Projektové vyučování – 2. díl – Začínáme s projekty

Radek Sárközi, 6. 9. (2010), Projektové vyučování - Tipy do výuky , 20 080 zobrazení

V následujícím díle seriálu vám poradíme nejen, jak s projekty začít, ale i  jak je můžete dále rozvíjet. Uvádíme i několik námětů na konkrétní projekty, které se osvědčily.

Pokud s projekty začínáte, měli byste na ně žáky postupně zvykat. Nejen vy, ale i žáci se musejí projektovou metodu naučit. Proto je lepší začínat jednoduchými projekty. Pokud s projekty nemáte zkušenosti vůbec, mělo by jejich realizaci předcházet osvojení skupinové, kooperativní a individuální práce.

Začneme jednohodinovým projektem v rámci jednoho předmětu. Může jít například o projekt Filmový plakát. Jeho výstupem bude plakát lákající na filmovou adaptaci Babičky Boženy Němcové. Během jeho výroby si žáci zopakují hlavní postavy tohoto literárního díla a vymyslí, kteří současní herci je budou hrát. Tento projekt v sobě už integruje literární, estetickou a výtvarnou výchovu. Lze ho tedy rozšířit do uvedených předmětů.

Postupně můžeme zkoušet projekty delší, například dvouhodinové, dopolední, odpolední a celodenní. V jejich rámci se pokusíme propojit několik předmětů. Například v projektu Pohádkové bytosti ve škole: Žáci nejprve malují pohádkové bytosti jako patrony různých předmětů. Víla matematiky tak bude vytvořena ze samých číslic a vzorečků, hastrman bude vládnout vodě a jejímu koloběhu v přírodě, princezna a král připomenou dějiny apod. V následující hodině mohou žáci zapisovat otázky, které je napadly k jednotlivým pohádkovým bytostem a hledat na ně odpovědi. Ve skupinách žáci vymýšlejí kooperativní formou novou pohádku tak, že první řekne první větu, druhý druhou atd. Nakonec si žáci vyberou nějakou pohádkovou bytost a napíšou krátký příběh o tom, co by udělala, kdyby přišla do této školy. Hotové příběhy vystaví žáci na nástěnku nebo si je vzájemně čtou – nahlas před celou třídou nebo potichu ve dvojicích. V komunitním kruhu žáci reflektují, co jim tento celodenní projekt dal a jak by mohl pokračovat. Žáci se tedy začínají spolupodílet na obsahu projektu a projekt se rozšiřuje na vícedenní.

Pokud se vám podaří úspěšně zvládnout vícedenní projekty, můžete zkusit projekty týdenní, měsíční, několikaměsíční až roční nebo i víceleté. Příkladem ročního projektu je publikace Rok s Robinsonem, kterou vám doporučujeme v literatuře na konci této lekce. V krátkosti zde tak náročný projekt popsat nemůžeme, ale zkuste si sami popřemýšlet o tom, co by se v rámci takového projektu mohlo dělat na prvním nebo druhém stupni. Jak zapojit do projektu různé předměty a co by se v nich mohlo vyučovat. Číst si knihu Robinson Crusoe? Hrát si na trosečníky? Stavět přístřešek na školním pozemku? Pěstovat zeleninu? Poznávat živočichy žijící na pustém ostrově? Rýsovat plán lodi, kterou se dostaneme domů? Stanovit si pravidla soužití a dodržovat je, abychom nedopadli jako děti z knihy Pán much? Vyrobit si sluneční hodiny? Prozkoumat kalendáře různých civilizací? Zjistit, kde na zeměkouli žijí přírodní národy a jak se liší od Čechů? Zkusit si, jak se žilo lidem v pravěku, kdy neměly žádné kovové nástroje? Vymyslet, jak budeme konzervovat jídlo? Vyrobit si hudební nástroje z přírodních materiálů? Nakreslit mapu ostrova? Šplhat po „liánách“ a plavat? Učit se jako Pátek anglicky?

Jiným příkladem náročných projektů jsou projekty založené na spolupráci mezi třídami. Vedle jednodušších skupinových a celotřídních projektů, existují i projekty mezitřídní, meziročníkové a celoškolní. K takovým projektům patří celoškolní hry, školní časopis nebo zahradní slavnost s trhy žákovských prací a sérií představení pro rodiče.

Typy projektů:
• krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé
• předmětové, mezipředmětové, mimopředmětové
• individuální, skupinové, třídní, mezitřídní, ročníkové, meziročníkové, celoškolní
• hodinové, vícehodinové, celodenní, vícedenní, týdenní, měsíční, víceměsíční, roční, víceleté
• školní, mimoškolní, domácí
• teoretické, praktické
• žákovské, vytvořené učitelem
• umělecké, problémové, pracovní, osobnostně rozvojové, socializační (hraní rolí)
• kombinované

Někteří autoři odlišují projekty od tematické integrace a globálních námětových her. Pro naše potřeby to není až tak důležité. Navíc se jednotlivé definice často překrývají.

V případě tematické integrace může zůstat rozvrh nezměněn. Žáci se například celý týden věnují tématu Egypt a obsah většiny předmětů je mu přizpůsoben. Matematika: trojúhelníky, jehlany…; dějepis: historie Egypta; zeměpis: poloha Egypta, Suezský průplav, přírodní podmínky, pouště; přírodopis: flóra a fauna Egypta a tohoto podnebného pásu; literatura: Egypťan Sinuhet; výtvarná výchova: hieroglyfy; tělesná výchova: přenášení břemen; občanská výchova: egyptské náboženství a společenské uspořádání, Egypt v Bibli atd. (Tento způsob výuky se uplatňuje na ZŠ Londýnská v Praze.)

