Mediální gramotnost v kurikulu kanadské provincie Ontario – 4. díl – Překlad: Celková a specifická očekávání pro 8. ročník

Ladislava Whitcroft, 23. 9. (2010), Mediální výchova - Inspirace ze zahraničí , 4 583 zobrazení

8. ROČNÍK

CELKOVÁ OČEKÁVÁNÍ

Na konci 8. ročníku:

1. Žáci prokáží, že rozumí různým mediálním textům.
2. Žáci identifikují některé mediální formy a vysvětlí, jak jsou v nich odpovídající konvence a postupy užívány pro vytváření určitého významu.
3. Žáci vytváří různorodé mediální texty pro různé účely a příjemce, přičemž používají odpovídající formu, konvence a postupy.
4. Žáci identifikují, v čem spočívají jejich silné stránky s ohledem na interpretaci a tvorbu mediálních textů, v čem by se mohli zlepšit a jaké strategie jim nejvíce pomohly pochopit a vytvářet mediální texty.

SPECIFICKÁ OČEKÁVÁNÍ

1. Porozumění mediálním textům

Na konci 8. ročníku:

Záměr a příjemci
Žáci vysvětlí, jak jsou různé mediální texty vytvářeny za určitým záměrem a pro určité příjemce (např. tato divadelní produkce, která se zakládá na oblíbeném románu, používá k vylepšení hudbu a osvětlení, aby se stala atraktivní pro své fanoušky; tato reklama na rychlá auta používá střih s rychlým sledem událostí a rockovou hudbu, aby byla přitažlivá pro cílovou skupinu – mladé, svobodné muže a ženy).

Učitelova návodná otázka: „Proč si asi tvůrci mysleli, že i další verze tohoto známého příběhu přitáhne široké obecenstvo? Jaký typ řidiče má oslovit tato reklama?“

Usuzování / interpretace významu
Žáci interpretují vzrůstající množství stále obtížnějších mediálních textů, přičemž užívají zjevné i skryté významy jakožto důkazy k podepření svých interpretací (např. porovnají, jak je hlavní událost popsána v ranních novinách a večerních zprávách; porovnají, v jakém pořadí o událostech informují různé televizní kanály, a navrhují odůvodnění pro tyto rozdíly; porovnají, jak je s určitou historickou postavou zacházeno v nějakém filmu a jak v tištěné biografii).

Učitelova návodná otázka: „Používají noviny a televizní zprávy stejnou hlavní zprávu? Proč ano, nebo proč ne? Informují odlišné zdroje o stejném tématu odlišně? Zaujaly k tématu odlišné stanovisko? Které zobrazení historické postavy je více přesvědčivé? Přesné? Zajímavější? Proč?“

Reakce na a hodnocení textů
Žáci zhodnotí efektivitu prezentace, a jak je zacházeno s myšlenkami, informacemi, tématy, názory, problémy a/nebo zkušenostmi v mediálních textech (např. vysvětlí, jak soubor novinových zpráv pojednávajících o kontroverzních tématech zaujal a udržel jejich pozornost; vysvětlí podobnosti a rozdíly v přístupu k jednotlivým tématům v různých mediálních textech a zhodnotí relativní efektivitu těchto přístupů; společně se zbytkem třídy zhodnotí, jak média zobrazovaly určitá společenská a ekologická témata v průběhu dvou týdnů).

Reakce příjemců
Žáci určí, jak by různí příjemci (např. s ohledem na pohlaví, věk, kulturu, rasu, příjem, socioekonomickou a kulturní příslušnost) mohli reagovat na kontroverzní článek v tisku nebo na internetu, a odůvodní svou předpověď.

Učitelova návodná otázka: „Myslíte, že všichni členové určité skupiny budou reagovat stejným způsobem na tuto záležitost? Mohl by starší člověk reagovat stejně jako teenager? Proč ano, nebo proč ne?“

Úhel pohledu
Žáci prokáží pochopení, že různé mediální texty odráží různé úhly pohledu a některé texty odráží několik úhlů pohledu (např. televizní vysílání sportovní hry prezentuje pohled fanoušků, komentátorů, sponzorů a televizního provozovatele; různé mediální texty prezentují názory různých věkových skupin, příslušníků mužského i ženského pohlaví, příslušníků různých etnických a kulturních skupin; sdělují očividné nebo skrytější myšlenky, které by mohly v sobě skrývat předsudky či prvky stereotypního myšlení; ve zprávách o nějakém konfliktu jsou prezentovány různé úhly pohledu).

Učitelova návodná otázka: „Jaké různé skupiny jsou v textu zastoupeny? Je k nim přistupováno různě? Pokud ano, jak? Zdá se vám, že reportér straní jedné straně před druhou v této reportáži o konfliktu? Zdůvodněte.“

Produkce
Žáci identifikují, kdo vytváří různé mediální texty, a určí, jaká by mohly texty v sobě obsahovat komerční, ideologická, politická, kulturní nebo umělecká hlediska či zájmy (např. zájem hudební společnosti na nahrávce se může odlišovat od zájmu umělce; společnost, která vyrábí videohry, může mít jiný názor na propagaci než jejich tvůrci).

