PISA 2009 – 3. díl – Co stojí za úspěchem těch nejlepších?

Ladislava Whitcroft, 13. 12. (2010), Čtenářská gramotnost, Čtenářská gramotnost - Inspirace ze zahraničí , 5 475 zobrazení

Výzkum PISA je projektem Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Na jejích stránkách najdeme rozhovor, v němž se Andreas Schleicher, vedoucí oddělení vzdělávacích analýz a indikátorů OECD, vyjadřuje  k tomu, co mají společného země, které dosáhly v PISA nejlepší výsledky.

Co mají společného?

Schleicher shrnuje společné znaky těchto zemí takto: Tyto země stanovují pro své žáky velmi ambiciózní standardy, neakceptují neúspěch, zajišťují, aby vysoce kvalitní vzdělání bylo přístupné skutečně pro každého, a jsou schopny do systému přitáhnout ty nejlepší učitele, které se jim daří posílat do nejnáročnějších tříd. Na závěr rozhovoru se zcela jednoznačně praví, že kvalita vzdělávání jde ruku v ruce s kvalitou učitelů. V zemích s nejlepšími výsledky je učitelství atraktivní profesí a učiteli se stávají ti nejlepší z nejlepších. Vlády zemí pak zajistí pro učitele výborné vzdělání, podporu a v neposlední řadě i odpovídající ohodnocení, které je motivuje k tomu, aby u učitelství zůstali.

Finsko a Kanada, jedni z úspěšných

V brožuře, kterou vydala OECD pod názvem Strong Perfomers and Succesful Reformers in Education (Silní hráči a úspěšní reformátoři v oblasti vzdělávání), najdeme analýzy vzdělávacích systémů zemí, které dosáhly v PISA 2009 nejlepší výsledky. Samozřejmě je uvedeno Finsko, které tradičně patří mezi ty nejúspěšnější. Právě pro tuto zemi je charakteristická značná prestiž tamějších učitelů, jejich ohodnocení společností a podpora, která se jim dostává. O tamním školství jsem již psala v článku „Finský úspěch v oblasti čtenářské gramotnosti: Záhada či jednoduchý recept?“ (http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/finsky-uspech).

Kromě Finska mě velmi zaujal příklad Kanady, konkrétně pak kanadské provincie Ontario. V Kanadě byla zodpovědnost za vzdělávání ponechána na jednotlivých provinciích, pro systém je tedy typická decentralizace. Přesto však má vzdělávání v jednotlivých provinciích mnoho společných rysů. Jedním z nich je například to, že kurikula jsou vyvíjena ve spolupráci s učiteli a odborníky na jednotlivé oblasti. Podstatné je rovněž vysoká selektivita při výběru učitelů, což samozřejmě souvisí s tím, že je z čeho vybírat. Posledním společným rysem je rovnoměrná distribuce finančních zdrojů do jednotlivých oblastí.

Ontarijská reforma

V Ontariu proběhla úspěšná reforma, kterou po svém zvolení do funkce v roce 2003 inicioval premiér a vůdce Liberální strany Ontaria, Dalton McGuinty. Liberálové ve vedení země vystřídali předchozí konzervativní vládu, která byla mezi učiteli velmi nepopulární mimo jiné i proto, že omezila investice do vzdělání a profesní vzdělávání učitelů zredukovala na polovinu. Kromě toho si učitele znepřátelila například i rostoucí podporou soukromých škol.

Vláda McGuintyho učinila od samého počátku ze vzdělávání ústřední bod své politiky. Novým ministrem školství se stal velký kritik předchozí vlády Gerard Kennedy. Jak sám říká, do úřadu přišel důkladně připravený, protože během let strávených v opozici navštívil mnoho škol, kde měl možnost pravidelně se setkávat a diskutovat s řadou učitelů a rodičů. Od začátku mu bylo jasné, že se v zemi především musí obnovit důvěra mezi učiteli a vládou. Kromě Kennedyho se McGuinty při svých reformách nechal inspirovat radami Michaela Fullana a Bena Levina, významných a uznávaných expertů a reformátorů.

Zřejmě nejdůležitějším myšlenkou reformy se stalo to, že vláda musí pro změny získat učitele. Kennedy se pravidelně setkával s učitelskými odbory a organizacemi, s nimiž diskutoval o reformních strategiích. Vláda vynaložila nemalé úsilí, aby reforma nebyla nazírána jako něco, co je nařízeno shora, ale jako proces vzájemné spolupráce. Za účelem zavádění nových iniciativ byl vytvořen úřad, do něhož byli obsazeni velmi zkušení odborníci, učitelé a ředitelé škol.

Ontarijské kurikulum

Výsledkem reformy je například i velmi vydařené, profesionální a srozumitelně napsané kurikulum, které vychází z nejnovějších výzkumů. Překlad části kurikula, která se věnuje mediální výchově, najdete v této sérii článků (http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-zahranici/medialni-gramotnost-ontario-1).

Na stránkách Ontarijského ministerstva školství se dočtete, že kurikulum je pravidelně revidováno. Kromě toho se dozvíme o existenci poradního orgánu ministerstva, Kurikurální rady (Curriculum Council), která byla založena v březnu 2007 a sdružuje zkušené vzdělávací odborníky i zástupce veřejnosti.

Dokument zdůrazňuje ústřední roli gramotnosti a jazyka, o kterém se praví, že je „základem myšlení, komunikace a učení“. V části věnované čtení mimo jiné najdeme uvedené, které čtenářské strategie by žáci měli v jednotlivých ročnících ovládat. Velký důraz je kladen na metakognici, tedy na to, aby se žáci naučili uvažovat nad tím, jak přemýšlejí a jakým způsobem došli k určitému závěru. Kromě toho se mi líbí například i konkrétní tipy, kterými se učitelé mohou nechat inspirovat. Když se podíváme na část Usuzování / Interpretace textu (v kapitole Čtení s porozuměním pro 1. ročník), najdeme tu mimo jiné i podkapitolu nazvanou Učitelova návodná otázka: „Text nám říká, že dívka rozbila hračku svého bratra. Přemýšlej, co již o tom chlapci víš . Zkus předpovědět, co by se mohlo stát dále. Obsahuje ilustrace nějakou nápovědu, která by ti mohla pomoci?„.

Z textu kurikula je patrné, že bylo vyvíjeno odborníky a lidmi z praxe. Ostatně podívejte se na zmíněný odkaz na kurikulum mediální výchovy a přesvědčte se sami.

Zdroje:

• Video: PISA/Education: What do students know and what can they do?: http://www.oecd.org/document/61/0,3343,en_32252351_32235731_46567613_1_1_1_1,00.html
• Strong Performers and Successful Reformers in Education: Lessons from PISA for the United States: http://www.oecd.org/dataoecd/32/50/46623978.pdf
• The Ontario Curriculum, Grades 1 – 8, Language: http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/language18currb.pdf
• Ontario Ministry of Education: http://www.edu.gov.on.ca/curriculumcouncil/index.html#q5

Další díly seriálu:

• PISA 2009  – Diskuze na jiných webech 2. díl – Diskuze na jiných webech Diskuze na jiných webech: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/pisa-2009-2
• PISA 2009 – 4. díl – Čtenářská gramotnost aneb Nestačí se spoléhat na druhé: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/pisa-2009-4

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (4 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.