Knihy k mediální výchově – 1. díl

Dalibor Dudek, 19. 7. (2010), Mediální výchova - Zdroje k tématu , 6 397 zobrazení

Odborné literatury zabývající se mediální výchovou bylo u nás v uplynulých dvaceti letech vydáno poměrně velké množství. Texty mají většinou dobrou úroveň a mapují podstatnou část šíře tématu. Náročnější může být jejich praktické uchopení pro výuku věnovanou mediální výchově. V následujících anotacích jednotlivých publikací se pokusíme zdůraznit, v čem mohou být přínosem učitelům základních škol. Anotace budeme publikovat postupně, vždy po analýze dané knihy, tentokrát: Příručka pro novináře zpravodajství v rozhlase a televizi, Jak blufovat o žurnalismu, Základy mediální výchovy, Úspěšný dialog.

Boyd, Andrew: Příručka pro novináře zpravodajství v rozhlase a televizi, Centrum nezávislé žurnalistiky, Praha, 1994

Kniha je v prvé řadě určena novinářům pracujícím v rozhlase. Zabývá se specifikací zpráv, jejich obsahem a skladbou. Zajímavou kapitolou jsou Zdroje zpráv, kde si autor mj. všímá nátlakových skupin, či falešných zpráv. Pro učitele mohou být cenné i kapitoly zabývající se komunikačním stylem zpráv a matoucími větami, směšováním tvrzení a otázek, špatně položenými otázkami.

Autor se v textu také zabývá rolí „zprávaře“, jeho vlastnostmi a dovednostmi, což může být užitečné pro výuku ve skupině/týmu. Závěrečná kapitola na téma Moc, svoboda a zodpovědnost může posloužit jako zdrojový materiál např. pro etickou výchovu. Autor knihy je novinář a spisovatel, vedl novinářské kursy na školách ve Velké Británii.

Foster, Nigel: Jak blufovat o žurnalismu, Talpress, Praha 1995

Nejedná se o odbornou publikaci v pravém slova smyslu. Kniha je součástí řady titulů na téma „jak blufovat o…“. Text pracuje s nadsázkou, místy určitým zlehčováním tématu, přesto přináší řadu cenných postřehů, které mohou posloužit např. jako motivační vstupy pro daná témata (například kapitoly Bulvár nebo Co s drby).

Jirák Jan, Mičienka Marek a kol: Základy mediální výchovy, Portál, Praha 2007

Příručka obsahuje výběr témat mediální gramotnosti a ukázky jejich určitého didaktického zpracování. Autoři pro snadnou orientaci v textu pracují s několika grafickými symboly. Příručka obsahuje osm tematických celků (Masová média, Zpravodajství, Stereotypy v médiích, Regulace a autoregulace médií, Média a zábava, Reklama a politika, Média a marketing, Reklama), každý celek je konkretizován určitým počtem praktických lekcí včetně pracovních listů pro práci se žáky.

Publikace obsahuje užitečný slovníček pojmů z mediálního prostředí. Závěr knihy je věnován přínosu průřezového tématu mediální výchovy, rozvoji klíčových kompetencí žáků pro život. Na tvorbě publikace se vhodně doplňovali mediální teoretik Jan Jirák s lektorem a metodikem Markem Mičienkou.

Dupuy, Ernest: Úspěšný dialog, Portál, Praha, 2002

Ernest Dupuy v textu zdůrazňuje význam věrohodnosti a autentičnosti. Vyzdvihuje nutnost konat v souladu s tím, co říkáme. Dotýká se principů eticky vedeného dialogu. Pojetí knihy má vedle mediální výchovy blízko také ke kapitolám světa práce, kniha obsahuje řadu příkladů z pracovního prostředí. Lze ji uplatnit také při rodinné výchově, zabývá se autoritami uvnitř rodiny. Dupuy ukazuje čtenářům v knize, jak vedou dialog, seznamuje je s metodou dialogu. Podrobně se zabývá jednotlivými fázemi dialogu, sleduje ale také řeč těla. Připomíná ve své knize čínské přísloví: „Jazyk, jenž příliš mluví, stává se němým.“ Nabízí pro vedení dialogu řadu cenných rad a otázek pro sebereflexi rozvíjených kompetencí.

Další díl seriálu:

• Knihy k mediální výchově – 2. díl: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-zdroje-k-tematu/knihy-k-mv-2

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.