Učitelova návodná otázka: „Jak se odráží komerční a umělecké zájmy v obsahu a prezentaci tohoto CD vaší oblíbené skupiny? Vysvětlete, jak by se změnil účinek tohoto časopisu na současný široký záběr čtenářů, kdyby se stal více ideologickým.“

2. Chápání mediálních forem, konvencí a postupů

Na konci 8. ročníku:

Forma
Žáci vysvětlí, jak jednotlivé prvky různých mediálních forem dohromady vytváří, posilují nebo zpřesňují význam (např. tištěné reklamy užívají text, obrazovou část, barvu, různé typy písma a fotografické záběry z různých úhlů za účelem vytvoření určitého efektu).

Učitelova návodná otázka: „Proč si myslíte, že je zahrnut každý z těchto prvků? Jak jsou tyto prvky kombinovány, aby vytvářely koherentní význam?“

Konvence a postupy
Žáci identifikují konvence a postupy užívané v různých mediálních formách a vysvětlí, jak pomáhají ovlivnit a zaujmout příjemce (např. konvence webových stránek: domovská stránka poskytuje uživateli užitečný přehled dostupných informací; postupy webových stránek: postranní panely s přitažlivými audio/video prvky lákají uživatele prohlédnout si a prozkoumat nová témata, která je původně nemusela zajímat).

3. Tvorba mediálního textu

Na konci 8. ročníku:

Záměr a příjemci
Žáci vysvětlí, proč si vybrali dané téma pro mediální text, který chtějí vytvořit (např. plakát inzerující kampaň třídy, jejímž cílem je vybrat finanční prostředky od skupin místních rodičů, podnikatelů či organizací poskytujících služby) a identifikují, jakým způsobem zaujmou a/nebo ovlivní dané příjemce.

Učitelova návodná otázka: „Jaké výzvy v sobě skrývá schopnost oslovit každou z těchto skupin? Jak můžete oslovit všechny skupiny jedním plakátem? Kdybyste měli vytvořit tři plakáty, každý pro určitou skupinu, čím by se lišily?“

Forma
Žáci identifikují správnou formu, která bude vyhovovat záměru a příjemcům plánovaného mediálního textu (např. multimediální prezentace o jejich třídě či ročníku, která má být prezentována rodičům během absolventské slavnosti) a vysvětlí, proč se jedná o správnou volbu.

Učitelova návodná otázka: „Jaké různé druhy médií byste mohli použít pro tuto prezentaci? Jak byste je kombinovali a uspořádali?“

Konvence a postupy
Žáci identifikují konvence a postupy, které jsou vhodné pro zvolenou formu mediálního textu, jejž chtějí vytvořit, a vysvětlí, jak jim tyto konvence a postupy pomohou sdělit daný význam (např. konvence v reklamě užívané proto, aby nějaký výrobek oslovil různé věkové skupiny studentů: text, obrazový materiál, reklamní triky – promo nabídka; postupy: užívání obsahu, který odpovídá dané věkové skupině, ve všech částech reklamy).

Učitelova návodná otázka: „Co důležitého potřebujete vědět o příjemcích mediálního textu při jeho tvorbě?“

Produkce mediálních textů
Žáci vytváří množství mediální textů určité technické náročnosti za určitým účelem a pro určité příjemce, přičemž užívají správné formy, konvence a postupy (např.
• multimediální prezentace zkoumající dva nebo více prvky, jako například
téma, zápletka, prostředí a postavy;
• minutové video inzerující projekt třídy určený k získání finančních prostředků;
• webová stránka založená na obsahu studijní jednotky;
• zpráva o školních sportovních aktivitách vysílaná během ranních hlášení;
• na různé věkové skupiny žáků cílený inzerát propagující ve školním časopise určitý výrobek;
• rozhovor s členem rodiny pro školní publikaci nebo místní časopis;
• veřejné oznámení o současné záležitosti týkající se jejich spolužáků, např. každodenní tělesné aktivity, gramotnost nebo šikana;
• grafická podoba scénáře pro natočení videa oblíbeného filmu.

4. Reflexe vlastních dovedností v oblasti mediální gramotnosti

Na konci 8. ročníků:

Metakognice
Žáci identifikují strategie, které jim nejvíce pomohly porozumět a tvořit mediální texty a vysvětlí, jak jim tyto i jiné strategie pomáhají stát se lepšími příjemci i tvůrci mediálních textů.

Učitelova návodná otázka: „Proč vám před tvorbou inzerátu pomohlo přemýšlet o potřebách a požadavcích příjemců, pro které je tento inzerát určen?“

Schopnost spojování
Žáci vysvětlí, jak jim dovednosti týkající se poslechu, mluvení, čtení a psaní pomáhají porozumět a vytvářet mediální texty.

Učitelova návodná otázka: „Jak by vám pomohlo přečíst si něco o potravinách a zdraví, kdybyste se snažili vytvořit kampaň propagující zdravou stravu?“

Zdroj:

• The Ontario Curriculum, Grades 1 – 8, Language: http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/language18currb.pdf

Další díl seriálu:

• Mediální gramotnost v kurikulu kanadské provincie Ontario – 3. díl – Překlad: Celková a specifická očekávání pro 4. ročník: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-zahranici/medialni-gramotnost-ontario-3

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (3 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.