Příprava na vyučování: Život středověkého rolníka

Roman Anýž, 1. 2. (2011), Čtenářská gramotnost - Tipy do výuky , 10 562 zobrazení

Přinášíme vám přípravu hodiny zaměřenou na výuku čtenářské gramotnosti. Tato příprava byla ověřená v 7. ročníku ZŠ v předmětu dějepis (vzdělávací oblast Člověk a společnost) učitelem Romanem Anýžem. Nechte se inspirovat příkladem z praxe.

Vzdělávací oblast, obor, průřezové téma nebo vyučovací předmět:

 • Člověk a společnost – Dějepis

Ročník:

 • 6. ročník

Jeden cíl základního vzdělávání, kterého je ve vyučovací jednotce dosahováno:

 • 1) umožnit žákům osvojit si strategie učení

Jedna klíčová kompetence, která je rozvíjena ve vyučovací jednotce:

 • Kompetence k učení: 2) [žák] vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení

Použité metody:

 • Evokační otázky – snaha zařadit nové vědomosti do stávajících myšlenkových struktur
 • I.N.S.E.R.T. – viz např.: http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty10_insert
 • Metody čtení s porozuměním: „Najdi a zvýrazni…“, „Najdi a vysvětli…“, „Vytvoř titulek…“, „Porovnej…“, „Rozhodni, která tvrzení jsou pravdivá…“ (viz úkoly v části 3)

Podrobný popis vyučovací jednotky:

Cíl vyučovací jednotky:

 • Na konci lekce by žáci měli umět vlastními slovy popsat některé stránky života středověkého rolníka. Měli by při tom správně používat některé historické pojmy (poddaný, půda, dávky apod.).
 • V průběhu lekce se žáci seznámí s úryvkem ze zajímavé populárně historické knihy a budou upevňovat svoje čtenářské dovednosti.

Nejvyšší hladina Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, které je dosahováno:

 • Hodnocení – porovnej…

Očekávaný výstup vzdělávacího oboru:

 • Křesťanství a středověká Evropa: Žák vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka… Ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti.

Učivo:

 • Křesťanství a středověká Evropa

Rozsah vyučovací jednotky:

 • 90 min.

Průběh vyučování:

1) EVOKACE

Položte žákům následující otázky:

 • Na čem dnes záleží, pokud jde o společenské postavení člověka (rodiny)?
 • Ke komu (k čemu) máte dnes povinnosti? Kdy vám tyto povinnosti vadí a kdy ne?

Můžete je položit do pléna a vyzvat žáky, ať odpovídají okamžitě nebo nechť žáci chvíli diskutují v malých skupinách a poté uspořádejte prezentaci, případně je zadejte jako téma ke krátkému samostatnému psaní.
Evokaci zakončete „nalákáním“ na text jednoho významného historika, který nám pomůže odhalit, jak by na takové či podobné otázky odpověděl člen nejpočetnější středověké skupiny lidí – rolník.

2) ČETBA PRACOVNÍHO TEXTU

Nechte žáky přečíst text (viz přílohu). Přestože je poměrně dlouhý, je psán velmi čtivě a ze zkušenosti vím, že ho žáci touží dočíst do konce. Podle vašich zvyklostí, schopností a dovedností vašich žáků je nechte číst zcela volně, v malých skupinách, v pomocných dvojicích (dyslektici), případně je rovnou vyzvěte, aby text opatřovali poznámkami metody I.N.S.E.R.T.:

√ = „To jsem věděl(a).“
+ = „To je pro mě nová, zajímavá informace.“
? = „Tomu nerozumím.“ Případně „to mě zajímá, rád(a) bych se tomu více věnoval(a).“

Na konci čtení nechte žáky, aby si o textu chvíli povídali, porovnávali svoje značky. Starejte se o dobré klima, povzbuzujte, ptejte se také… K zápisu některých faktů se dostanete na konci lekce.

