Blog jako alternativa školního časopisu – 2. díl – Fotoblog: učíme žáky vnímat obraz

Michal Černý, 15. 12. (2011), Mediální výchova - Školní časopisy , 9 204 zobrazení

Oblast tvůrčího psaní nemusí být omezena jen na tvorbu klasických textů, ale může zasahovat také do dalších publikačních oblastí jako je právě tvorba fotografií a jejich komentářů. V následujícím článku se podíváme na to, jak je možné spojit fotoblog s tvorbou textů a redakční prací vůbec.

Český pedagog, teolog a filosof Tomáš Špidlík v jedné ze svých knih popisuje rozdíl v mentalitě východních Slovanů a západní civilizace. Člověk západu se snaží skutečnost popsat na počátku slovy, a až když zjistí, že mu druhý vůbec nerozumí, přistoupí ke kreslení obrázku, který podle něj skutečnost nějak ozřejmí i těm méně chápavým. Východní Slovan namaluje obraz, a až když jej druhý nepochopí, snaží se jej vysvětlit. Bez ohledu na to, zda tento postřeh je či není příliš generalizující, naše kultura chápe určité napětí mezi slovem a obrazem.

Každý přirozeně cítí, že pokud popíše obraz slovy, nevystihne ho celý. Je to podobné, jako kdybychom člověka popsali za užití všech speciálních i univerzálních věd – řekneme o něm mnohé, ale ne všechno. Myslím, že tento moment by si žáci měli uvědomovat; různé umělecké prostředky nedokáží zachytit přesně totéž. Nemají stejnou vyjadřovací schopnost (pokud se někdy dostanou k teoretické informatice či teorii informatiky uvidí, že jde o rys mnohem hlubší, než by se na první pohled mohlo zdát).

V dnešním článku se proto pokusíme spojit obraz a slovo ve fotoblogu, který, jak již název napovídá, stojí někde právě uprostřed. Na jedné straně dává dostatek místa pro obraz, který hraje dominantní roli, ale je zde přítomná také jeho interpretace. Studenti navíc obě složky tvoří sami, a tak se mohou naučit popisovat určitý jev či situaci mnohem plastičtěji, než by jim umožnila jen jedna jediná forma.

Ukázka z www.foto-book.cz

Ukázka z www.foto-book.cz

Jak jsme již naznačili, fotoblog není internetová galerie fotografií, ale jde v něm právě o spojení fotografie a psaného textu. Někteří autoři nabízejí i možnost kombinace hudby a snímku, což může být také zajímavou cestou k uměleckému chápání světa kolem nás. My se ale zaměříme spíše na textové varianty.

Jak na fotoblog

Pokud se s žáky rozhodnete vytvářet fotoblog, možná se vám bude hodit několik základních tipů, které se při tvorbě osvědčují a vytvářejí prostor pro kvalitní výsledek. V prvé řadě je důležitá soustavnost. Fotoblog má smysl spíše jako delší projekt, jinak mnoho nepřinese ani autorovi, ani čtenáři. Osobně bych doporučoval délku nejméně dvou až tří měsíců s frekvencí jeden až dva snímky týdně s patřičným komentářem. Je to dost dlouhá doba na to, aby o věcech mohli žáci začít přemýšlet, naučili se je technicky zvládat a získali alespoň základní dovednosti v oblasti interpretace či komentáře fotografie.

Je dobré vybrat téma fotoblogu a to hned z několika důvodů. Předně většina nebude vědět jak začít, nebo s jakými nástroji pracovat. Pokud je navíc dáno jedno téma pro celý blog, vede to zcela přirozeně k hlubšímu zamyšlení se nad tématem. Vše je navíc zajímavější i pro případné čtenáře, dílo má hlavu a patu a může být zdrojem zajímavých podnětů pro další rozvoj žáků. Osobně doporučuji téma spíše civilní: Můj všední den, život ulice, atmosféra města, nový úhel pohledu nebo třeba člověk. Pokud se pro podobný projekt rozhodnete s deváťáky nebo jinou vyspělou třídou, je možné volit i témata mnohem náročnější jako je krása, čas a prostor nebo štěstí. Doporučuji dát vždy více témat na výběr, aby si každý mohl vybrat, co ho zajímá, ale současně dodržovat jejich naplňování.

