Metodika k pořádání soutěží školních časopisů – 4. díl – Školní soutěž

Redakce, 20. 3. (2016), Čtenářská gramotnost, Mediální výchova, Mediální výchova - Školní časopisy, Mediální výchova - Soutěž školních časopisů , 6 149 zobrazení

Tato metodika je určena učitelům základních škol, kteří zvažují, že by na své škole uspořádali soutěž školních časopisů. Zároveň nabízí tipy, jak žáky inspirovat k tvorbě kvalitního časopisu. Metodika využívá materiály a zkušenosti, které jsme nashromáždili během pořádání tří ročníků soutěže Náš časopis. Jak by tedy měla probíhat soutěž, aby byla co nejvíce didakticky přínosná (aby se žáci něco důležitého naučili)?

Cíle soutěže

Na úvod chceme zdůraznit, že cílem soutěže není ve škole vytvářet soutěživou atmosféru. Naopak soutěž by měla žáky vést k tomu, aby se naučili spolupracovat a vážit si práce druhých. Proto je důležité, aby i hodnocení vzniklých časopisů (textů) vyznělo pozitivně. Dalším z hlavních cílů pak nesporně je i rozvoj kreativního myšlení a podpora vlastní tvorby žáků, která nebývá vždy ve školách dostatečně oceňována. Nejlépe žákům ukážeme, že oceňujeme jejich kreativitu a snahu, když jejich dílka zpřístupníme druhým a budeme s nimi o nich diskutovat. V neposlední řadě je vydání vlastního časopisu krásným příkladem projektového vyučování. Žáci musejí vznik časopisu společně naplánovat a uskutečnit. Soutěž tedy rozvíjí tolik potřebné projektové myšlení a klíčové kompetence, které později žáci uplatní v životě a práci.

Specifika školní soutěže

Ve školní soutěži mohou žáci soutěžit buď samostatnými texty, které se později objeví ve školním časopise, nebo mohou vytvořit více redakcí a vydat různé časopisy, které budou soutěžit mezi sebou (například třídní časopisy, nebo i několik časopisů v jedné třídě, případně několik redakcí vytvořených napříč třídami či ročníky).

Tipy k soutěži

Pokud na své škole žádný časopis nevydáte, ani jste nikdy dříve nevydávali, měli byste začít tím, že si s žáky ujasníte pojem „časopis“. K tomu můžete použít náš web, kde jsme zveřejnili časopisy, které se zúčastnily soutěží Náš časopis.

Žáci si ve skupinkách stáhnou a prohlédnou některé časopisy, popř. můžete vybrané časopisy vytisknout. Nezapomeňte však zdůraznit, že časopisy ve své originální podobě byly svázané. Samozřejmě můžete žákům ukázat i nejrůznější profesionální časopisy, které naleznete v knihovnách, antikvariátech, trafikách či knihkupectvích. Nejlepší je zvolit časopisy pro děti a mládež.

Během následující diskuze by si žáci měli ujasnit, co je časopis a co vše obsahuje. Mohlo by jim pomoci, když jim předložíte ke srovnání časopisy a noviny. Co mají společného a v čem se liší? Žáci mohou vytvořit Vennův diagram, aby si lépe uvědomili shody a rozdíly… Během společného či skupinového brainstormingu následně mohou vymýšlet, jaký typ časopisu by chtěli vytvářet (jaká bude cílová skupina čtenářů) a jak by se jejich časopis měl jmenovat.

Zároveň se žáci hned na začátku zamýšlejí nad tím, jak by měl vypadat kvalitní časopis. Opět k tomu můžete využít ukázky časopisů, které se umístily na předních místech našich soutěží Náš časopis. Žáci mohou například vybírat časopisy, které se jim nejvíce líbily, a svou volbu zdůvodňovat: „Proč se mi líbí právě tento časopis ze všech nejvíce?“ Ze svých argumentů pak sami vyvodí kritéria kvalitního časopisu.

Rozhodující je uvědomit si, co vše rozhoduje o kvalitě časopisu – práce redakce nad časopisem a jeho obsah: rozhovory, reportáže, komentáře (názorové články), zpravodajství, propagace časopisu (případně reklama uvnitř časopisu), novinářská etika, promyšlenost rubrik, celkový vzhled časopisu (layout), kvalita fotografií a foto-příběhů, kvalita obrázků a komiksů, další oblast (pro případné udělení čestného uznání).

