Náš časopis 2010 – 2. díl – Novinářská etika

Dalibor Dudek, 2. 9. (2010), Mediální výchova - Soutěž školních časopisů , 5 190 zobrazení

V novinářské etice se střetává svoboda slova s mírou vkusu, ochranou soukromí, hledáním pravdy a s právem na čest a důstojnost. Podívejme se, jak se etiky dotýkáme při práci na školních časopisech, a na co by žáci při tvorbě školních časopisů neměli zapomínat?

Školní časopis Školáček - ZŠ Vratimov

Školní časopis Školáček - ZŠ Vratimov

Svoboda slova je zaručená v ČR článkem 17 Listiny základních lidských práv a svobod, v USA Prvním dodatkem Ústavy. První jasné formulace etiky novinářské práce pocházejí již z první poloviny XX. století (Charta novináře v roce 1918 ve Francii, Etický profesní kodex v roce 1926 v USA). Velký význam sehrála Mezinárodní federace novinářů, založená roku 1954.

Deklarace ministrů států zúčastněných na 4. Evropské konferenci o politice hromadných sdělovacích prostředků konané v Praze v prosinci 1994 uznala v bodě 11 c, že „novináři mají právo přijímat své vlastní samoregulační normy, např. ve formě etického kodexu.“

U nás roku 1995 Rada České televize schválila její Statut. Součástí statutu je i Kodex ČT, který řeší povinnost vést jasnou čáru mezi informacemi v podobě zpráv a názory k informacím. Syndikát českých novinářů vydal roku 1998 Etický kodex novináře. Je závazný pro členy Syndikátu. Etický kodex obsahuje části věnované právu občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace, požadavky na vysokou profesionalitu novinářské práce a důvěryhodnost, slušnost a serióznost médií. Seriózní médium zpracovává významná témata, oslovuje odborníky, umožňuje polemiku a diskusi. V článcích se drží časových souvislostí, používá přesné termíny, pracuje s ověřenými informacemi.

Při pohledu na školní časopisy jsme se ve vyhodnocování soutěže „Náš časopis 2010″ zaměřili především na originalitu textů a obrázků. Různé přebírané texty či obrázky je možné jednak považovat místy za plagiáty, neboť ne vždy jsou doplněny informacemi o zdrojích či autorovi, ale také jsou uvnitř časopisu vesměs zbytečné. Poškozují jeho kvalitu tím, že časopis přestává být zcela původním.

Mezi další kritéria patří důvěryhodnost. Ta je dána řadou faktorů, zejména autorstvím u textů, případně doplněným o e-mailovou adresu autora, dlouhodoběji prosazovanou kvalitou původních textů a obrázků. Je potřebné nezapomínat také na autorství u fotografií a dalších obrázků. Důvěryhodnost souvisí i se slušností tónu zveřejněných textů, které mohou vyjadřovat různé úhly pohledu na danou věc, nicméně vždy bez napadání a vulgarismů. Autoři textů a obrazové části mají přiznávat zdroje informací všude tam, kde není zdrojem osoba, která se cítí nějak ohrožena a je potřebné ochránit její soukromí.

Samozřejmě, že výběr témat pro školní časopisy a jejich zpracování má za účel také pobavit. I v této části se však cení původní tvorba. Její styl je jistě familiárnější. Nejde o témata závažná, ale o taková, která mají spíše zapůsobit na city, pobavit. Zde je velký prostor pro různé ankety, texty a fotografie z dění ve třídách, foto příběhy i komiksy. Základním kritériem kvality zábavné složky časopisu však zůstává slušnost.

Naprostá většina školních časopisů splňovala mnohá kritéria novinářské etiky. Jde však o to, nezapomínat na některé zdánlivé drobnosti, jako jsou zdroje informací, jejich ověření, autorství, slušný tón. Vítězem soutěže „Náš časopis 2010″ se v kategorii „Novinářská etika“ stal časopis Školáček, který tvoří žáci ze ZŠ Vratimov v Datyňské ulici.

Téma novinářské etiky má velmi blízko k jednomu z nových témat školních vzdělávacích programů – etické výchově. Základní škola Vratimov má na svých internetových stránkách zajímavý příspěvek k tomuto tématu – Žákovské desatero.

Příloha:

  Školní časopis Školáček (ukázka) (704,0 kB, 106 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Zdroj:

• Syndikát novinářů České republiky: http://syndikat-novinaru.cz/1/6/42/dokumenty/etika
• Žákovské desatero: http://www.zsvratimov.cz/view.php?cisloclanku=2007050003

Další díly seriálu:

• Náš časopis 2010 – 3. díl – Fotografie a foto příběh: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-soutez-casopisy/nas-casopis-3
Náš časopis 2010 – 1. díl – Přehled kritérií a vítězů jednotlivých kategorií soutěže: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-soutez-casopisy/nas-casopis-1

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (zatím nehodnoceno)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.