Je vždy velkou otázkou, jak text k fotografii psát. Dříve se upřednostňovala interpretace toho, co je na snímku zachyceno, což ale (dle mého názoru) není správná cesta. Doporučoval bych raději textové doplnění nebo objasnění snímku – kdy vzniknul, proč, jakou technikou, co se během toho událo. Případně je možné jít cestou úvahy, kterou bude snímek doplňovat.

Podle toho, jaký bude poměr textu a obrazu, doporučuji také zvolit vhodnou publikační platformu, čemuž se budeme ještě věnovat v samostatném článku, ve kterém podrobně popíšeme typově nejdůležitější služby.

Co je třeba žáky naučit?

Je vždy otázkou, co vše by měli žáci umět dříve, než se pustíme do podobného projektu, a co by měl mít pedagog pro tyto účely nachystáno. Bez čeho se nelze obejít je již zmíněná publikační platforma, tedy služba, kterou budou studenti používat pro tvorbu foto blogů. Přikláněl bych se k tomu ukázat nejvýše dvě, které budou učiteli nejvíce vyhovovat – jednu zaměřenou obrazově, druhou spíše textově orientovanou. S těmi je nutné žáky seznámit, ukázat jim, jak se systém ovládá, jaké jsou jeho možnosti, a na co si naopak dát pozor.

Druhou oblastí je obsluha fotoaparátu. Dnes se dají velice dobré snímky dělat také mobilním telefonem, takže často ani není třeba speciální foto technika. Je dobré říci několik slov k tomu, jak se pozná technicky dobrý snímek, co je to kompozice, zlatý střed atp. Doporučuji hojně doplnit obrázky. Jde o část přípravy, která nezabere více než hodinu, ale pro řadu žáků to bude první okamžik, kdy se nad technikou focení zamyslí více, než jen jaké zmáčknout tlačítko na kompaktním fotoaparátu.

Volitelnou částí je pak softwarová úprava snímků. Jsem toho názoru, že by se fotoblog měl dělat v těsné návaznosti na probrání tohoto tématu v informatice nebo ve výtvarné výchově. Funkce jako je ořez, vyrovnání, ostření nebo odstranění šumu jsou něčím, co je nutné naložit na téměř libovolný snímek. Další úpravy a funkce jsou pak spíše na zvážení.

Závěrem

Nyní již stačí jen zadat témata (případně je možné žákům dovolit něco, co je osobně zajímá) a pustit se do focení. Výsledky mohou být průměrné, ale také fenomenální. Žáci budou vedeni k tomu, aby se na svět kolem sebe dívali z více stran a užívali různé prostředky k jeho popisu. Systematickou textově-tvůrčí činností na jedno téma se mohou naučit promýšlet věci hlouběji než jen v jednorázové činnosti nebo jednom článku. I v tom může být přínos fotoblogu. Jistě není možné zapomínat na to, že by měl pedagog během celého projektu výsledky práce žáků průběžně kontrolovat a jejich činnost vhodným způsobem stimulovat a podněcovat.

Zdroje:

• Černá, M. – Černý, M.: Fotografie jako téma výtvarné výchovy, fyziky i ICT: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/13605/FOTOGRAFIE-JAKO-TEMA-VYTVARNE-VYCHOVY-FYZIKY-I-ICT.html
• Vaňková, J. – Černý, M.: Nová kultura v informační společnosti: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/13731/NOVA-KULTURA-V-INFORMACNI-SPOLECNOSTI.html
• Černý, M.: Fotoblog rychle a zdarma: http://www.lupa.cz/clanky/fotoblog-snadno-rychle-a-zdarma/
• Gantnerová, I. a kol. : FOTO-BOOK.CZ.: http://www.foto-book.cz

Příloha:

  Ukázka z Foto-booku (313,0 kB, 9 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

Další díly seriálu:

• Blog jako alternativa školního časopisu – 1. díl – V čem je lepší?: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-casopisy/blog-jako-skolni-casopis-1

•Blog jako alternativa školního časopisu – 3. díl – Jaký web vybrat pro fotoblog?: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-casopisy/blog-jako-skolni-casopis-3

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (9 hlasů, průměr: 4,67 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.