Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 8. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 6

Silvie Kratochvílová, 26. 7. (2010), Čtenářská gramotnost - Inspirace ze zahraničí , 4 119 zobrazení

6. úroveň

Žáci čtou, prohlížejí si, analyzují, hodnotí a diskutují o současných a klasických fiktivních textech, které se zabývají pro ně relevantními osobními, sociálními a kulturními či politickými tématy. Kromě toho pracují s širokým spektrem informativních textů a textů, jejichž cílem je o něčem přesvědčit, a identifikují různé záměry těchto textů. Vysvětlují, jak čas, místo a kulturní prostředí ovlivňují formu a obsah textů. Porovnávají typické rysy určitých textů a pracují s informacemi z různých zdrojů.

Na úrovni textu

• Žáci popíší plán četby pro typy textů, které odpovídají této úrovni, přičemž explicitně zmíní aktivity, které se naučili na úrovni 5-5,75.

• Žáci pročtou text za použití strategií skimming a scannig a strategií rozvinutých na úrovni 5-5,75. Tyto strategie dobře ovládají a umí si z nich vybírat dle potřeby. (Pozn. Skimmnig je zběžné čtení, při němž se čtenář orientačně seznámí s textem. Scanning používáme, když potřebujeme vyhledat v textu nějakou konkrétní informaci.)

• Žáci rozpoznají příklady charakteristických rysů textu, jejichž identifikaci rozvinuly na úrovni 5 až 5,75. Identifikují, jak tyto rysy ovlivňují sdělení textu a co se na jejich základě naučí.

• Žáci jsou schopni samostatně číst řadu textů, buď potichu, nebo nahlas, jak jim to vyhovuje. Pokud to vyžaduje pochopení nebo jiné komunikační účely, mohou přecházet z jednoho způsobu na druhý.

• K určení přesného významu neznámých slov užívají žáci řadu strategií, které byly za účelem rozšiřování slovní zásoby rozvinuty na úrovni 5-5,75.

• Žáci strategicky a systematicky používají různé větné strategie popsané na úrovních 5 až 5,75, aby porozuměli větám, se kterými pracují.

• Žáci aplikují strategie, které jsou určeny k porozumění odstavců a které byly popsány na úrovních 5 až 5,75.

• Žáci používají strategie sloužící k syntéze odstavců, které byly popsány na úrovních 5-5,75. Tyto strategie aplikují, když se snaží porozumět příslušným typům textů.

• Žáci zaznamenávají hlavní myšlenky ve formě poznámek, přičemž používají nejvhodnějšího možnou strategii.

• Žáci náležitě upevní a přehodnotí poznatky a úsudky z četby.

• Žáci prokáží schopnost chápat explicitně vyjádřené informace obsažené v textech, které jsou čteny na úrovni 5 až 6. Porovnají dva a více textů. Převypráví klíčové a méně důležité myšlenky textu, lokalizují, vyberou a zapíší určité informace, doloží své interpretace informacemi z textu. Určí, na jaké otázky text odpovídá, a prokáží, že rozumí obrazným a symbolickým textům.

• Žáci prokáží různé způsoby deduktivního uvažování popsaného pro úroveň 5 až 5,75. Porovnávají a zhodnotí deduktivní interpretaci dvou a více textů a rozpoznají, jak se text může měnit, když je zasazen do různých sociálních, kulturních, historických nebo pracovních prostředí.

• Žáci navrhují, jaký měl autor při psaní textu záměr, vyvozují autorovo hledisko nebo postoj a hodnotí, jestli text dobře dosáhl svých cílů a jak politické, sociální a historické okolnosti ovlivnily uváděné informace.

• Žáci popíší charakteristické rysy textu a to, jaký mají vliv na dosažení cílů textu: 1. Identifikují symboly, které mají zvláštní kulturní nebo dobový význam. 2. Porovnají a uvedou do kontrastu typické znaky konkrétních forem textů, jako například užívání obrazného a stereotypního vyjadřování v reklamě nebo užívání symboliky v příbězích a poezii.

• Žáci hovoří o aktivitách, které užívají pro porozumění textu: 1. Věnují se argumentům, které autor prezentuje. 2. Identifikují, jak kulturní nebo historické okolnosti ovlivnily v textu prezentované názory a informace. 3. Určí aktivity, které používají, když se učí čtený text.

• Žáci popisují, v čem jim čtení pomáhá a v čem tkví jeho přínos – například když chtějí zjistit, co si myslí jiní lidé, a jak se díky četbě efektivně učí novým věcem.

Zdroj:

• English Developmetal Continuum: http://www.education.vic.gov.au/

Další díly seriálu:

• Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 7. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 5: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/australske-kontinuum-cteni-7
• Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 9. díl – Potřebujeme u nás podobný dokument?: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/australske-kontinuum-cteni-9

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.