Názorová žurnalistika – 1. díl – Fejeton

Dalibor Dudek, 7. 7. (2011), Mediální výchova - Školní časopisy , komentář , 19 292 zobrazení

Fejeton (z fr. „lístek“), poznámka pod čarou (podčárník), je novinářský žánr užívaný jako určitý protějšek k hlavním článkům. Ukazuje většinou všední věci ve vtipné, neotřelé formě. Autor vychází mnohdy z vlastních zážitků, přináší nečekané pohledy na věc, vede čtenáře k zamyšlení. Užívá v textu nezodpovězené otázky. Však také jedna tvoří titulek snad nejznámějšího českého fejetonu: Kam s ním?

Formy fejetonů

Autoři jednotlivé formy míchají dohromady, přesto lze vysledovat určitá směřování textu. Časté obracení se na čtenáře, útočení na názory jiných, satirický tón…Fejeton lze tudíž napsat jako:

  • Fejeton – beseda, vlastně rozhovor se čtenáři. Tento typ fejetonu užíval například Jan Neruda, obracel se v něm přímo na čtenáře. Najdete v něm spojení „co myslíte…“, „co vy na to?…“ „co bych vám říkal..“ a podobně.
  • Polemický fejeton, který slouží autorovi k vyvracení názorů a seznámení čtenářů se svým viděním problému. Autor usiluje získat čtenáře na svou stranu. Ani zde nechybí svěží styl, odlišný od úvahy nebo eseje.
  • Satirický fejeton, jenž je bezesporu nejčastější formou fejetonu. Je na satiře postavený. Karel Štorkán, autor knihy Umění fejetonu, k tomu uvádí: „Vysoce se hodnotí správně zaměřený vtip, duchaplný výpad, ostrý šleh, výraznost slova, adresnost a literární zdatnost autora.“

Jak psát fejetony? Důležité je:

  • Věnovat nejprve svůj čas četbě dobrých fejetonů (doporučené zdroje pod textem aj.).
  • Vědět o čem psát, s jakým záměrem. Záměr je cílem, kterého chce autor dosáhnout napsáním textu. Může to být stejně tak úsilí čtenáře pobavit, jako přivést k zamyšlení.
  • Upoutat titulkem. Jeho podobu nesvazují žádná pravidla.
  • Soustředit celý text na jedno téma, jeden předmět, fakt nebo myšlenku.
  • Zvolit vhodný styl. Neužívat složitá a těžko srozumitelná souvětí. Jazyk fejetonu je přátelský a spíše hovorový. Nesmí chybět nadhled. Autor je vypravěčem, který uvažuje i popisuje. Užívá častěji tázací, a především krátké věty.
  • Nevkládat do závěru shrnutí. Fejeton často končí bez odpovědi. Jeho závěr může i nemusí být otevřený; neměl by však čtenáři problematiku vysvětlovat.

Doporučené zdroje – webové adresy – fejetony:

• Burian, Jan: Fejetony: http://www.janburian.cz/index.php?node=119&catid=112
• Čapek, Karel: Nedělní fejetony Karla Čapka: http://www.lidovky.cz/ln_nazory.asp?klic=159009&o=0
• Čapek, Karel: Zahradníkův rok: http://www.mlp-old.cz/karelcapek/
• Fejetony slavných: http://www.ctivo.cz/category/fejetony-slavnych
• Křesťan, Rudolf: Podkovaná blecha, úryvek: http://www.ctenarsky-denik.cz/Rudolf-Krestan-Podkovana-blecha-16576
• Neruda, Jan: Kam s ním: http://tenkrat.webnode.cz/news/fejetony/
• Vaculík, Ludvík: Fejetony: http://www.ludvikvaculik.cz/index.php?pid=3

Doporučené zdroje – krásná literatura – fejetony:

• Devátá, Ivanka: Vůně posečené trávy, Motto, 2010
• Klíma, Ivan: Kruh nepřátel českého jazyka, Hynek, Praha 1998
• Poláček, Karel: Mariáš a jiné živnosti, nakl. Franze Kafky, Praha, 2007
• Skácel, Jan: Jedenáctý bílý kůň, Blok, Brno, 1996

Obálka knihy Fejetony napsal a čte Rudolf Křesťan

Obálka CD Fejetony napsal a čte Rudolf Křesťan

Doporučené zdroje – CD – fejetony:

• Křesťan, Rudolf: Fejetony Rudolfa Křesťana, 2 CD, Popron, 2009

Doporučená odborná literatura:

• Osvaldová, Barbora – Halada, Jan: Praktická encyklopedie žurnalistiky, Libry, Praha, 2002
• Štorkán, Karel: Umění fejetonu, Novinář, České Budějovice, 1979

Další díly seriálu a články:

• Dudek, Dalibor: Recenze – 1. díl – Jak recenzovat knihy, případně počítačové nebo deskové hry: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-casopisy/recenze-1
• Dudek, Dalibor: Recenze – 2. díl – Pár slov k filmové recenzi: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-casopisy/recenze-2
• Dudek, Dalibor: Knižní recenze: http://www.sotkoviny.cz/jak-na-casak/jak-na-recenzi/1
• Dudek, Dalibor – Sárközi Radek: Jak psát kvalitní diskusní příspěvky pod články na internetu: http://www.sotkoviny.cz/jak-na-casak/jak-na-komentar/jak-psat-diskuzni-prispevky
• Srpová, Tereza: Recenze – 3. díl – Píšeme recenzi se Šotkem: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-casopisy/recenze-3
• Srpová, Tereza: Recenze deskové hry: http://www.sotkoviny.cz/jak-na-casak/jak-na-recenzi/2
• Redakce: Posílejte nám recenze od svých žáků!: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-casopisy/posilejte-recenze-zaku
• Šrámková, Jana: Co mají všechny recenze společné: http://www.sotkoviny.cz/jak-na-casak/jak-na-recenzi/3

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (10 hlasů, průměr: 4,60 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

, Komentář

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.