Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 2. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 0,5

Silvie Kratochvílová, 20. 7. (2010), Čtenářská gramotnost - Inspirace ze zahraničí , 5 460 zobrazení

Úroveň 0,5

Žáci chápou, že směr psaného textu je zleva doprava. Rozeznávají některá písmena abecedy a jsou si vědomi vztahu mezi písmeny a hláskami. Správně čtou známá slova, například slova v názvech jednoduchých textů nebo nápisy na předmětech ve třídě. Jsou schopni převyprávět hlavní myšlenky textu – například poté, co jim někdo přečte příběh z obrázkové knihy nebo se na něj podívají na videu. Předvídají události textu z informací na obalu nebo z ilustrací.

Na úrovni textu:

• Žáci si uvědomují, že tištěné slovo zůstává uchováno v nezměnitelné formě.

• Žáci určí pravděpodobné téma textu a předvídají myšlenky a události, které by mohly být zmíněny, přičemž používají informace, které jim sděluje obal knihy.

• Žáci propojí ilustrace s již získanými znalostmi textů a daného tématu.

• Žáci vyberou příběh, se kterým se mohou ztotožnit.

• Žáci čtou nahlas jednoduché slovní obraty a věty.

• Žáci začínají chápat základní pravidla psaného textu. Prstem sledují čtený text, sledují text očima ve správném směru, obrací stránky a chápou rozdíl mezi psaným textem a ilustrací.

• Žáci si vybavují slova a věty jednoduchých příběhů, které slyšeli dříve (například: Bylo nebylo…). Tyto věty jsou schopni přirozeně a plynně vyslovit.

• Žáci čtou věty, v nichž se opakují slova a které se rýmují. Doplňují slova do rýmů.

• Žáci odpovídají na přímé otázky a doplňují vyřčené věty: Co řekla slepička? Slepička řekla… Co by si slepička myslela, kdyby…?

• Žáci předvídají, co bude v příběhu řečeno dále. Např. A potom spolu žili šťastně a spokojeně…

• Žáci se zamýšlí nad tím, jak se určitá postava cítí.

• Žáci navrhují možné důvody, proč autor nebo výtvarník použil určité charakteristické rysy. Např. Proč asi výtvarník nakreslil slepičku právě takto?

• Žáci propojují události příběhu a pocity postav s vlastními pocity a událostmi svého života. Například: Kdy ses naposledy cítil jako slepička v příběhu?

• Žáci za pomoci textu a ilustrací převypráví vlastními slovy hlavní myšlenky.

Na úrovni slovní zásoby

• Žáci rozpoznají psanou formu vlastního jména. Jsou schopni přečíst i jména některých dalších spolužáků, přičemž vychází z prvního písmene slova a z dalších vnějších znaků slova. V některých případech se jim pletou slova se stejnými písmeny.

• Žáci začínají užívat terminologii (písmeno, slovo a věta).

• Žáci začínají propojovat psaná slova se známými objekty a lidmi. Například si spojí psané slovo s předmětem ve třídě a uvědomují si, že psané slovo může označovat nějakou věc, například tabuli, okno, knihu.

• Žáci se učí rozpoznávat některá slova pomocí jejich výrazných vnějších znaků.

Na úrovni fonologické

• Žáci imitují hlásky.

• Žáci imitují vyřčené dvě nebo tři hláskové skupiny a na krátkou dobu udrží v paměti sérii dvou nebo tří hlásek.

• Žáci navrhují rýmující se slova.

• Žáci spojují hlásky.

Pozornost, sebeřízení (schopnost řídit vlastní aktivity za účelem dosažení určitého cíle)

• Žáci udrží pozornost nad textem až do konce hlasitého čtení (může číst i někdo jiný).

• Žáci prokazují zájem a připravenost předvídat slova, přičemž vychází ze smyslu věty, kterou čtou.

• Žáci začínají užívat pozornost strategicky, např. podívají se nejprve na obrázky a pak na slova.

• Žáci se zajímají o to, co bude následovat (například chtějí otočit stránku, aby zjistili, co se stane).

Písmena a názvy písmen

• Žáci rozeznají nejpoužívanější písmena a rozdělují je na základě jejich tvaru.

• Žáci identifikují písmena, která viděli během předchozích aktivit zaměřených na procvičování vizuální paměti.

• Žáci jsou schopni vyjmenovat nejpoužívanější písmena.

• Žáci jsou schopni k některým hláskám přiřadit písmena.

Zdroj:

• English Developmental Continuum: http://www.education.vic.gov.au/

Další díly seriálu:

• Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 1. díl – Úvod: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/australske-kontinuum-cteni-1
• Australské vývojové kontinuum pro oblast čtení – 3. díl – Překlad dle jednotlivých úrovní: Úroveň 1: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/australske-kontinuum-3

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.