se vytvoří nové skupiny s jiným složením a žáci procházejí novými centry aktivit s jinými úkoly.

Takto postavená výuka umožňuje učiteli více se věnovat žákům, kteří mají s výukou problémy, žákům nadaným i žákům se speciálními potřebami. Upevňuje vztahy mezi žáky, takže jde o přirozenou prevenci šikany. Umožňuje výuku přizpůsobit individuálnímu tempu dětí. Například tak, že některé úkoly na pracovních listech jsou povinné a další dobrovolné – pro žáky, kteří už mají hlavní úkoly hotové…

Takto byl program koncipován – vznikl totiž záměrně pro potřeby integrace menšin a z USA se rozšířil do postkomunistických zemí, kde nebylo v té době s inkluzívním vzděláváním příliš zkušeností. Způsob vzniku i rozšíření programu Začít spolu je tedy obdobné jako u jiného mezinárodního inovativního vzdělávacího programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Asi není náhoda, že lektoři obou programů spolu navzájem spolupracují. A i v rámci letní školy si účastníci mohli vyzkoušet některé metody „kritického myšlení“ (www.kritickemysleni.cz).

Dalším výrazným rysem programu Začít spolu je využívání slovního hodnocení, a to i na vysvědčení. Při výuce počátečního čtení se využívá genetická metoda, nikoliv tradiční analyticko-syntetická. Učitelé plánují aktivity do jednotlivých center formou integrované tematické výuky. To znamená, že dají čtrnáctidennímu cyklu jedno společné téma. Například na ZŠ Angel v Praze jsem navštívil hodiny, kdy tématem byly Velikonoce – žáci v jednotlivých centrech vyráběli velikonoční výzdobu, psali o Velikonocích a i pracovní listy na matematiku měli velikonoční podobu. Jindy byly zase tématem evropské státy – žáci 5. ročníku se jim věnovali v rámci „předmětu“ Člověk a jeho svět, češtiny, angličtiny i matematiky. Slovo vyučovací „předmět“ musíme dát do uvozovek, protože jste už jistě pochopili, že ve třídě probíhá paralelně výuka několika „předmětů“ najednou – první skupina se v centru zabývá psaním, druhá matematikou a třetí něco měří – to vše zároveň!

Taková organizace práce jistě klade velké nároky na přípravu učitele. V samotné výuce je učitel už spíše pozorovatelem, organizátorem a rádcem, který poskytuje podporu jednotlivým žákům nebo skupinám.

Typický den ve třídě Začít spolu začíná komunitním kruhem a ranním dopisem, z něhož se žáci dozvědí, co je čeká. Následuje práce v centrech aktivit. Závěr dne tvoří hodnotící kruh. Mezitím probíhají např. hodiny tělocviku nebo hudební výchovy.

Během jednoho týdne letní školy samozřejmě neproniknete do všech tajů programu Začít spolu a neosvojíte si všechny potřebné dovednosti, ale naláká vás k dalšímu studiu literatury, která je naštěstí k dispozici. Osvojíte si spoustu nových pedagogických postupů, získáte tipy do výuky od lektorů i kolegů, zasmějete se, uspořádáte si své myšlenky i hodnoty a hlavně získáte spoustu skvělých zážitků, ze kterých budete dlouho čerpat energii do dalšího školního roku! Absolvování letní školy a dalších kurzů Začít spolu mohu všem vřele doporučit.

Podrobnosti o Letní škole 2012 v Kutné Hoře včetně přihlášky (stále jsou volná místa) získáte zde: http://www.sbscr.cz/?t=01&c=71

Knihy o programu Začít spolu:

• Kreislová, Zdenka: Krok za krokem 1. třídou, Rady pro učitele, Grada, Praha 2008
• Krejčová, Věra; Kargerová, Jana: Vzdělávací program Začít spolu, Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy, Portál, Praha 2004
• Učím s radostí, Zkušenosti – lekce – projekty, Agentura STROM, Praha 2004

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (2 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.