3) ÚKOLY PRO PRÁCI S TEXTEM (ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI)

A) HLEDEJ V TEXTU ÚRYVKU…

Úkoly mohou žáci plnit samostatně, nebo si je rozdělit v malých skupinách a sdílet – jak je libo a jak velí zkušenost…

 1. Najdi a zvýrazni v textu místa, která jsou důkazem toho, že přijetím křesťanství staré pohanské zvyky zcela nevymizely.
 2. Najdi a zvýrazni v textu místa, která jsou důkazem toho, že život středověkých rolníků byl závislý na rozmarech přírody.
 3. Ve druhém odstavci najdi a zvýrazni obrazné vyjádření. Dokážeš ho objasnit?
 4. Vyber si některý z odstavců a vymysli pro něj přiléhavý název.
 5. Proč se Hruogard tolik bál myší (odstavec 11)? V textu to přímo uvedeno není, přesto, napadá tě nějaký důvod?
 6. Podkova je pro mnoho lidí dodnes symbolem štěstí. V článku je skryto jedno z možných vysvětlení této víry. Najdi ho a vlastními slovy objasni.
 7. Najdi a pojmenuj (formuluj vlastními slovy) alespoň pět rozdílů mezi životem středověkého a současného rolníka.

B) PODLE ÚRYVKU ROZHODNI, KTERÁ Z TVRZENÍ O ŽIVOTĚ ROLNÍKA HRUOGARDA JSOU PRAVDIVÁ. NEPRAVDIVÁ UVEĎ NA PRAVOU MÍRU A DOLOŽ JE ČÍSLEM ODSTAVCE ÚRYVKU, KDE LZE TVRZENÍ OVĚŘIT:

 1. Byl pohan.
 2. Zemřelo mu mnoho dětí.
 3. Nevlastnil hodiny.
 4. Jeho povinností bylo válčit.
 5. Železné nástroje byly v jeho domě běžné.
 6. Půda, na které hospodařil, mu patřila.
 7. Svojí prací živil obyvatelky kláštera.
 8. Neznal peníze.
 9. Jeho dům byl z nehořlavého materiálu.
 10. Byl svým pánem (nemusel nikoho poslouchat).

4) REFLEXE ŽÁKŮ – POZNÁMKY

Vyzvěte žáky, aby si do sešitu načrtli jednoduchou tabulku a zapsali si do ní vlastními slovy nejméně 5(?) informací o životě středověkého rolníka, které pokládají za nejcennější, nechť si také poznamenají otázky, které zůstávají. Mohou k tomu využít I.N.S.E.R.T. značky ve svojí kopii pracovního textu, ale i cokoli, co vyplynulo z diskusí se spolužáky, s vyučujícím nebo z plnění úkolů.

+ ?

5) DALŠÍ MOŽNOSTI STUDIA:

 • Nakresli několik komiksových okének nebo kreslený vtip k úryvku.
 • Chceš-li vědět více o životě středověkého rolníka, opatři si (třeba v knihovně) knihu českého archeologa a historika Zdeňka Smetánky Legenda o Ostojovi. O kapitole, která tě zaujme, připrav krátkou zprávu pro ostatní.
 • Uvař rodině k večeři nějaké jídlo středověkých rolníků. Mrkni třeba sem: http://recipes.medievalcookery.com/

Reflexe vyučovací jednotky (sebereflexe učitele, případně výběr z ohlasů a reakcí žáků na tuto vyučovací jednotku):

 • Pro tuto lekci je ideální získat 90minutový blok. Lze ji rovněž rozdělit do více 45minutových lekcí. S obojím mám zkušenost, první varianta je podle mého názoru efektivnější.
 • Každý žák potřebuje vlastní kopii pracovního textu.
 • Práce s tímto textem umožňuje nechat žáky pracovat vlastním tempem. Mám dobrou zkušenost s diferenciací v této lekci: někteří „vědátoři“ pracovali samostatně, četli rychle, vymýšleli názvy k více odstavcům, doplňovali další body do úkolů, kreslili komiksová okénka. Někteří žáci četli v malých skupinkách a úkoly plnili společně.
 • Hodina byla žáky vnímána jako velmi zajímavá, někteří si Breuersovu knihu následně vypůjčili v knihovně.
 • Získané vědomosti jsem ověřoval v testu, který obsahoval úkoly podobné těm v části 3 této metodiky („Rozhodni, která tvrzení jsou pravdivá…“, „V několika souvislých větách porovnej život rolníka ve středověku a dnes. Použij přitom pojmy…“)

Příloha:

  Pracovní text: úryvek z knihy německého historika Dietra Breuerse (275,5 kB, 441 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (6 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.