Čeho si u jednotlivých oblastí především všímat?

• Práce redakce: promyšlenost redakčních činností
• Rozhovor: jasné a promyšlené otázky, čtivá forma, téma
• Reportáž: téma, titulek, spojení popisu s názorem, emoce, provázanost s fotografiemi
• Názorové články: např. anketa – téma, zpracování, grafická forma, neopomenutí počtu účastníků; recenze – oddělení názoru od popisu, srozumitelnost
• Zpravodajství: popis události bez komentáře, aktuálnost, úplnost, srozumitelnost
• Propagace časopisu: plán postupného vylepšování, různé propagační akce, plakáty, nástěnky, internet, spolupráce s místními organizacemi a tiskem
• Novinářská etika: citlivý obsah, pravdivost informací, přiznané zdroje přebíraných informací a obrazového doprovodu
• Promyšlenost rubrik: přehlednost, tematická pestrost, stálé i občasné
• Celkový vzhled časopisu: hravost a nápaditost stránek, spojení textu s obrazem, tiskové zrcadlo, titulní stránka s přehledně uspořádanými prvky a nejdůležitějším vzkazem čtenářům, celkové vyznění a originality logotypu, výstižnost sloganu
• Fotografie: kvalita reprodukce, výběr tématu, fotogeničnost snímku
• Komiks: rozvržení etap příběhu, původnost, výtvarná kvalita, správnost a čitelnost textu

Během tvorby časopisů doporučujeme, aby se jednotlivé redakce navzájem mezi sebou navštěvovaly, vyměňovaly si zkušenosti a navrhovali si vzájemně, co by se ještě dalo na jejich časopisech vylepšit. Právě tak potlačíme ducha soutěživosti ve prospěch spolupráce.

Hodnocení časopisů

Hodnocení by se mělo odehrávat již v průběhu soutěže. Nezapomínejme i na tolik potřebné sebehodnocení. Žáci by průběžně měli porovnávat své výtvory s vytvořenými kritérii a navrhovat, jak by mohli svou práci vylepšit. Důležité je, aby své hodnocení byli schopni zdůvodnit. Měla by proto souběžně probíhat diskuze o tom, co vlastně dělá text zajímavým, jak se pozná originální název apod. Kromě svých prací žáci hodnotí i práce spolužáků. Průběžnému hodnocení může být vyhrazena i nástěnka ve třídě či na školní chodbě, kde žáci vystavují svá dílka. Ostatní spolužáci hodnotí dílka psaním krátkých vzkazů, udělováním hvězdiček či smajlíků apod.

Pro účely závěrečného hodnocení se sestaví porota. Navrhujeme, aby v porotě kromě učitelů zasedali i samotní žáci, popřípadě i rodiče, kteří poskytnou cenný pohled zvenčí. Členy poroty se mohou stát dobrovolníci nebo zvolíme členy losováním či hlasováním. Důležité je rovnoměrné zastoupení tříd. Jelikož v rámci školy může vzniknout jen omezené množství časopisů, hodnotitelé by se měli snažit, aby každý časopis byl nějakým způsobem oceněn (kromě vítězů udělujeme i čestná uznání za konkrétní přínos) a aby ocenění bylo pokaždé náležitě zdůvodněno.

Vyhlášení výsledků soutěže

Vyhlášení výsledků soutěže může mít formu celoškolní slavnosti, kam pozveme i rodiče a další hosty. Slavnostnější ráz akce žákům ukazuje, že jejich tvorba a úsilí je okolím oceňováno. Porota by měla zdůvodnit, proč udělila jednotlivé ceny. Na základě vlastních zkušeností doporučujeme, aby součástí vyhlášení výsledků soutěže byla i prezentace jednotlivých redakcí, během níž žáci společně odhalí, jak jejich časopis vznikal, a odpoví na dotazy publika. Dobrovolníci pak přečtou ukázku svých dílek a případně mohou pohovořit o tom, co je k jejich tvorbě inspirovalo.

Hodnocení článku

1 smajlík2 smajlíci3 smajlíci4 smajlíci5 smajlíků (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...
 
 

Související články

Zatím nejsou žádné komentáře

Můžete vložit úplně první komentář.

Napište komentář

Pro psaní komentářů se musíte Přihlásit případně Zaregistrovat, pokud ještě nemáte svůj účet.