Pohled na finské kurikulum pro základní vzdělávání – 2. díl – Mateřský jazyk

Ladislava Whitcroft, 27. 7. (2010), Čtenářská gramotnost - Inspirace ze zahraničí , 4 923 zobrazení

V tomto díle našeho seriálu se zaměříme na předmět finština jako mateřský jazyk. Poskytneme překlad cílů, základního obsahu, popisu žádoucího výkonu žáka a tzv. kritérií výsledného hodnocení žáka.

V úvodní části finského kurikula se praví, že hlavním cílem vyučování mateřského jazyka a literatury je podnítit zájem žáků o literaturu a vzájemnou interakci. Důležitost pozitivního vztahu k četbě je také opakovaně zdůrazňována i v samostatných oddílech pro jednotlivé ročníkové skupiny.  S tím souvisí i důraz, který dokument klade na pozitivní zážitek z četby, na schopnost vybrat si zajímavé a přiměřené materiály a schopnost správně používat knihovnu. Tento přístup se Finsku vyplatil, protože kladný vztah žáků k literatuře se ukázal být hlavním faktorem finského úspěchu v oblasti čtenářské gramotnosti, kterého země opakovaně dosáhla v průzkumech PISA.  Dále je zdůrazněno komunitní pojetí jazyka, tedy schopnost správně používat jazyk v komunitě, ve které jedinec žije. Vyučování se dále musí zakládat na žákových jazykových a kulturních dovednostech a zkušenostech a musí poskytovat příležitost pro různorodou komunikaci, čtení a psaní, kterými si žáci budují svou identitu a sebeúctu. Cílem je, aby se z žáků stali aktivní a morálně zodpovědní uživatelé jazyka, kteří se aktivně podílejí na kultuře a životě společnosti.

Dále se v dokumentu poeticky praví, že žáci během procesu výuky mateřského jazyk a literatury získávají nejen prostředky sloužící ke zkoumání reality, ale zároveň i možnost vymanit se z reality, vytvořit nové světy a propojit starší poznatky s novými kontexty.

S ohledem na druhy textů, se kterými žáci pracují, kurikulum klade důraz na jejich široký záběr. V neposlední řadě se zdůrazňuje, že jazyk je jak předmětem, tak i nástrojem učení.

Zdroje:

· National Core Curriculum for Basic Education 2004: http://www.oph.fi/english/publications/2009/national_core_curricula

· The Finnish success in Pisa – and some reasons behind it: Pisa 2003: http://ktl.jyu.fi/img/portal/8302/PISA_2003_screen.pdf

· The Finnish education system and Pisa: Helsinky University Print 2009: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm46.pdf

Další díly seriálu:

• Pohled na finské kurikulum pro základní vzdělávání – 1. díl – Obecná charakteristika: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/finske-kurikulum-1
• Pohled na finské kurikulum pro základní vzdělávání – 3. díl – Finština jako mateřský jazyk (překlad dle jednotlivých ročníků) 1. – 2. ročník: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/finske-kurikulum-3

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.