Příprava na vyučování: Mixujeme pohádkový koktejl

Lenka Reichlová, 25. 7. (2011), Tvůrčí psaní - Tipy do výuky , 17 477 zobrazení

Pohádky poskytují ve výuce širokou možnost využití, protože jsou i mezi mladšími žáky dobře známým textovým materiálem. Svou pevně danou strukturou, charakteristickou obrazností a opakováním motivů poskytují jedinečnou příležitost k imitování, variování i parodování. To všechno si lze vyzkoušet v pohádkovém koktejlu. Najít, používat, ale hlavně překračovat zažité postupy totiž k tvůrčí práci neodmyslitelně patří.

Vzdělávací oblast, obor, průřezové téma nebo vyučovací předmět:

 • Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk a literatura

Ročník:

 • 3. – 5. ročník

Jeden cíl základního vzdělávání, kterého je ve vyučovací jednotce dosahováno:

 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů

Jedna klíčová kompetence, která je rozvíjena ve vyučovací jednotce:

 • Kompetence komunikativní [žák]: 11) formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Použité metody:

 • Kvíz, synektika (paralela vaření – literatura),brainwriting, tvůrčí psaní, diskuse

Podrobný popis vyučovací jednotky:

Cíl vyučovací jednotky:

 • Kombinuje prvky osvojeného žánru pohádky, organizuje je do nového textového celku.
 • Vyhledává v textech inspirační zdroje.

Nejvyšší hladina Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, které je dosahováno:

 • Syntéza (žák kombinuje prvky pohádek a modifikuje je do soudržného textu)

Očekávaný výstup vzdělávacího oboru:

 • Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

Učivo:

 • Pohádka, práce s textem

Rozsah vyučovací jednotky:

 • 2 spojené vyučovací hodiny

Poznámka:

 • Tato příprava pracuje se základní znalostí žánru pohádky a předpokládá, že mají žáci přehled o jeho konkrétních všeobecně známých realizacích (folklórní pohádka). Bez této znalosti není možné vyučování plnohodnotně realizovat.

Průběh vyučování:

1) Pohádkový kvíz

Protože budeme pracovat s pohádkami, uvedeme žáky na začátku vyučování do kontextu formou jednoduchého pohádkového kvízu (viz příloha). Žáci kvíz vypracují individuálně, nebo ve dvojicích. Společným vyhodnocením odpovědí nenásilně shrneme základní znalosti žánru.

2) Motivace – Jak se dělá koktejl

Ví někdo, jak se připravuje koktejl? Vyráběli jste ho někdy? Do mixéru vložíme potřebné ingredience, například mléko, jahody, jogurt a cukr. Všechny ingredience se důkladně promixují a vznikne z nich jediná nová věc – koktejl.

I my dnes budeme pracovat s mixérem, ale velmi speciálním. Jako ingredience do něj vložíme několik známých pohádek, ty se mixováním zamíchají do sebe, spojí a vznikne koktejl. A protože nejsme v kuchyni, ale ve tvůrčí dílně, tak nevznikne pochoutka, ale speciální příběh, který ještě nikdo nikdy nečetl.

Pro inspiraci a jasné pochopení úkolu přečtu dětem obdobnou koktejlovou pohádku Jiřího Žáčka: Popletená pohádka (viz inspirační zdroje pod článkem).

3) Názorný příklad

Přípravu koktejlu je během motivace možné i názorně předvést. Příprava je rychlá, efektní, koktejl pak dětem nalijeme do plastových kelímků, aby mohly během psaní popíjet. Ochutnávka je zaručeně nadchne..

4) Brainwriting

Každý žák na papírek napíše, jaké pohádky, pohádková místa, postavy a kouzelné předměty zná. Papírky se hodí do krabice-mixéru, směs důkladně promixujeme a krabici pak necháme kolovat. Žáci postupně tahají papírky a nahlas je čtou – tak získávají inspiraci a nápady, s jakým materiálem mohou ve svém díle pracovat. Na papírku jsou například slova: princ, za devatero horami, zlatý kolovrat, peklo, 3 oříšky, Lotrando a Zubejda. Na tabuli připravíme sloupce (viz příloha), do kterých nápady rychle vpisujeme. Z pohledu na tabuli je hned patrné, jaká slova, postavy, předměty a prostředí lze spojovat. Několik prvních nápadů necháme žáky vyslovit nahlas, aby všichni princip úkolu jistě pochopili.

5) Psaní koktejlové pohádky

Žáky zklidníme a necháme je psát vlastní koktejlovou pohádku, do které mají za úkol vmíchat co největší počet prvků z různých pohádek. Příběh by měl ale hladce plynout a dávat sám o sobě smysl. Vyzveme je, aby psali krasopisně – úhledné psaní je velmi důležité pro vzájemné čtení. Kdo je hotový dřív, nakreslí ke své pohádce ve zbytku času obrázek.

6) Čtení a reflexe textů

Jakmile jsou pohádky sepsány, vloží se opět do mixéru. Žáci z něj pohádky postupně vytahují a nahlas je čtou (když nemusejí číst vlastní text, tolik se neostýchají). Ostatní si během čtení na papír zapisují, z kolika pohádek je příběh poskládaný, jaké pohádkové postavy a kouzelné předměty v něm vystupují atd. Na závěr svá pozorování shrneme. Žáci dále hodnotí logickou stavbu příběhu, zda je pochopitelný a prvky v něm dávají smysl.

Reflexe vyučovací jednotky:

 • Motivace s praktickou ukázkou přípravy koktejlu děti absolutně nadchla. Do psaní se pustily s chutí, pracovaly všechny. Slabší žáci se drželi předlohy Jiřího Žáčka, tvořivější pohádku pojali po svém. Několik pohádek bylo opravdu skvělých, jednu přikládám v příloze.
 • Naučit žáky vzájemně hodnotit své texty je dlouhý proces, nelze očekávat úspěch napoprvé. Z počátku nevěděli, co hodnotit, styděli se, nechtěli se znepřátelit, ovšem po několika zkušebních hodinách si zvykli a přestali kritiku vnímat na osobní rovině. Přijímat hodnocení je citlivá záležitost, nicméně velmi zdravá dovednost, kterou je třeba si osvojit. Osvědčilo se mi po každém hodnocení zamknout hodinu pomyslným klíčem a klíč zahodit. To znamená, že se hodnocení uzavřelo a po hodině se o něm nemluví.
 • Všechny pohádky (i s gramatickými chybami) jsem pověsila na třídní nástěnku. Ty zdařilé byly otištěny ve školním časopise.

Inspirační zdroje:

• Žáček, J.; Ptáčková, O.: Hádanky a luštěniny na Vánoce. Šulc a spol 1996.

Přílohy:

  Úvodní pohádkový kvíz (93,5 kB, 1 016 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Tabulka pro zápis brainwritingu, kterou překreslíme na tabuli (80,0 kB, 814 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Ukázka zdařilé žákovské práce (95,0 kB, 700 stažení)
Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel.

  Jiří Žáček: Popletená pohádka (3,7 MB, 6 397 stažení)

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (7 hlasů, průměr: 4,57 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.