Knihy ke čtenářské gramotnosti – 7. díl – Kolektiv autorů: Gramotnosti ve vzdělávání (Příručka pro učitele)

Ladislava Whitcroft, 17. 1. (2011), Čtenářská gramotnost - Zdroje k tématu , komentář , 11 677 zobrazení

Výzkumný ústav pedagogický vydal příručku pro učitele nazvanou Gramotnosti ve vzdělávání, která je volně dostupná ke stažení na internetu. Tato srozumitelně napsaná publikace jistě poslouží jako užitečný zdroj informací nejen pro pedagogické pracovníky, ale i pro širší veřejnost. Kromě čtenářské gramotnosti je na jejích stránkách pojednáno i o gramotnosti přírodovědné, matematické, finanční a ICT. Část věnovanou čtenářské gramotnosti zpracoval tým autorů tvořený převážně zaměstnanci VÚP v Praze a odborníky z Kritického myšlení.

Čtenářská gramotnost a RVP

gramotnosti-ve-vzdelavani1V kapitole věnované čtenářské gramotnosti a RVP autoři upozorňují na fakt, že čtenářská gramotnost do tohoto dokumentu bohužel nebyla zapracována v podobě komplexního a dlouhodobého vzdělávacího cíle. Za další nedostatek pokládají to, že rozvoj čtenářských dovedností se v rámci dokumentu omezuje na tradičně „čtenářské předměty“, a logicky doporučují, aby se v budoucnu tento cíl stal i součástí výuky ostatních předmětů. S tímto závěrem nelze než souhlasit. Učitelé všech předmětů, nejen těch češtinářských, by si měli uvědomit, že čtenářská gramotnost prostupuje všechny oblasti našeho života, a tudíž i všechny vyučované předměty.

Cíle při výuce čtenářské gramotnosti

Za užitečné vodítko považuji seznam cílů, na jejichž dosažení by se učitelé měli při výuce čtenářské gramotnosti zaměřit. Dalším logickým krokem pak bude poskytnout učitelům metodickou podporu, která jim ukáže, jakým způsobem by měli k dosažení těchto cílů směřovat. V publikaci najdeme tento výčet cílů:

• žáci čtou aktivně, přemýšlejí při tom, kombinují různé postupy vedoucí k co nejlepšímu porozumění;
• čtou s jasným cílem a neustále sledují a posuzují, zda text daným cílům vyhovuje;
• obvykle si text prohlédnou dřív, než se do něj pustí, všímají si struktury textu a hledají ta místa, která s největší pravděpodobností naplní účel, s nímž se do četby pouštějí;
• v průběhu četby dobří čtenáři často předvídají, co asi bude dál;
• čtou výběrově a neustále činí rozhodnutí o způsobu četby – co budou číst pozorně a pomalu, co přečtou rychle, co nebudou číst, co přečtou znovu;
• budují si význam textu, ten neustále podrobují kontrole a upřesňují ho, kladou si otázky v průběhu četby;
• snaží se odhalit význam neznámých slov a pojmů, na které v textu narazí, a poradí si s nesrovnalostmi a překážkami v textu;
• vycházejí z dosavadních vědomostí a zkušeností, porovnávají s nimi čtený text, propojují text s tím, co už věděli dříve;
• přemýšlejí o autorech textů, jejich stylu, východiscích, záměrech, historických okolnostech;
• sledují, jak textu rozumějí, a podnikají opatření pro lepší porozumění, pokud je to třeba;
• hodnotí kvalitu textu, posuzují jeho hodnotu a reagují na text různými způsoby, jak racionálně, tak emocionálně;
• různé typy textů čtou různým způsobem;
• při četbě vyprávěcího textu se vžívají do prostředí a postav;
• při četbě věcného textu často shrnují a upřesňují svá shrnutí;
• porozumění textu se u nich odehrává nejen přímo při četbě, ale i během malých pauz, které během četby činí, a pak také když vlastní čtení skončí, když dočtou;
• porozumění je náročná, vyčerpávající a komplexní činnost, kterou ale dobří čtenáři vnímají jako uspokojující.

Inspirace úlohami PISA

Kromě tohoto výčtu považuji za nejužitečnější tu část publikace, v níž autoři zpracovali dvě testové úlohy PISA. K těmto úlohám je připojen i popis toho, jaké myšlenkové operace žák používá při jejich řešení. Učitele jistě zaujmou tipy, které ukazují, jakým způsobem by u žáků mohli rozvíjet potřebné dovednosti, jež jim pomohou nejen při řešení těchto úloh. Domnívám se, že by bylo užitečné po uvolnění dalších úloh PISA takovým způsobem zpracovat co nejvíce různých typů otázek. Tyto úlohy jsou totiž pojímány tak, aby odrážely situace reálného života. Pro žáky bude jistě přínosné, když je škola připraví na to, jak se s takovými situacemi potýkat.

Zdroj:

• Gramotnosti ve vzdělávání: Příručka pro učitele: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2010/02/Gramotnosti-ve-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD1.pdf

Další díl seriálu:

• Knihy ke čtenářské gramotnosti – 6. díl – Kolektiv autorů: Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zdroje-k-tematu/knihy-cg-6

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

, Komentář

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.