Příprava na vyučování: Vytváření představ a slohové vyučování

Ludmila Kovaříková, 28. 4. (2011), Čtenářská gramotnost - Čtenářské strategie, Čtenářská gramotnost - Tipy do výuky , 11 785 zobrazení

Přečtěte si, jakým způsobem učí strategii vytváření představ Ludmila Kovaříková, jaké texty pro rozvíjení této dovednosti vybírá a jak strategii dále využívá při slohovém vyučování. Součástí článku jsou i ukázky z vyplněných pracovních listů, ve kterých jsou zachyceny jednotlivé představy žáků.

Vzdělávací oblast, obor, průřezové téma nebo vyučovací předmět:

 • Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk a literatura

Ročník:

 • 6. ročník ZŠ

Jeden cíl základního vzdělávání, kterého je ve vyučovací jednotce dosahováno:

 • Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

Jedna klíčová kompetence, která je rozvíjena ve vyučovací jednotce:

 • Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Použité metody:

 • Řízená imaginace, samostatná práce s pracovním listem, diskuze

Podrobný popis vyučovací jednotky:

Cíl vyučovací jednotky:

 • Vytváření představ na základě textu
 • Tvorba vlastního textu k představování

Nejvyšší hladina Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, které je dosahováno:

 • Pochopení, syntéza

Očekávaný výstup vzdělávacího oboru:

 • Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Učivo:

 • Popis

Rozsah vyučovací jednotky:

 • 1 hodina

Průběh vyučování:

Vysvětlení cíle žákům:

Často se stává, že popisy v knihách přeskakujeme, protože nás nudí. Dokonce ani jako slohový útvar není popis příliš oblíbený. Já vám dnes chci ukázat, jak se můžeme u popisu bavit. Souvisí to také s tím, co probíhá v mysli zkušeného čtenáře, s obrazy, které vytváří naše mysl během čtení. Jakoby nás mozek na chvíli vzal na místo, o němž čteme, takže prostor, vytvořený naší fantazií, vnímáme téměř jako skutečný.

Evokace:

Zkušený čtenář zapojuje při vytváření představ všechny smysly, nejen zrak. Zkusme si představit, že se dotýkáte kůry stromu, plyšového medvídka…, že jste olízli citrón…(Žáci se většinou zašklebí.) Zaposlouchejte se do tikání budíku. A teď se přemístěte do maminčiny kuchyně. Co zrovna vaří? Jakou cítíte vůni? Když se vžijete do tohoto světa představ, můžete cítit různé pocity. Představte si například, jak se cítíte při zkoušení, při probuzení pondělního rána, o Vánocích…

Aktivity před čtením:

A teď si představte čarodějnici. Jak vypadá? Jak vypadá její příbytek?

Čtení:

Čtu nahlas ukázku z knihy Harry Potter a relikvie smrti, žáci text sledují očima nebo jen poslouchají. Jejich úkolem je soustředit se na své představy. Po čtení žáci popisují své představy. Opět provádím žáky jednotlivými smysly. Ptám se především na detaily, např. nejen jakou vůni cítili a co slyšeli, ale také, co si přesně představili pod spojením neuvěřitelně špinavý pokoj, kde si představili kupy knih, jak byly knihy uspořádány, jakou barvu měla komoda, jak byly umístěny svíčky, jakou měly barvu a velikost. Zajímají mě i věci, které nebyly zmíněny, např. zda si všimli ve své představě koberce nebo závěsů, jaké byly barvy apod. Diskusi ukončíme otázkou, zda se jejich původní představa před čtením shodovala s popisem v ukázce.

Ve druhé části rozdám pracovní listy. Žáci si mohou zvolit příbytek jakékoli pohádkové bytosti (např. peklo, zámek, perníková chaloupka…) a popsat, jak ho jednotlivými smysly vnímají.

Reflexe:

Diskutujeme se žáky o tom, který ze smyslů se jim nejlépe popisuje (obvykle zrak), který nejhůře (obvykle chuť, protože je nenapadne, co by mohli v příbytku pohádkové bytosti okusit.), z jakého úhlu příbytek vidí.

Reflexe vyučovací jednotky (sebereflexe učitele, případně výběr z ohlasů a reakcí žáků na tuto vyučovací jednotku):

 • Hodina obvykle žáky velmi baví. Často je potřeba děti vracet k detailům, které sice vnitřním zrakem vidí, ale v popisu neuvádějí. Během samostatné práce proto procházím mezi žáky a ponoukám je k popisování podrobností. V pozdějších hodinách slohového vyučování se k popisu s představami vracím, např. skupinovou prací, při které vytvářejí ucelený popis příbytku čarodějnice. Trvám také na využití představ ve slohových pracích.

Přílohy:

  Tabulka s jednotlivými smysly (228,0 kB, 677 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Ukázky z prací žáků zachycující jednotlivé představy (1,2 MB, 534 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Text z knihy Harry Potter a relikvie smrti (93,5 kB, 461 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Zdroje:

 • Rowlingová, Joanne: Harry Potter a relikvie smrti, Albatros, Praha 2008

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (4 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.