Výuka zeměpisu ve Francii – 1. díl – Žáci hledají problematiku kapitoly

Zuzana Loubet del Bayle, 14. 12. (2012), Čtenářská gramotnost - Inspirace ze zahraničí , 7 567 zobrazení

Ve francouzských základních a středních školách se zeměpis vyučuje jako integrovaný předmět společně s dějepisem. Během hodiny žáci pravidelně pracují s různými druhy dokumentů: jsou mezi nimi mapy, tabulky či grafy se statistickými údaji, fotografie či texty. Učitel tak má předat žákům nejen znalosti, ale také schopnost analyzovat nejrůznější druhy dokumentů, se kterými se žáci později setkají i v praktickém životě. Nedílnou součástí výuky je také vlastní produkce map, náčrtů či schémat, které rozvíjejí u žáků zeměpisné myšlení a usnadňují jim zapamatování důležitých informací.

Co mají žáci umět na konci kapitoly

Francouzské osnovy upřesňují, co mají žáci umět na konci každé kapitoly. Dostupnost vody se probírá v 7. ročníku, kdy je veškeré učivo zeměpisu zaměřeno na tematiku udržitelného rozvoje. V kapitole o dostupnosti vody by žáci měli získat následující znalosti a dovednosti:

  • Vysvětlit na základě případové studie, kde se čerpá, jak se využívá a distribuuje voda v jedné ze zemí Maghrebu či v Austrálii.
  • Vysvětlit rozdílnou dostupnost vody a následné konflikty ve světovém měřítku.
  • Vyznačit na mapě oblasti, kde je vody dost, a ty, které se potýkají s jejím nedostatkem.
  • Charakterizovat oblasti, kde velká část obyvatel nemá přístup k pitné vodě.
  • Popsat konkrétní konflikt o vodu s použitím různých měřítek.

Na základě těchto pokynů (další upřesnění jsou na stránkách francouzského ministerstva školství) učitel připraví rozpis celé kapitoly. Může vypadat například takto:

Kapitola Dostupnost vody
Časová dotace 3 – 4 vyučovací hodiny (vyučovací hodina = 55 minut)
Důležité pojmy  Dostatečný přístup k pitné vodě, oáza, přímořské letovisko, územní plánování, kapilárová závlaha, sladká voda, mořská voda, pitná voda
Problematika  Proč nemají všichni lidé přístup k pitné vodě?
Osnova a příklady 1 – Případová studie: Voda v MarokuAktivita 1: Voda jako zdroj konfliktůAktivita 2: Územní plánování a jeho problémy 2 Dostupnost vody ve světovém měřítkuAktivita 3: Voda ve světě
Dovednosti Umět popsat a analyzovat fotografii a mapy různých měřítekNajít informaci v textuPopsat vývoj na základě grafu

Žáci sami hledají problematiku kapitoly

Ve Francii se každá kapitola dějepisu i zeměpisu odvíjí od tzv. problematiky. Je to otázka, na kterou hledáme odpověď a která určuje obsah kapitoly. Nejlepší je žáky pomocí připravených dokumentů přivést k tomu, aby si problematiku sami zformulovali a přišli tak na to, proč má smysl se tímto tématem zabývat. Na úvod jsem použila dvě fotografie, které jsem promítla pomocí dataprojektoru. Je potřeba, aby obrázky byly dobře vidět, jen tak se s nimi dá pracovat.

Fotografie 1: Golfové hřiště v Las Vegas, uprostřed nevadské pouště

Žákům jsem položila následující otázky:

1) Kde se nachází Las Vegas?
Las Vegas se nachází na západě Spojených států amerických. Je to největší město státu Nevada. Učitel doplní, že město Las Vegas bylo vybudováno uprostřed nevadské pouště. Tento dokument můžeme také doplnit klimatickou mapou světa.

2) Jaká je asi životní úroveň lidí, kteří bydlí v domech na fotografii?
Jedná se luxusní domy (rozlehlost, přítomnost zeleně…), kde bydlí obyvatelé s vysokými příjmy. Las Vegas je totiž město, kde se „točí velké peníze“. Je známé jako město hotelů, kasin a dalších atrakcí, které ročně přitahují desítky milionů turistů.

3) K jakým účelům používají obyvatelé těchto domů vodu? Jedná se o pokrytí základních životních potřeb?
V okolí domu je několik umělých rybníků, voda je také potřeba k zavlažování zelených ploch, především trávníku golfového hřiště. Vzhledem k tomu, že se město nachází uprostřed pouště, můžeme mluvit o plýtvání vodou…

Fotografie 2: Zásobování vodou v pohoří Nuba

 Žákům jsem položila následující otázky:

1) Kde se nachází pohoří Nuba?
Nachází se v severní Africe, na jihu Súdánu. Učitel doplní, že se nachází uprostřed nubijské pouště. Tento dokument můžeme opět doplnit klimatickou mapou světa, kde ukážeme, že Las Vegas i pohoří Nuba se nacházejí v oblasti suchého podnebí.

2) Jaká je asi životní úroveň žen, které jdou pro vodu?
Ženy jdou pěšky po vyšlapané cestě z vesnice, která je vidět v pozadí. Domy jsou vyrobeny z místních materiálů, nejsou tedy příliš odolné a nemají žádné luxusní vybavení, které jsme viděli na předchozí fotografii. Je zajímavé konstatovat, že v mnoha afrických zemích má obstarání vody za úkol žena. Nosí ji ve velkých džbánech na hlavě.

3) K jakým účelům používají vodu?
Ve vesnici není tekoucí voda, ženy tedy musí pěšky chodit pro vodu i několik kilometrů. Slouží především k pokrytí základních životních potřeb.

V této chvíli seznámím žáky s pojmem „dostatečný přístup k pitné vodě“ (definice World Health Organization): jedná se o dostupnost nejméně 20 litrů vody na osobu a na den ze zdroje vzdáleného maximálně 1 km od místa bydliště. V případě obyvatel pohoří Nuba tedy můžeme mluvit o nedostatečném přístupu.

Na základě odpovědí jsem žáky požádala, ať vymyslí problematiku pro tuto kapitolu: jaký paradox zdůrazňují tyto dvě fotografie?

Společně jsme našli tuto otázku: Proč v některých státech lidé plýtvají vodou na stavbu golfových hřišť uprostřed pouště, zatímco jinde lidé musejí chodit několik kilometrů pěšky, aby se mohli napít?

Na základě této dílčí otázky jsme formulovali problematiku kapitoly: Proč nemají všichni lidé na světě přístup k pitné vodě?

 

Další díl seriálu:

• Výuka zeměpisu ve Francii – 2. díl – Případová studie: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/vyuka-ze-ve-fr-2

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (5 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.