Knihy k mediální výchově – 2. díl

Dalibor Dudek, 19. 7. (2010), Mediální výchova - Zdroje k tématu , 6 124 zobrazení

Druhá část věnovaná anotacím odborné literatury využitelné při výuce průřezového tématu mediální výchova, tentokrát: Mediální gramotnost – nový rozměr vzdělávání, Příručka pro novináře střední a východní Evropy, Základy žurnalistiky pro redaktory studentských časopisů, Stalin a sovětské impérium, Joseph Goebbels / Poznání a propaganda / Komentovaný překlad vybraných projevů.

Jirák Jan, Wolák Radim (editoři): Mediální gramotnost – nový rozměr vzdělávání, Radioservis, Praha 2007

Jedná se o soubor odborných textů řady autorů zahrnujících tři kapitoly: K postavení a obsahu mediální gramotnosti a mediální výchovy, Mediální výchova jako součást všeobecného vzdělávání a Novinářství, média a mediální gramotnost. Podnětné pro vzdělávací praxi jsou např. kapitoly: Média a český jazyk (autor Otokar Šoltys), Sociologie zpravodajství jako možný rámec mediálního vzdělávání veřejnosti (autor Tomáš Trampota), Mediální výchova a politická komunikace (autor Jan Křeček), Co změnil internet (autor Milan Šmíd). Zajímavý text Média a český jazyk poukazuje na zacházení s jazykem v každodenní mediální praxi a určitou spojitost výuky jazyka a médií, a to včetně webových vyhledávačů.

Malette, Malcolm: Příručka pro novináře střední a východní Evropy, Lidové noviny, Praha 1994

Text publikace vznikl krátce po Sametové revoluci z důvodu nových potřeb vznikajících médií rodící se svobodné společnosti. Na knize se podílely desítky novinářů. Je určitým pohledem na fungování mediálního prostředí. Obsahuje řadu kapitol, jejichž obsah lze využít ve výuce jazykové komunikace, výchovy k občanství, etické výchovy apod. Mezi rozhodně zajímavé patří kapitoly: Umění rozhovoru, Struktura novin (zde si ujasníme odpovědnosti jednotlivých rolí v týmu vytvářejícím zpravodajství), Věrohodnost, Psaní titulků, ale i Výběr fotografií.

kolektiv autorů: Základy žurnalistiky pro redaktory studentských časopisů, Otevřená společnost, 2004

Knihu lze chápat jako učebnici mediální výchovy a především žurnalistiky. Zabývá se redakční etikou, inzerenty, sponzory i granty. Sleduje řadu odborných rovin žurnalistické profese – tvorbu textu, grafiku i fotografii. Dává doporučení pro tvorbu velkých článků, reportáží, rozhovorů, fejetonů, komentářů. Všímá si vybavení fotografa a především fotografování lidí. Věnuje se tématu tvorby titulků a trendům v grafické úpravě novin.

Mongili, Alessandro: Stalin a sovětské impérium, Levné knihy, Praha, 2006

Kniha, jejímž autorem je významný historik, specialista na ruské a sovětské dějiny a společnost, mapuje Rusko od nenápadného Stalinova vzestupu k moci po jeho smrt. Text je kromě historických reálií v podstatě „učebnicí manipulace, nátlaku a teroru“. Pro oblast mediální výchovy jsou v knize velmi cenné dobové plakáty a některé kapitoly věnované např. tématu kultu osobnosti, důrazu na obrazovou stránku propagace (velká část obyvatel byla v té době negramotná), stalinizaci vědy nebo gulagům.

Duffack,J.J: Dr. Joseph Goebbels / Poznání a propaganda / Komentovaný překlad vybraných projevů, Nakladatelství Naše vojsko, Praha, 2009

Vybrané, zajímavě a podnětně komentované projevy jednoho z nejsmutněji proslulých masových manipulátorů XX. století mají v knize vždy přímý či nepřímý vztah k českému prostředí. Projevy jsou uváděny pod jednoznačnými názvy (Rozhlas jako osmá velmoc, Film jako vychovatel), snad nejsurověji při znalosti historických souvislostí vyznívá zdánlivě mírný projev k českým kulturním tvůrcům a novinářům z 11. září 1940 v Berlíně. Jednotlivé projevy jsou detailně zkoumány v části nesoucí název Poznámky, která tvoří bezmála polovinu knihy.

Text poukazuje na řadu historických reálií, nevyhne se ani vztahu s herečkou Lídou Baarovou. Mnohem cennější jsou však části věnované fenoménu nevědění, vzájemné vazbě pravdy a důvěryhodnosti, propagandě a jejím zásadám i psychologické válce, manipulaci „moderního davu“. Využití částí textu při výuce s žáky 8. – 9. ročníku může být přínosné jak při tématech věnovaných manipulativním postupům, tak i při rozborech vztahů a souvislostí 2. světové války.

Další díly seriálu:

• Knihy k mediální výchově – 1. díl: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-zdroje-k-tematu/knihy-k-mv-1
• Knihy k mediální výchově – 3. díl: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/medialni-vychova/mv-zdroje-k-tematu/knihy-k-mv-3

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.