Ze zákulisí školního časopisu GAG-BEN – Rozhovor na dálku 3

Dalibor Dudek, 10. 12. (2012), Mediální výchova - Školní časopisy, Mediální výchova - Soutěž školních časopisů , 5 995 zobrazení

Přečtěte si zajímavé odpovědi redaktorek časopisu GAG-BEN ze Základní školy Třebíč, Benešova, www.zsbenesova.cz. Na otázky odpovídaly žákyně Terezie Mutlová, Karolína Křečková a Michaela Doležalová a paní učitelka Eva Pokorná.

Přivedla vás soutěž Náš časopis k založení časopisu? Pokud ne, popište prosím, jak váš časopis vznikl a jeho historii do dnešních dnů.

Historie vzniku našeho časopisu i jeho další osudy jsou již popsány na stránkách www.sotkoviny.cz (více viz níže uvedený text paní učitelky Evy Pokorné).

Podnítila vás soutěž Náš časopis (Kvalitní školní časopis) k vylepšení časopisu? Jestliže ano, co všechno se vám už podařilo vylepšit? A co ještě plánujete zlepšit? Co se vám naopak moc nedaří? Proč?

Soutěž Náš časopis rozhodně k vylepšení našeho časopisu přispěla. Díky různým připomínkám a radám jsme vylepšili grafiku, snažili se zkvalitnit fotografie, doplnili jsme reportáže, vytvořili fotoreportáž, obnovili kreslený komiks, zařadili více dětské umělecké tvorby. Dbali jsme na to, abychom vylepšili vše, co nám bylo doporučeno. Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi titul Kvalitní školní časopis, věříme, že se nám to podařilo. Rádi bychom pravidelně zařazovali fotostory.

Stále se nám však nedaří dodržet termíny k odevzdání článků i závěrečnou uzávěrku. Pořád si myslíme, že máme dost času, že to stihneme. Pak se divíme, že nás šéfredaktorka a hlavně paní učitelka pronásleduje, upomíná maily, neboť čas k odevzdání téměř vypršel. A jako obvykle mnozí z nás finišují, aby to, co slíbili, odeslali.

Naším velkým úkolem také pořád zůstává pravidelná aktualizace webových stránek časopisu.

Jak vzniká jedno číslo vašeho časopisu? Kolik času mu věnujete? Jak funguje vaše redakce (počet redaktorů, redakční pozice…)? Jak máte rozděleny činnosti v redakci? Jak vznikají jednotlivé články?

Vymyslíme téma daného čísla, do jednotlivých rubrik se snažíme napsat vhodné texty, rubriky doplňujeme články, které se týkají akcí školy nebo našich vlastních zážitků. Vytváříme fotostory, fotoreportáže, kreslené komiksy nebo ankety.

Pravidelně se scházíme na hodinu a půl každý týden, když je potřeba i častěji, v naší redakci nebo v počítačové učebně. Jinak pracujeme na textech doma podle rozsahu textů.

V letošním roce je redakce složena z 11 redaktorů, šéfredaktorky, jejího zástupce a naší koordinátorky, která zároveň učí na naší škole.

Kolik čísel časopisu za rok vydáte? V jakém nákladu časopis vychází? Jak ho financujete, propagujete, šíříte?

Za rok vydáme čtyři čísla o rozsahu asi 48 stran, každé v nákladu cca 150 ks. Časopis tiskne tiskárna Akcent, financuje jej Sdružení rodičů ZŠ Třebíč, Benešova, občas se nám podaří najít i sponzora. Časopis je zasílán na různé instituce, osobnostem, s nimiž jsme dělali rozhovor, časopis se tak dostává i do zahraničí, v městské knihovně je k dispozici veřejnosti.

Žáci jsou upozorňováni na prodej časopisu předem školním rozhlasem a upoutávkami na nástěnkách. Redaktoři prodávají časopis u vchodu školy, o přestávkách v redakci, či jej osobně roznášejí po třídách. Cena jednoho čísla je 10 Kč, výtěžek je použit na vydání dalšího čísla. Časopis si získává stále více čtenářů, většinou musíme žádat ještě o dotisk.

Co je na vydávání časopisu nejsložitější? Jak motivujete žáky, aby se do této činnosti zapojili?

Pro naši redakci je nejobtížnější dodržet uzávěrky. Žáci nepotřebují motivaci, žáky to baví.

V čem vidíte největší přínos práce na časopisu?