Globální námětová hra může být založena na proměně školy v indiánskou společnost. Třídy dostanou jména podle indiánských kmenů. Každý žák dostane nové indiánské jméno. Žáci vyhledávají v knihách informace o životě indiánů a americkém kontinentu. Podle zjištěných informací se chovají, oblékají, mluví. Zkrátka dělají všechno podobně jako to dělali indiáni. I v tomto případě může být zachován tradiční rozvrh hodin.

Od zmíněných „projektů“ by se pak „skutečný projekt“ lišil právě zrušením rozvrhu. Díky tomu by nebyl ničím omezován.

V této lekci jsme uvedli příklady projektového vyučování. Připojujeme k nim ještě několik námětů na projekty:
Zapomenuté lidové zvyky (Žáci vytvářejí sborník lidových zvyků, které už lidé nedodržují. Třída je rozdělena do 4 skupin podle ročních období, které zpracovávají. Sborník obsahuje texty, ilustrace, použitou literaturu a tiráž.)
Fiktivní cestovní kancelář (Žáci vytvářejí katalogy pro zájemce o aktivní cestování po evropských zemích. Katalog obsahuje fotografie destinací a významných pamětihodností, harmonogram příjezdu, odjezdu a výletů, mapu dané země, ceny, nejpoužívanější fráze a slova v jazyce země a další údaje. Jednu zemi zpracovává vždy dvojice nebo trojice žáků. Na závěr žáci uspořádají veletrh svých cestovních kanceláří.)
Reklamy (Žáci nacvičují scénky, které napodobují televizní reklamy. Následně je předvádějí na školní akademii. Zároveň se dozvídají o tom, jak reklama působí na její konzumenty.)
Čokoláda (Žáci zjišťují, jak se vyrábí čokoláda od sklizně kakaových bobů až po balení a distribuci čokoládových figurek. Jednotlivé etapy výroby si žáci kreslí nebo zkoušejí na vlastní kůži. Mohou také navštívit výrobnu čokoládových bonbónů a ordinaci zubaře. Výstupem bude tematická nástěnka o čokoládě.)

Projektová metoda se jeví jako nejefektivnější metoda vůbec. Je to metoda metod! Proto si myslíme, že by měla mít ve vyučování stále větší zastoupení. Jde sice o metodu velmi časově, organizačně i materiálně náročnou, ale tyto problémy jsou vyváženy řadou pozitiv. Na prvním místě jde o vysokou motivací žáků. Žáci si během práce na projektech osvojí velké množství různorodých dovedností. Žáci se učí přirozeným způsobem na skutečných problémech. Díky projektové metodě mají získané poznatky propojeny a snáze si je vybavují. Při projektech prožívají žáci pozitivní emoce. Zapojují se cele do výuky – všemi smysly, osobním nasazením, svými zájmy. Naučí se plánovat vlastní práci a cítit spoluzodpovědnost za celkový výsledek. Jde o metodu činnostní. Žáci se učí dokončovat práci a dotáhnout ji do konkrétního kvalitního produktu. Stávají se vlastně opravdovými podnikateli!

Zdroje:

• Coufalová, Jana: Projektové vyučování pro první stupeň základní školy, Fortuna, Praha 2006
• Černá, Karla: Rok s Robinsonem, IMC, Žďár nad Sázavou 1997
• Houška, Tomáš: Škola je hra, vlastním nákladem, Praha 1993
• Kašová, J.: Škola trochu jinak, Projektové vyučování v teorii i praxi, Iuventa, Kroměříž 1995
• Kratochvílová, Jana: Teorie a praxe projektové výuky, Masarykova univerzita, Brno 2006
• Spilková, Vladimíra a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR, Portál, Praha 2005
• Valenta, J. a kol.: Pohledy – projektová metoda ve škole a za školou, IPOS ARTAMA, Praha 1993
• Žanta, R.: Projektová metoda, Praha 1934
• Cirkus: http://www.neslysici-ivancice.info/index.php?action=clanek&type=54
• Job, občanské sdružení: http://www.jobos.cz
• Freinet, soutěž školních časopisů: http://www.eucebnice.cz
• Popis projektového týdne na ZŠ Lysice: http://www.zs.lysice.cz/akce/submain9_05.htm;
http://zs.lysice.cz/home/projekt.htm
• Projektová výuka: http://sweb.cz/zdenka-projekty
• Projektové vyučování: http://www.gymcaslav.cz/index.php?page=projekty&par=vypis
• Projekty: http://www.otevrene-vyucovani.cz/ov/projekty/projekty.htm
• Projekty na RVP.CZ: http://www.rvp.cz/sekce/471
• Školní projekty na RVP.CZ: http://www.rvp.cz/sekce/289
• Zmizelí sousedé: http://www.zmizeli-sousede.cz
• ZŠ Londýnská (Praha): http://www.londynska.cz/uzobraz.php?p4=projekt
• RVP.CZ: Školní projekty: http://www.rvp.cz/sekce/289
• RVP.CZ: Iniciativy ve vzdělávání: Projekty: http://www.rvp.cz/sekce/509
• RVP.CZ: Projekty ESF: http://www.rvp.cz/sekce/484

Další díl seriálu:

• Projektové vyučování – 1. díl – Charakteristika: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-tipy/projektove-vyucovani-1

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (5 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.