Rozvíjíme si slovní zásobu, učíme se komunikovat s cizími lidmi, seznamujeme se se známými a významnými osobnostmi.

Kdybyste měli ostatním školním časopisům dát nějakou radu, jak by zněla?

Určitě do „školních časopisů“ jděte! Pro žáky je to zábavné i přínosné.

Kdybyste ostatním školám, které ještě nezačaly vydávat časopis, měli něco poradit, co by to bylo?

Najít partu lidí, které by bavilo časopis vydávat a podílet se na jeho tvorbě.

• Kdo z redakce tento Rozhovor na dálku vedl: Terezie Mutlová, Karolína Křečková, Michaela Doležalová

• Webová adresa, kde jsou vaše časopisy k dispozici: http://www.zsbenesova.cz

• A ještě důležité informace od paní učitelky …

GAG-BEN – časopis, který inspiruje, pobaví, informuje

Eva Pokorná

Školní časopis GAG-BEN čtenáři „Šotkovin“ dobře znají. Patří mezi časopisy, které byly na jejich stránkách představeny.

Tedy také vědí, že již několik let pracujeme v počítačovém programu ADOBE CREATIVE SUITE, jehož části Adobe In Design a Photoshop nám při úpravě textů, fotografií a celkovém zpracování výrazně pomáhají. Starší žáci se s tímto programem seznámili a umějí v něm pracovat. Své zkušenosti předávají mladším redaktorům. V redakci v letošním roce pracuje 13 redaktorů, z toho 8 nových ze 6. ročníku. S tímto programem se také někteří z redaktorů seznámili na výborném semináři v Litomyšli. (Škoda, že projekt, který byl pro mladé novináře velmi inspirativní a poučný, končí. Rady, které redaktoři školních časopisů v průběhu celého projektu získávali, byly velmi cenné.)

Redaktoři se pravidelně jednou týdně scházejí v rámci nepovinného předmětu (pokud je třeba i častěji) v počítačové učebně či v redakci. Vedení školy nám uvolnilo a vybavilo místnost pro redakční činnost.

Žáci navrhují náměty článků, vyhledávají informace, s nimiž dále pracují, tvoří ankety, dělají rozhovory (ty jsou zpravidla zasílány k autorizaci), píší reportáže. Samostatně zpracovávají témata, ve kterých přemýšlejí o nejrůznějších problémových situacích ve škole i mimo ni. Formulují své myšlenky a názory, uvědomují si zodpovědnost za svá rozhodnutí (podpis pod článek). Využívají informační a komunikační prostředky a technologie (PC, diktafon). Seznamují se se základy redakční práce, s pravidly layoutu. Nezapomínáme ani na novinářskou etiku.

Redaktoři píší texty ve „wordu“. Ty pak kontrolujeme, opravujeme a zařazujeme do jednotlivých rubrik. Vybíráme vhodné fotografie a upravujeme je. Vzhledem k časové náročnosti je konečné zpracování na koordinátorce časopisu. Po zkušebním tisku celé pročítáme, kontrolujeme nejen případné chyby, ale i grafickou úpravu apod. Potom teprve předáváme časopis připravený ve formátu PDF tiskárně. Přes veškerou kontrolu si občas tiskařský šotek zařádí. Po zpracování každého čísla společnou práci hodnotíme. Rezervy máme stále ještě v dodržování dohodnutých termínů (uzávěrka).

Školní časopis GAG-BEN byl v posledních třech letech na různých soutěžích vysoko hodnocen. Naši čtenáři jsou o jeho úspěších pravidelně informováni. V letošní soutěži o nejlepší časopis roku se jim podařilo získat následující ocenění: 2. místo za titulní stranu, 1. místo za grafiku a především obhájit prvenství v kategorii 2. stupně základních škol a získat titul „Časopis roku 2012“.

Redaktoři mají pocit, že je správné vyjadřovat se k dění kolem sebe, ptát se na názory druhých. Chtějí si zlepšit svůj ústní i písemný projev. Možná z nich nebudou novináři, ale určitě se jim budou získané znalosti a zkušenosti hodit v každé profesi. Zatím se snaží svou redaktorskou práci zkvalitnit, aby školní časopis GAG-BEN opravdu své čtenáře inspiroval, pobavil a informoval.

Děkujeme redaktorům i paní učitelce za odpovědi!

Příloha:

  Školní časopis Gag-Ben, listopad 2012 (7,0 MB, 13 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

 

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (2 hlasů, průměr: 3,50 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.